V uplynulých třicti letech se jí podařilo prosadit se na českém a slovenském stavebním trhu a vybudovat z ní na trhu uzvanou, prosperující a finančně stabilní firmu, která spolupracuje se širokým spektrem zákazníků.
Podrobnější informace o činnosti firmy Remei CZ a aktuální zory naše redakce získala od hlavního technologa společnosti, pana inženýra Michala Němce, se kterým jsme si měli možnost povídat začátkem měsíce června.

Pane inženýre, jaká je hlavní činnost společnosti a jaké konkrétní výrobky nabízíte?

Zabýváme se výrobou a prodejem barev a chemických přísad pro průmysl zpracovávající betonové směsi. š výrobní program zahrnuje tekuté a práškové barvy do betonu, chemické přísady pro vibrolisovaný beton, litý beton, ochranné a čistící prostředky, produkty pro vymývaný beton, ale i přípravky pro povrchové úpravy betonových výrobků.

Obsahuje nabídka firmy Remei speciální stroje k aplikaci vašich produktů?

Našim zákazníkům jsme schopni dodat speciální zařízení určené pro aplikaci barev i chemických přísad. Tyto stroje - dávkovací zařízení - jsou nedílnou součástí dodavatelského programu naší společnosti. Zároveň disponujeme aplikační technikou pro filní povrchovou úpravu betonových výrobků.

Jaký typ zákazníků a z jakých oblastí stavební výroby se může na vaši společnost obrátit?

Nosný program naší výroby je určen pro oblast průmyslové stavební výroby. Většina našich zákazníků jsou tedy výrobci betonových prefabrikátů, tzn. producenti, kteří zpracovávají čerstvou betonovou směs a vyrábí z ní prefabrikát čili výrobek určitého tvaru pro konkrétní použití. Převážně spolupracujeme s výrobci prvků z vibrolisovaného betonu, zejména s výrobci zámkových dlažeb, s výrobci stavebních tvarovek určených pro výstavbu rodinných domů, opěrných zdí, zpevňování svahů, s výrobci obrubníků, schodišť atp. Můžeme tedy říci, že naše činnost zasahuje i do rodinné a bytové stavební výroby.

Jakým způsobem spolupracujete s výrobci betonových prefabrikátů a jaké služby jim nabízíte?

Výrobců betonových prefabrikátů, kteří zpracovávají beton pomocí vybrolisování, je na území ČR celá řada. Naše firma jim poskytuje standardní služby jako např. poradenství v oblasti technologie betonu, laboratorní zkoušky, sestavování individuálních receptur na konkrétní výrobu atd. K dispozici máme moderně vybavené školící středisko, ve kterém se konají odborné semiře za účasti odborníků z oboru. Těchto odborných akcí se mohou naši zákazníci v případě zájmu zúčastňovat. Já ovšem dávám přednost individuálním přístupu k zákazníkům.
Z mého pohledu bych naše odběratele rozdělil do dvou skupin, a to na tzv. partnery a zákazníky.
Některým odběratelům např. dodáváme jen barvy, jiným jen přísady, někteří odebírají oboje, jiní zase jen dávkovací zařízení...

Partnery vnímám jako klienty, se kterými je spolupráce dlouhodobější, založe na důvěře a kterým poskytujeme další servis. Partner je pro mě ten, kterému firma Remei poskytuje plnohodnotný servis, dlouhodobou technologickou podporu a tudíž se dá říci, že jsme za výsledný výrobek našeho partnera spoluodpovědní - víme "co je to za výrobek".

Zájemcům o naše konkrétní výrobky (barvy, přísady atd.) nabízíme tzv. pomoc při realizaci jejich výrobku za použití našeho produktu. Pomůžeme jim vytvořit prototyp jejich výrobku, u kterého popíšeme postup výroby a stanovíme recepturu. Prototyp bere ohled na kvalitu a je vyroben samozřejmě v souladu s platnými normami.

V případě dlouhodobějších partnerských vztahů nabízíme možnost externí spolupráce, která spočívá v technickém servisu, při kterém pomáháme partnerům s odhalováním neduhů a nedostatků kvality jejich výrobků, snažíme se o trvalé zlepšování kvality tak, aby kolísání kvality bylo co nejnižší resp. aby bylo za včas odhaleno a takový výrobek se nedostal až do rukou zákazníka.

Mluvili jsme o kvalitě. Jaký máte zor na kvalitu betonových prefabrikátů na našem trhu?

Betonové výrobky stejného typu jsou na našem trhu různé kvality. Tento rozdíl v kvalitě není zapříčiněn pouze různými výrobci betonových prefabrikátů, ale i kolísáním kvality betonových prefabrikátů jednotlivých výrobců. Česká státní norma s tímto kolísáním počítá, a to z toho důvodu, že výrobní proces je příliš komplikovaný na to, aby bylo možné udržet stejnou kvalitu po celou dobu výroby.

Myslíte si, že se v dnešní době koneční uživatelé více zajímají o kvalitu výrobků?

Doposud se mi zdálo, že koneční zákazníci úroveň kvality betonových výrobků ve většině případů neřešili, nevěděli co očekávat a podléhali výše uvedeným sdělením výrobců. V současné době cítím ze strany některých výrobců betonových prefabrikátů tlak na zvyšování kvality, což se projevuje zejména v tom, že máme čím dál více práce. Podle mého soudu se výrobci chystají předávat konečným zákazníkům a uživatelům jejich produktů relevantní informace a tímto způsobem si získat jejich důvěru. To považuji za velmi pozitivní změnu. Je zapotřebí najít cestu, jak vysvětlit uživatelům co je a není kvalitní výrobek, co mají chtít a za co zaplatí.

Jakým způsobem vás mohou potenciolní zákazníci kontaktovat?

V prvé řadě bych je odkázal na naše webové stránky www.remei.cz, kde mohou nalézt představení společnosti i kompletní nabídku. Ve druhé fázi jsme připraveni zákazníka navštívit a sezmit jej s našimi produkty osobně.

Co je z vašeho pohledu prioritou firmy Remei do dalších let?

Strategie firmy není zcela v mé kompetenci. Mohu říci, že se budeme snažit o další prohlubování partnerských vztahů, dále pomáhat a řešit problémy našich odběratelů tak, aby zákazník v budoucnu mohl být s produktem co nejspokojenější. V tomto případě budeme spokojení i my.

Za rozhovor děkuje
Ing. Jiří Zahradnický


Remei CZ, spol. s r.o.
Spořická 4751, 430 01 Chomutov
mobil: +420 602 431 698, fax: +420 474 624 077
e-mail: info@remei.cz, http://www.remei.cz