Zaměstnanci tohoto střediska připravují suroviny pro výrobu kompozitních profilů a polotovarů, hlídají průběh výroby, dodržování technologických postupů a kontrolují kvalitu vyrobených prvků. Vývojové aktivity se dělí na materiálové a výrobkové. Středisko se zabývá nejen úpravou materiálových vlastností klasických kompozitů, ale vyvíjí i nové materiály a celé výrobky pro různé účely, tak, jak je to popsáno v tomto článku.

Technologie SMC a BMC

Technologií SMC se rozumí výroba kompozitních polotovarů ve formě plátů (prepregů) určených k lisování. Stroj na výrobu těchto polotovarů o výkonu kolem 1 tuny/hod jsme spustili tento rok a naše firma z nich zatím vyrábí lisované poklopy různých nosností až do zátěže 40 tun. Výhodou je operativnost při požadavku zákazníka na barevné provedení poklopu, umístění vlastního loga a termín dodání, což by žádný překupník od čínských výrobců nedokázal splnit.
Výstupem z technologie BMC je také kompozitní polotovar určený k lisování, ovšem ne ve formě plátů, ale je to kompaktní hmota – směs pryskyřice, vláken a příměsí.

Kompozitní výztuže

Kompozitní výztuže do betonu navrhují projektanti všude tam, kde to vyžadují podmínky jako je nekorozivnost, průchod elektromagnetického vlnění nebo přítomnost bludných proudů, které zlikvidují i nerezovou výztuž. I když se o nich v tomto časopise už psalo, je v této oblasti neustále co vyvíjet jak materiálově, tak i výrobkově.
Vysoká mez pevnosti v tahu u kompozitních tyčí, která je výrazně vyšší než u oceli, je sice výhodou, ale naopak, až třikrát nižší modul pružnosti je nepříznivá skutečnost. Oba tyto faktory jsou dané podstatou kompozitů, vlastnostmi dvou převažujících fyzikálních látek – pryskyřice a skelných vláken.
Nepochopení obou mechanických vlastností vedlo nedávno k tomu, že „výrobce“ kompozitních tyčí si všimnul jen jejich tahových charakteristik a usoudil, že je-li dvakrát vyšší než u oceli, může například ocelovou tyč o průměru 8 mm nahradit kompozitní o průměru 6 mm. Tuto ohromující informaci pustil do světa a začal byznys, který zákonitě zakrátko skončil.
Naše kompozitní tyče jsou vyrobené metodou pultruze na tříčetném zařízení. Tyče jsou ovíjené lankem a mají popískovaný povrch. Novinkou v této oblasti jsou ohýbané tyče při výrobě.
Odborníci a specialisté v tomto oboru se zúčastnili nedávno v ­Brně konference, kterou pořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.
Další konference jsou naplánované na začátek roku 2018 v Praze, Ostravě a na Slovensku.

Stroj na výrobu BMC polotovarůLepidla

V tomto roce jsme zahájili výrobu lepidel jak pro komerční použití, tak i pro speciální případy. Dvousložková lepidla dodáváme v klasických kartuších a ve formě „­salámů“.

Balistika

Kompozitní balistické panely, které vyvíjíme ve spolupráci s dalšími firmami a institucemi, poskytují ochranu proti střelám a fragmentům z výbuchů. Panely mají zachytit balistické střely v procesu zvaném „ply-delaminace“, bez odražení a drolení. Tyto panely jsou vyráběny lisováním za tepla a při vysokém tlaku jako kombinace speciálního tkaného skelného rovingu, pryskyřice a dalších příměsí. Panely mohou být opracovány vodním paprskem.

Standardní výroba a aplikace

Společnost dál pokračuje ve výrobě a montáži standardních kompozitních konstrukcí a celků. Jako ukázku z poslední doby uvádíme dvě větší stavby, rekonstrukci hlavního mola na Kamencovém jezeře v Chomutově a dodávku a montáž klasických zámečnických prvků na ÚČOV Praha – Císařský ostrov.

Lis 1000 tun – na výrobu plošných desek a poklopůZávěr

V tomto článku je uvedený jen stručný přehled našich inovačních aktivit. Podrobnější informace o každé z nich přineseme postupně v dalších číslech tohoto časopisu.

Miloš Filip

PREFA KOMPOZITY, a. s.
Kulkova 10/4231, 615 00 Brno
+420 606 076 043
kompozity@prefa.cz
www.prefa-kompozity.cz