Vloni tomu bylo 15 let od chvíle, kdy jsme z pultruzní linky „vytáhli“ první kompozitní profil, určený pro stavební konstrukci. Vzhledem k tomu, že technika i technologie byly převzaty od světového amerického výrobce ­MMFG, domnívali jsme se, že nějaké vývojové činnosti nám nehrozí, že vše v tomto oboru již bylo objeveno. Tento omyl si připomínám dodnes, když se na poradách probírají stále nová témata v oblasti nových materiálů, výrobků a konstrukcí.

První velké zakázky
Tři největší zakázky, které jsme získali koncem 90. let, byly z oblasti ekologických staveb, energetiky a vybavení pro obce. Zajímavostí je, že se symbolicky jednalo o místa napříč celou republikou, šlo o  ČOV v Modřicích (pro město Brno), rekonstrukci podzemního kolektoru v Ostravě a nová mola na Kamencovém jezeru v Chomutově.
Ostravské kolektory byly prvním velkým oříškem, neboť investor a provozovatel vyžadovali kvůli důlnímu plynu materiál s povrchovou rezistivitou v řádu kolem 105 ­ohmů. Tento požadavek se podařilo nakonec splnit a dodnes si troufám tvrdit, že v ostravském podzemí je jedna z největších (ne-li úplně největší) aplikací z kompozitních materiálů v Evropě.

Pro chomutovské koupaliště se řešil poněkud jiný požadavek, konstrukce neměly na první pohled vypadat jako „plastové“. S použitím vhodné roušky a hnědého pigmentu jsme pro to udělali maximum. Při poslední nedávné prohlídce mola jsme byli mile překvapeni dobrým stavem celé konstrukce i po tolika letech a hlavně v takovém prostředí, které způsobuje kamencová voda s pH 3,5.

Modřická čistička nám v současné době slouží jako ukázka, v jakém stavu jsou kompozitní prvky po deseti letech v tak náročném a agresivním prostředí. Zároveň se prokázalo, jak velmi záleží na kvalitě vstupních surovin, především pryskyřice a jak důležitý je pečlivý výběr jejich dodavatele.

Největší kompozitní stavby
V roce 2005 se nám podařilo uspět ve výběrovém řízení na montáž dvou revizních lávek pod trmickým mostem u Ústí nad Labem. Montáž byla ztížena tím, že práce se prováděly ve velké výšce a s tím souvisely požadavky na vybavení sloužící k bezpečnosti práce.

Roky 2009 a 2008 byly ve společnosti ­PREFA KOMPOZITY ve znamení dodávky a montáže kompozitních konstrukcí na velkou městskou ČOV v Budapešti. Na tuto, v té době největší stavbu v Maďarsku, bylo nainstalováno několik kilometrů zábradlí, mnoho schodišť, lávek, poklopů a dalších konstrukcí.

Vývojové projekty
Od roku 2012 zahajujeme novou etapu vývojových prací. Naším tradičním partnerem je VUT v Brně (stavební a chemická fakulta) a některé další tuzemské ústavy. Není žádným tajemstvím, že jako dceřiná společnosti Prefy Brno a.s. jsme poněkud více zaměřeni na spojení našich kompozitů s betonovými konstrukcemi. V současné době jsou aktuální čtyři projekty, které se tímto oborem zabývají. Velmi zajímavým projektem je také spolupráce na vývoji technologie, která umožní vytvoření nových adhezních povrchů skelných vláken. První zkoušky prokázaly, že mechanické vlastnosti takových kompozitů by měly mít výrazně vyšší hodnoty než u těch, kde jsou použita vlákna s klasickou úpravou.

Komise EU – příprava normy EN 194
Od roku 2011 jsme členy pracovní skupiny při Evropském výboru pro standardizaci CEN (CEN/TC 165/WG 4 Working group Covers, gratings, drainage channels and other ancillary components for use outside buildings), která připravuje novou harmonizovanou verzi normy EN 124 „Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy“. Skupina pracuje (mimo jiné) na zahrnutí kompozitů mezi standardní materiály.

Na základě zjištění pracovní skupiny WG4 je Prefa Kompozity, a.s. jediný výrobce kompozitních lisovaných poklopů v EU s řádně certifikovanou produkcí.

Vzdělávací projekty
Kromě výrobkově orientovaných inovací se Prefa Kompozity zaměřuje i na oblast vzdělávání. Dne 22. února 2012 proběhlo v Národní technické knihovně vyhlášení ceny Technologické agentury ČR a soutěže Nejlepší spolupráce roku a Česká inovace 2011 pod souhrnným názvem projektu „Festival České inovace“. Soutěž Nejlepší spolupráce roku pořádá Americká obchodní komora a Sdružení pro zahraniční investice, pod záštitou MŠMT a MPO, za podpory agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR. První místo získal náš projekt Technické školky (předkladatelé: Vysoké učení technické v Brně a Prefa Kompozity, a.s., Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s., Česká manažerská asociace, o. s., EGP INVEST, spol. s r.o.). „Vítězný projekt se snaží podpořit v dětech nadšení pro technické obory již od útlého věku. Není zaměřen na okamžitý efekt, ale dlouhodobě, takový projekt rádi podpoříme,“ uvedl David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko, která byla hlavním partnerem České inovace.

Plánované investice na příští tři roky
Na základě předložené dlouhodobé strategie společnosti byly nedávno naším představenstvem odsouhlaseny investice do rozvoje výroby a do vývoje nových technologií a výrobků ve výši až 55 mil. Kč. V současné době už pracujeme na rozšiřování skladových prostor a zároveň jsme nechali zpracovat stavební projekty na rekonstrukci výrobních prostor. Investovat do nových výrobků nás totiž nutí trh, zvláště ten zahraniční. S tím souvisí i nutnost zavádění nových technologií, které umožní přidat kompozitním materiálům takové vlastnosti, které by umožnily jejich aplikaci i v oblastech s vysokými nároky a specifickými požadavky na jejich funkčnost.

Miloš Filip, ředitel společnosti

Prefa Kompozity, a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
tel. 541 583 207
www.prefa-kompozity.cz