V sortimentu firmy jsou již běžně známé dodatečně lepené externí výztuže ve formě lamel nebo tkanin z uhlíkových vláken (viz obr. 1 a 2). Tyto výrobky jsou již dlouhou dobu využívány pro zesilování stavebních konstrukcí. Např. v případě požadavku na zvýšení únosnosti stávající konstrukce nebo z důvodu zásahů do jejich nosných prvků.
Mírně opomíjenou možností využití kompozitů ve stavebnictví jsou tyčové výztuže PREFA REBAR (viz obr. 1), sloužící jako alternativa k ocelové (nerezové) výztuži. Výhodné je jejich použití v chemicky namáhaných konstrukcích, konstrukcích s nízkou nebo nulovou krycí vrstvou betonu, v konstrukcích s výskytem bludných proudů a v konstrukcích, v nichž je nežádoucí vytváření tepelných mostů, stínění elektromagnetických vln apod. Prefa Kompozity se intenzivně zabývá inovací chemického složení a inovacemi technologie výroby těchto tyčových kompozitních výztuží (REBAR). Běžně dostupné konkurenční výrobky dosahují buď vysokých pevností, nebo soudržností s betonem. Zpravidla není dosaženo vysokých hodnot ve všech charakteristikách. Tyčové výztuže mohou být dodávány přímé nebo tvarované či svázané do sítí a jak bylo již uvedeno, je možné je i předepínat.

Inovace stávajícího sortimentu
Inovacemi materiálového složení a technologií výroby bylo dosaženo bezkonkurenčních pevností a modulu pružnosti v tahu (1142 MPa, 55 GPa) i soudržnosti s betonem (19 MPa) a hodnot maximálního posunu na mezi soudržnosti (pod 0,5 mm). Současně je maximální pozornost věnována mate­riálovému složení, aby byla zajištěna vysoká životnost výztuží. Při těchto inovacích byla zároveň sledována požární odolnost, která je kritická pro použití ve stavebních konstrukcích. Při zkouškách zatížených stropních panelů s nepředepjatou a předepjatou výztuží bylo dosaženo požární odolnosti minimálně 55 minut. Stropní konstrukce po zkoušce v požární zkušebně je na obr. 3.

Výsledky vlastního výzkumu ­Prefa Kompozity zhodnotila v patentové ochraně svých výrobků. Má registrovány 3 užitné vzory a 1 patent, další 3 dokumenty se nyní připravují.
Pro zákazníky je jistě zajímavé, že nyní připravujeme úpravu výrobního zařízení, což vedle zvýšené produktivity bude mít vliv hlavně na snížení ceny našich výrobků.

Svoje uplatnění výztuže najdou v konstrukcích v chemickém průmyslu, v dopravních stavbách (inertní vůči řadě chemikálií a posypovým solím). Ve stavbách blízko výkonných transformátorů nebo s výskytem bludných proudů a v konstrukcích s vylepšenými tepelně izolačními vlastnostmi – např. balkonové desky.

Připravované produkty
V současnosti se zabýváme vývojem kompozitních lan a kompozitní rozptýlené výztuže jako alternativě drátkobetonu a vláknobetonu.

Publikovaná data byla získána v rámci projektu MPO FR TI1/357.

PREFA KOMPOZITY, a.s.
Kulkova 4231/10 | 615 00 Brno | tel.: 541 583 207
e-mail: kompozity@prefa.cz | www.prefa-kompozity.cz