Kompozitní výztuže mají oproti ocelovým výztužím především podstatně vyšší odolnost vůči agresivním chemikáliím (kyseliny, chloridy, apod.). Jsou korozi­vzdorné, velmi lehké, nevodivé a netečné k působení magnetického pole (nestíní radiový signál) či bludným proudům. Kompozitní výztuže mohou mít (s ohledem na zvolené složeni) výrazně vyšší tahové pevnosti než klasické ocelové výztužné vložky. S ohledem na výše uvedené tedy není nutno dodržet ustanoveni normy ČSN EN 1992-1-1 k určení tloušťky krycí vrstvy betonu s ohledem na trvanlivost konstrukce.

Při výrobě jsou standardně využívána skleněná nebo uhlíková vlákna. Pro dosažení zajímavých mechanických vlastností bez dramatického zvýšení výrobních nákladů lze tyto dva druhy vláken navzájem kombinovat.
Obsah vláken ve výztuži se standardně pohybuje mezi 75 a 80 % (hmotnostně). Všechny typy kompozitních výztuží jsou vyráběny pultruzí s ovíjením a pro zvýšení soudržnosti s okolním betonem opatřeny povrchovou úpravou obsahující křemičitý písek.
Kompozitní výztuže je na přání zákazníka možné ohýbat a to však pouze v nevytvrzeném stavu ve výrobně. Není možné tvarování na stavbě. Dále je možné na přání zákazníka vázat výztuže do sítí.

Linka na výrobu kompozitní výztuže.Hlavní přednosti kompozitní výztuže

Chemická odolnost
Kompozitní výztuže odolávají díky svému složeni i agresivnímu prostředí v chemických provozech a čistírnách odpadních vod. Jsou netečné k chloridům a velice slabě ovlivňovány pH.

Korozní odolnost
Kompozitní výztuže nepodléhají korozi. Není proto nutné krytí výztuže, díky tomu lze dosáhnout materiálové úspory vyprojektováním subtilnějšího prvku.

Tepelná nevodivost
Kompozitní materiály jsou tepelně nevodivé. Nedochází tak k tvorbě tepelných mostů.

Elektrická nevodivost
Kompozitní materiály jsou elektricky nevodivé. Nedochází tak ke korozi způsobené bludnými proudy.

Elektromagnetická transparentnost
Použiti kompozitního materiálu na stavbu konstrukcí, které neomezují přenos elektromagnetických signálů – mobilní telefony, televize, atd.

Kompozitní sít při sanaci betonového přepadu.Díky výrobnímu závodu v České republice může firma PREFA KOMPOZITY, a.s. pružně reagovat na přání zákazníka a po konzultaci s vývojovým oddělením vyrábět i atypické typy kompozitní výztuže určené pro speciální aplikace.

Ondřej Sedláček, Jan Prokeš
Vývojové středisko, Prefa Kompozity, a.s.

PREFA KOMPOZITY, a. s.
Kulkova 10/4231, 615 00 Brno
tel.: +420 606 076 043
e-mail: kompozity@prefa.cz
www.prefa-kompozity.cz