Nová svodidla vynikají především perfektními nárazovými deformacemi, což má velký vliv na prostorové úspory celé komunikace.
Mezi špičkový záchytný systém s úrovní zadržení H2 ­patří zejména jednostranné svodidlo ­Fracasso 3n 36060, které umožňuje vzdálenost pevné překážky od líce svodidla jen 1 m a šířku předního dělícího pasu jen 2,3 m při použití dvou svodidel. Dále silniční oboustranné svodidlo 3n 32773 s možností použití středního dělicího pasu šířky 1,9 m.

Silniční oboustranné svodidlo do středního dělícího pásu o šířce jen 1,9 m - 3n 32773
dynamický průhyb:    0,9 m
pracovní šířka:    1,3 m
stupeň zadržení:    H2
zatížení:    13 t (bariérová zkouška úspěšně provedena autobusem)

Svodidla jsou schválena Ministerstvem dopravy, technické parametry jsou uvedeny v novém dodatku č. 1 TP166/2010
Silniční jednostranné svodidlo FRACASSO 3n 360 60 s pracovní šířkou (vzdáleností od překážky např. protihlukové stěny jen 1m)

dynamický průhyb:    0,9 m
pracovní šířka:    1 m
stupeň zadržení:    H2
zatížení:    13 t (bariérová zkouška úspěšně provedena autobusem)

Ocelové propusti Fracasso

Nahrazení cementu, cihel nebo kamene vlnitým plechem je nyní považováno za jedno z nejpopulárnějších řešení. Montáž je rychlá a nevyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu. Deformovatelnost této konstrukce je taková, že se nevyskytují žádné znatelné potíže při seizmické činnosti. Potrubí a pozinkované ocelové vlnité nosné konstrukce jsou odlišné od tradičních z betonu, protože jsou velice flexibilní. Ocelové propusti Fracasso nabízí velmi široké uplatnění např. pro silniční mosty, servisní tunely, podchody, ztracené bednění, nádrže – sila, ochranu dopravníků v lomu, dočasné přístřešky, odvod vody z povrchu, dopravu vody k zavlažováni.

Výhody:
- ekonomika práce, bezpečnost, flexibilita použití, životnost, rychlost montáže, snadný transport, šetrnost k životnímu prostředí

Protihlukové hliníkové panely - jsou certifikované dle evropských norem

Panely jsou z následujících dílů:
Hliníkový plech o tloušťce 1,2 mm orientovaný ke zdroji hluku s otvory o průměru 10 mm, poměr prázdný/plný je 35 % plochy. Uvnitř je minerální vlna o tloušťce 50 mm a hustotě, která není menší než 90 kg/m3. Tato vlna je chráněna na straně vystavené hluku fólií odolné proti vlhkosti (panely 1001 a 1002). Panely 1050 a 1051 jsou vyplněny polyesterovou izolací. Zadní plech má tloušťku 1,2 mm – receptor je vystřihovaný. Konce jsou uzavřeny dvěma hlavicemi vyrobenými z plastu se zámky do sloupku. Nátěr: práškový lak s následným zpevněním v peci s vysokou teplotou. Minimální tloušťka je 60 μ.

Vlastnosti:
- pohltivost: A4, neprůzvučnost: B3, orientační hmotnost: 12,30 – 14,70 kg/m2

Hradil CZ s.r.o.
Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
tel: 325 538 631, fax: 325 538 531, mobil: 731 602 060
e-mail: jiri.hradil@hradilcz.eu , www.hradilcz.eu