Nejvýznamnějším partnerem v oblasti vývoje, inovací a zkušebnictví je Stavební fakulta VUT v Brně, se kterou jsme řešili a úspěšně vyřešili několik vývojových projektů, které měly aplikační výstup.

Kompozitní konstrukce a výrobky pro náročné prostředí
Navrhujeme, vyrábíme a na staveništích montujeme standardní i zákaznické konstrukce a prvky určené zejména pro stavební části. Naše kompozity našly uplatnění na stavbách, jako jsou čistírny odpadních vod, vodojemy, vodní díla, trafostanice, měnírny, podzemní kolektory, chladicí věže a mnoho dalších.

Velké ČOV
První větší dodávkou našich kompozitních konstrukcí bylo vystrojení ČOV v Modřicích u Brna. Další velkou stavbou byla městská ČOV v Budapešti, kam jsme dodali a nainstalovali kompozitní konstrukce v objemu několik desítek miliónů Kč. Navíc, maďarská firma, která prováděla stavební část, prosadila změnu projektu a tím i montáž všech kompozitních poklopů. Jednalo se celkem o 2 000 metrů čtverečních poklopů včetně usazovacích rámů.

Pontony
Vývoj plovoucích mol probíhal za spolupráce s odborníky ze Stavební fakulty VUT v Brně a s firmou Eribos. Výsledkem jsou mola zvláštní materiálové kombinace, a to betonu, polystyrenu a kompozitu. Na obrázcích je vidět montáž kompozitních prvků a dokončená sestava plovoucích mol na Vltavě v Českých Budějovicích.

Výrobci poklopů v EU
Kompozitní poklopy a rámy patří mezi naše „novější“ výrobky. Tyto prvky jsou vyrobené technologií lisování v zahřívané formě. Vhodnou volbou materiálu a technologie výroby bylo dosaženo zařazení do skupin od A15 (1,5 tuny) až po D400 (40 tun), tj. nejvyšší nosnosti požadované na našich komunikacích. Kompozitní poklopy však dosáhnou této nosnosti při čtvrtinové vlastní hmotnosti a jako bonus přináší další výhody jako je chemická a korozní odolnost, elektrická a tepelná nevodivost, nižší hlučnost provozu. Nenahraditelnou výhodou je, že nejsou vykupovány ve sběrnách druhotných surovin. Jak jsme nedávno zjistili, v EU jsme nenašli jiného výrobce.

Kompozitní konstrukce v energetice
Kompozity v této oblasti mají široké uplatnění. Velkou výhodou jsou jejich vlastnosti jako nekorozivnost, elektrická nevodivost a nízká hmotnost. Montují se z nich nosné konstrukce pro různé účely. Pro ostravské kolektory (které jsou všechny vystrojeny našimi prvky) jsme navíc speciálně vyvinuli materiál s požadovanou povrchovou rezistencí – kvůli umístění v prostoru, kde se vyskytuje důlní plyn.

Zesilování betonových konstrukcí
Porušené stavební konstrukce je možné sanovat pomocí vnějších kompozitních prvků. Kompozitní výztuže jsme vyvinuli ve spolupráci se Stavební fakultou VUT v Brně.

Pro vyztužování nových stavebních konstrukcí byly vyvinuty kompozitní tyče z kompozitu vyztuženého uhlíkovými nebo skleněnými vlákny. Lze je využít k vyztužování betonu, zdiva, v některých případech i dřeva. Námi vyvinuté tyče ze skleněných vláken dosahují o 50 % vyšší pevnost v tahu než obdobné zahraniční výrobky a téměř dvojnásobek ve srovnání s ocelovými výztužemi. V řadě aplikací pak mohou konkurovat ocelovým výztužím nebo např. nerezovým (helikálním) výztužím při sanaci zdiva.

Závěr
Záměrem tohoto článku bylo představit naši společnost jako inovativní firmu a zároveň ukázat možnosti aplikací našich kompozitních výrobků nejen v oblasti vodohospodářství a energetiky. Do tohoto článku bylo možné zařadit pouze základní informace. Přehled našich standardních kompozitních výrobků, hlavních vývojových projektů a jejich podrobnější popis, je možné nalézt na našich internetových stránkách www.prefa-kompozity.cz.

Ing. Miloš Filip

PREFA KOMPOZITY, a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
tel.: 541 583 207
e-mail: kompozity@prefa.cz ,www.prefa-kompozity.cz