V poslední době už se neřeší „JEN“ protipožární požadavky na výplně otvorů, ale stále více se řeší ochrana proti výbuchu, plynotěsnost, tlak vodního sloupce různých kapalin a ochrana proti radioaktivnímu záření.

Společnost ZAPLETAL - KOVO, a.s. se specializuje především na polyfunkčnost těchto výrobků, kde daná vrata jsou nejen plynotěsná a tlakově odolná, ale také protipožární a akustická.

Mnohaleté zkušenosti naší společnosti, která letos oslavila již 18-leté výročí, se díky vlastnímu aplikovanému výzkumu a vývoji daří přenášet do reality. Po prvních zakázkách na tlakové uzávěry odolné výbuchu pro Českou rafinérskou (30 kPa tlaku a 15 kPa podtlaku) jsme v minulých letech začali postupně získávat další zakázky, jejichž zadáním byla třeba odolnost proti staticky působícímu tlaku kapaliny. Jednou z našich posledních, velice zajímavých zakázek takovýchto dveří byla realizace pro společnost Čepro v Loukově, kde se nacházejí největší státní zásobníky pohonných hmot. Námi dodané dveře zde v případě havárie musí odolat tlaku vodního sloupce až 18 metrů.

 

Plynotěsná protipožární vrata ZS Bratislava
Plynotěsná protipožární vrata ZS BratislavaDalší naší velice zajímavou realizací jsou plynotěsná a protipožární vrata pro strojovnu chlazení Zimního stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě, kde nedávno proběhlo pro nás tak úspěšné mistrovství světa v hokeji. Námi instalovaná vrata o rozměrech 2000 x 2100 mm mají požární odolnost 45 minut a současně brání úniku nebezpečného čpavku.

V loňském roce naše firma zrealizovala také dodávku posuvných dveří bránících záření pro onkologickou kliniku FN Plzeň. Tyto posuvné dveře rozměru 2x2 m jsou vyplněny 3 cm tlustým olověným plechem a 16 cm tlustou vrstvou polyetylenových tvarovek neutrostop. Jejich další zvláštností je také značná hmotnost cca 3500 kg, takže tyto dveře musely být  osazeny pohony naší vlastní výroby.

V současné době realizujeme dodávku pro ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, kde budou dodána posuvná vrata proti záření a protipovodňové dveře odolné proti tlaku vodního sloupce 3,5 metru.

Další speciální stavbu, kterou realizujeme, je dodávka dveří proti výbuchu (5 kPa/m2) pro recyklaci raketového paliva v Bohuslavicích nad Vláří.

Chtěl bych také ještě upozornit, že u našich východních sousedů se tlakově-plynotěsné dveře osazují i do krytů CO, na což u nás příliš nedbáme.

Na závěr tohoto článku bych popřál celému stavebnímu sektoru doléčení se z doznívající hospodářské krize a spoustu zajímavých staveb.

Richard  Zapletal
člen představenstva

Zapletal - Kovo, a.s.
Elišky Přemyslovny 95/8, 625 00  Brno-Starý Lískovec
mobil: 777 558 555
e-mail: zapletal@zapletal-kovo.cz, www.zapletal-kovo.cz