Abychom vybrali nejvhodnější řešení, měli bychom se nejprve seznámit s očekáváním daného zákazníka. Jako určité vodítko pro takový výběr můžeme použít následující tři body:

Kabelové nebo bezdrátové řešení?
V současnosti nabízí obě varianty jen málo výrobců. Kabelové technologie se často používají u novostaveb, jelikož umožňují přímé řízení a přívod elektřiny a přitom nevytvářejí žádný elektrosmog (rádiové vlny). Bezdrátové technologie jsou optimální pro dodatečnou a zjednodušenou instalaci.

Jednoduchá varianta s omezenými funkcemi, nebo rozšiřitelné řešení skýtající nekonečné množství možností?
Řada výrobců nabízí vlastní řešení. Světlo, systémy na ochranu proti slunci i garážová vrata je možné ovládat chytrým telefonem nebo jiným zařízením. To ale také znamená omezený výběr kompatibilních výrobků. Dnes však můžeme postupně automatizovat a přidávat topná tělesa, ovládání topení nebo dokonce solární systémy. Tento výběr je individuální dle potřeb zákazníka. Rozšířená automatizace je energeticky efektivnější, nabízí větší komfort a po umoření je i výhodnější z hlediska nákladů.

Pořizovací a následné náklady?
Při nákupu by se neměl brát ohled pouze na řídicí jednotku, ale i na kompletní příslušenství. Navíc bychom neměli vycházet jen z nákladů na pořízení, ale i z následných nákladů jako jsou např. náklady na instalaci, stahování a aktualizace různých ovládacích softwarů, rozšíření a pozdějšího servisu a podpory.

Jako výrobci pohonů pro systémy na ochranu proti slunci jsme si právě tyto otázky museli položit. Díky spolupráci společností GEIGER a Loxone jsme dokázali nahradit dosavadní neuspokojivá řešení v oblasti automatizace budov, a vyhnout se tak jakýmkoli omezením.

Optimální a spolehlivé řízení a integrace našich produktů ze sortimentu pohonných jednotek pro systémy na ochranu proti slunci. Integrace ochrany proti slunci do systému chytré domácnosti nepřináší jen plnou automatizaci zastínění v závislosti na pokojové teplotě, slunečním záření a počasí. Kromě komfortu umožňuje rovněž podstatné snížení nákladů na vytápění a chlazení.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen
telefon: +49 (0) 71 42 / 938-0, fax: +49 (0) 71 42 / 938-230
e-mail: info@geiger.de, Internet: www.geiger.de