Ruku v ruce s používáním sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí se zavedly i modulární podhledové a stěnové systémy.

Modulárními označujeme takové systémy konstrukcí suché výstavby, jejichž základní koncept použití výplňových desek i konstrukčních systémů využívá zvolené rozměry-moduly, jejichž dodržení zajišťuje jednoduchou kombinaci jednotlivých typů konstrukcí i jednoduchou integraci dalších zařízení jako je vestavěné osvětlení nebo vzduchotechnika. Obecnější označení „modulární systémy“ reaguje na vývoj v oboru, který zahrnuje nejen klasické čtvercové „kazetové“ podhledy, ale využití jiných formátů, pro které označení kazety již není výstižné, nehledě na to, že nabídku rozšířily i další prvky jako jsou podhledové ostrůvky, baflly a stěnové obklady využívající modulární přístup.

Obor modulárních systémů v suché výstavbě zažívá složité období. Na jedné straně dochází vzhledem k úzké provázanosti na provádění sádrokartonových konstrukcí k určité profesní krizi, kdy v návaznosti na poměry ve stavebnictví především z hlediska spolupráce jednotlivých řemesel s generálními dodavateli stavby i mezi sebou klesá úroveň prováděných prací a snižuje se počet kvalifikovaných pracovníků schopných provádět odborně správně náročnější konstrukce, na druhé straně rostou požadavky investorů a následně tedy i architektů a projektantů na designová řešení, která současně nabízejí i řešení kvalitní akustiky, případně požární ochrany, nemluvě o specifických provozních nárocích, např. na hygienické provedení. Současně inovace v navazujících profesích, především rozvoj LED osvětlení, kladou další nároky na další technický vývoj podhledů. Jako zásadní se ukazuje hodnocení faktoru času: v podmínkách ne vždy ujasněných technických řešení, pod tlakem termínů dokončení, které, vzhledem k tomu, že se vždy jedná o dokončovací práce, jsou často bez rezerv, je dostupnost a proveditelnost technického návrhu zásadním argumentem pro použití právě modulárních systémů.

Knauf AMF GmbH & Co. KG s výrobními závody v Německu, Rakousku, Francii a Velké Británii je jedním z výrobců, který nabízí pro současné moderní stavby technická řešení, která vyhoví jak z hlediska splnění technických a designových požadavků zákazníka, tak i z hlediska realizovatelnosti. Velkou výhodou sortimentu Knauf AMF je, že technická řešení mohou v souladu s požadavky daného projektu využívat vhodné výrobky na odpovídající materiálové bázi:
AMF Thermatex® jsou minerální desky vyráběné technologií wet-felt z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu v řadě provedení povrchu včetně nejmodernějších variant s nakašírovanou akustickou netkanou textilií. Tyto tzv. „tvrdé“ desky kromě celé škály akustických parametrů jak v oblasti zvukové pohltivosti, tak i neprůzvučnosti, umožňují realizovat i podhledové systémy s požární odolností až REI120, resp. EI30. Výhodou je absence tzv. filtračního efektu, protože desky díky vysoké hustotě nepropouštějí vzduch a tím dochází k prokazatelně nižšímu usazování nečistot na povrchu. Technologie Varioline využívá hladkého akusticky účinného povrchu desek k přenesení jakékoliv grafické předlohy na podhled prostřednictvím digitálního tisku.

Výrobky skupiny AMF ­TOPIQ® jsou desky typu softboard, tzn. lisované z minerální/čedičové vlny. Kromě vysokých hodnot zvukové pohltivosti při malé tloušťce desky je jejich velkou předností malá plošná hmotnost a odolnost do 100% relativní vzdušné vlhkosti.
Produkty Heradesign® vycházejí z úplně jiné materiálové báze – desky jsou vyráběny z dřevěných vláken pojených magnezitem, a odlišují se od standardně nabízených materiálů robustním povrchem s vláknitou nebo uzavřenou strukturou. Velkou předností je mechanická odolnost umožňující využití tohoto materiálu v systémech ve sportovních halách, podpořená bohatou škálou naměřených hodnot akustických parametrů i možností deklarovat pro podhledy požární odolnost až EI30 zdola. Pro designéry je určitě lákavá možnost barevného provedení podle standardně užívaných vzorníků RAL, StoColor nebo NCS.
Sortiment účelně doplňují kovové kazety MONDENA®, nabízející mechanicky odolný povrch, hladký nebo perforovaný bohatou škálou perforací. Povrchová úprava vypalovaným lakem v odstínech RAL případně s antibakteriální úpravou HYGENA zajišťuje vysokou udržovatelnost a provozní spolehlivost produktu uplatňovaného v řadě konstrukčních systémů.
Důležitá jsou samozřejmě technická řešení, umožňující využití těchto materiálů v projektech. K dispozici je celá paleta zavedených systémů s viditelnou nebo skrytou konstrukcí, které zohledňují designové i provozní požadavky investora. Tak, jak se posunuje zaměření a důležitost jednotlivých parametrů od prosté funkčnosti (např. požární ochrany) k designu propojenému s provozní spolehlivostí, tak vznikají nové koncepty, aby splnily představy zákazníků.

Ostrůvky použité v restauraciPodhledové ostrůvky


Podhledové ostrůvky se staly integrální součástí řešení interiérů: používají se jako solitérní prvky vyráběné v nejrůznějších tvarech a barvách, které jsou podvěšené pod stropní, střešní i podhledovou konstrukcí. Koncepce těchto oddělených prvků, které je možné různě uspořádat nejen v půdorysu, ale i výškově tak, aby výsledek byl skutečně plastický, umožňuje vnést do podhledu někdy až neočekávanou dynamiku. Vedle designového řešení prostoru jsou často (a především) i neoddělitelnou součástí řešení akustiky místnosti. Jsou to totiž stavební díly, které účelně a bez nároku na prostor zvyšují množství zvukově pohltivých materiálů v místnosti a tím snižují úroveň hluku, který může negativně ovlivňovat pohodu a v neposlední řadě i celkový zdravotních stav lidí, pobývajících v prostoru s vyšším hlukovým zatížením. Zkušenost ukazuje, že snížení hluku na pracovištích (především ve velkoprostorových kancelářích), v komunikačních prostorech, ve školách apod. snižuje obecně únavu, zvyšuje soustředěnost a výkonnost. Dalším důvodem pro použití ostrůvků může být nevhodnost či nemožnost zakrytí nosné konstrukce stropu nebo střechy celoplošným podhledem – z důvodů statických, nákladových nebo provozních, a případně i zajištění dodatečných akustických opatření omezených na část provozních ploch místnosti.

Pro konkrétní požadavky je v nabídce Knauf AMF k dispozici na výběr hned několik možností:
SONIC SKY – podhledové plochy vymezené samostatně zavěšeným hliníkovým profilem, vyplněné podhledem montovaným v systému dle volby zákazníka.
SONIC ARC – konvexně nebo konkávně prohnuté prvky z minerální desky Thermatex®, umožňující jednoduše vytvořit plastické „vlny“.
SONIC TOPIQ® Element – prvky z desky TOPIQ® tloušťky 40 mm o maximálním rozměru 1800 x 1200 mm ve tvaru kruhu, oválu, obdélníku, trojúhelníku, šestiúhelníku, čtverce, i podle vlastní volby; v barvách z vybrané palety AMF. Ostrůvky jsou zavěšené na subtilních nerezových lankách.
SONIC Modern – minerální deska Thermatex® Acoustic Range kombinovaná s elegantním hliníkovým rámem o maximálním rozměru 2 400 x 1 200 mm. Předností tohoto typu je možnost potisku technologií Varioline, tzn. přenesení libovolné předlohy digitálním tiskem na povrch desky ostrůvku.
SONIC Heradesign ­Element – ostrůvky z desek Heradesign® 25 nebo 35 mm silných, montované na nosnou konstrukci z CD-profilů nebo dřevěných latí, v provedení s čílkem 125 mm vysokým nebo bez čílka, v široké škále barevných provedení.
Široká paleta provedení ostrůvků, jejich jednoduchá montáž, která spočívá většinou jen v zavěšení již zkompletovaného prvku (u ostrůvků SONIC SKY a SONIC Heradesign Element se předpokládá použití ve větších souvislých plochách, proto je zde nutná finální kompletace na stavbě) činí z těchto dílů moderní a hospodárnou součást interiérů.

Akustické úpravy konferenční místnosti s deskami Heradesign®Stěnové obklady


Téměř nutným doplňkem interiérů se stávají i stěnové obklady – jednak jako součást celkového pojetí vzhledu místnosti, ale opět i jako účinná část řešení akustiky. Především v místnostech, kde hrozí vznik tzv. třepotavé ozvěny, je použití stěnových obkladů žádoucí. Často se objevují v prostorech s větším objemem: tělocvičnách, plaveckých bazénech, kulturních a společenských sálech, posluchárnách či aulách. Najdeme je ale i v menších školních třídách, konferenčních místnostech, open space kancelářích. Návrh rozsahu stěnových obkladů pro řešení akustiky se provádí podle účelu místností – v případě, že akustické parametry místnosti jsou určeny normou, vychází minimálně z výpočtu doby odvozené z jeho velikosti, případně obsazenosti.
Pro investory i architekty jsou v sortimentu Knauf AMF připraveny stěnové obklady v několika variantách:
SONIC Line Modern tvoří minerální deska Thermatex® Acoustic Range vložená do subtilního hliníkového rámu; na povrch desky je možné technologií Varioline, obdobně jako u ostrůvků, přenést libovolný grafický motiv.
SONIC Line Style je určený pro návrh velkoplošných „nekonečných“ obkladů: jedná se o povrchově upravený textilní potah napnutý do rámu z hliníkových profilů, Umožňuje realizovat stěnové grafické obklady bez omezení rozměrů.
Heradesign® Systém B/WS využívá desek Heradesign® šroubovaných na nosnou konstrukci z CD-profilů nebo dřevěných latí. Tento obklad je díky své odolnosti vůči nárazu často používán jakou součást akustického řešení v tělocvičnách.
Heradesign® Systém W je sofistikovaný systém stěnového obkladu s deskami Heradesign upevněnými hliníkovými profily na konstrukci podobné fasádním systémům. Díky tomu nejsou na líci obkladu viditelné šrouby a je možné realizovat konstrukce s větším odsazením od stěny.

Baffly

Především pro úpravy akustických poměrů se používají svisle zavěšené deskové prvky, v nabídce Knauf AMF buď z desek Thermatex® v kovovém rámu, nebo z desek Heradesign®. K dispozici je celá škála formátů (od 600 x 300 mm do 1 500 x 600 mm u bafflů Thermatex, 600 x 300 mm až 2 400 x 600 mm u bafflů Heradesign) i způsobů zavěšení (na nerezové lankové závěsy, nosnou kolejnici nebo karabinkové závěsy – dostupné jen pro určitá provedení).

Současné technologie umožňují velmi hospodárně, efektivně i designově vytříbeně navrhovat a realizovat interiéry podle nejvyšších nároků budoucích uživatelů. Praxe ukazuje, že je ale velmi důležité také přesně specifikovat požadavky, které mají konstrukce splňovat, aby bylo možné zvolit vhodné technické řešení a v konečném výsledku účelně využít všechny možnosti použitých materiálů a technických řešení. Proto Knauf AMF nabízí technickou podporu projektů prostřednictvím své technické kanceláře.

Knauf AMF s. r. o.
Chlumčanského 5/479, 180 21 Praha 8
tel.: 266 790 130-1
mobil: 602 227 613
e-mail: info@knaufamf.cz
www.amf-cz.cz