Nápad vytvořit  z nevyužitých půdních prostor zázemí pro bydlení se zrodil již dávno. Chyběly však materiály, které by byly schopny zabránit dramatickému přehřívání podkrovních místností v létě a jejich promrzání v zimních měsících.

Příjemný pobyt v podkroví člověku zajistila až výroba účinných tepelných izolací. Ty umožnily obývat podkrovní místnosti plnohodnotně po celý rok a v zimě je vytápět s velmi přijatelnou tepelnou ztrátou.

Základní materiálovou skladbou podhledu podkroví tvoří směrem z interiéru ven sádrokartonové (sádrovláknité) desky, většinou kovový rošt pro jejich upevnění, dále parotěsná zábrana, krokve a tepelná izolace vložená mezi krokve na jejich tloušťku, pojistná hydroizolace, dřevěné latě, kontralatě a na nich položená střešní taška.

Prosvětlení a větrání podkroví je nejčastěji řešeno střešními okny, která jsou upevňována na krokve do vyřezaného prostoru v laťování střechy. Obvod okna je opatřen lemem, k němuž jsou okolní tašky dořezány.

K zajištění přívodu přírodního světla a vzduchu do podkroví mohou samozřejmě sloužit také klasické vikýře. Nicméně to prodražuje i zesložiťuje realizaci střechy a navíc je prosvětlení místností vikýři méně účinné.

Základem řešení interiérových podhledů v podkroví jsou sádrovláknité desky. K nejznámějším výrobcům u nás patří společnost Knauf Praha s.r.o. Ta vyrábí široký sortiment sádrokartonových desek vhodných nejen pro realizaci podhledů podkrovních místností, ale také dělících příček nebo suchých podlah.

Jak již jsme zmínili v úvodu, montáž sádrokartonového podhledu v podkroví začíná většinou upevněním kovového pozinkovaného roštu z obvodových UD profilů a vnitřních CD profilů , většinou samořeznými vruty do krokví a kleštin podstřešní konstrukce. Méně častější je dnes pro vytvoření nosného roštu použití dřevěných latí. Následně je kolmo na profily samořeznými šrouby připevněn sádrokarton. Desky nesmí vytvářet křížové spáry. Je proto nutné je upevňovat k roštu tak, aby příčné spáry byly eliminovány posunutím délky desky o jeden profil. Po opláštění podhledu deskami je nutné provést přetmelení spár mezi sádrokartonovými deskami a šrouby. Následně se  zavadnutím tmele  opatříme spoje armovací páskou. Po zaschnutí první vrstvy tmelu přistoupíme k úpravě vnitřních koutů. Na plochu sousedních desek naneseme tmel a vmáčkneme pásku. Přebytečný tmel odstraníme. Po vyschnutí zatmelených koutů spáry přetmelíme ve větší šířce a sádrokarton by tak měl být připraven k realizaci malby.

Důležitou podmínkou pro zajištění bezproblémového využití podkrovních prostor je volba optimální sádrokartonové desky dle účelu využití podkrovní místnosti. Pro podkrovní místnosti, které jsou určeny běžnému bydlení jsou vhodné sádrokartonové desky Knauf White. Uplatňují se v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, tj. prostorech suchých. Nepatří tedy do koupelen, sprch, kuchyní a jiných prostor se zvýšeným výskytem vlhkosti. V místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti jsou naopak hojně využívány desky Knauf Green. Jsou doporučovány v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, (85 % po dobu kratší než 10 hodin, 100 % po dobu kratší než 2 hodiny), během 24 hodin při 20 °C. Pokud se při výstavbě podkroví vyskytnou požadavky na vyšší požární odolnost, lze i na tomto místě s úspěchem použít sádrokartonovou desky Knauf Red s prodlouženou požární odolností.

Ve výčtu výrobků vysokých užitných vlastností společnosti Knauf bychom mohli samozřejmě dále pokračovat. Sortiment firmy obsahuje produkty pro realizaci suchých příček, podlah, mechanicky více namáhané konstrukce, speciální akustické konstrukce, dřevostavby, instalaci  předstěnových systémů a řadu dalších aplikací.

Závěrem však nelze než konstatovat, že realizace stropních podhledů v podkroví rodinných domů s pomocí sádrokartonových konstrukcí  se stala od dob vstupu sádrokartonů na náš stavební trh tou pravou a skutečnou stavební klasikou.

Ivo Románek

Nápad vytvořit  z nevyužitých půdních prostor zázemí pro bydlení se zrodil již dávno. Chyběly však materiály, které by byly schopny zabránit dramatickému přehřívání podkrovních místností v létě a jejich promrzání v zimních měsících.

Příjemný pobyt v podkroví člověku zajistila až výroba účinných tepelných izolací. Ty umožnily obývat podkrovní místnosti plnohodnotně po celý rok a v zimě je vytápět s velmi přijatelnou tepelnou ztrátou.

Základní materiálovou skladbou podhledu podkroví tvoří směrem z interiéru ven sádrokartonové (sádrovláknité) desky, většinou kovový rošt pro jejich upevnění, dále parotěsná zábrana, krokve a tepelná izolace vložená mezi krokve na jejich tloušťku, pojistná hydroizolace, dřevěné latě, kontralatě, a na nich položená střešní taška.

Prosvětlení a větrání podkroví je nejčastěji řešeno střešními okny, která jsou upevňována na krokve do vyřezaného prostoru v laťování střechy. Obvod okna je opatřen lemem, k němuž jsou okolní tašky dořezány.

K zajištění přívodu přírodního světla a vzduchu do podkroví mohou samozřejmě sloužit také klasické vikýře. Nicméně to prodražuje i zesložiťuje realizaci střechy a navíc je prosvětlení místností vikýři méně účinné.

Základem řešení interiérových podhledů v podkroví jsou sádrovláknité desky. K nejznámějším výrobcům u nás patří společnost Knauf Praha s.r.o. Ta vyrábí široký sortiment sádrokartonových desek vhodných nejen pro realizaci podhledů podkrovních místností, ale také dělících příček nebo suchých podlah.

Jak již jsme zmínili v úvodu, montáž sádrokartonového podhledu v podkroví začíná většinou upevněním kovového pozinkovaného roštu z obvodových UD profilů a vnitřních  CD profilů , většinou samořeznými vruty do krokví a kleštin podstřešní konstrukce. Méně častější je dnes pro vytvoření nosného roštu použití dřevěných latí. Následně je kolmo na profily samořeznými šrouby připevněn sádrokarton. Desky nesmí vytvářet křížové spáry. Je proto nutné je upevňovat k roštu tak, aby příčné spáry byly eliminovány posunutím délky desky o jeden profil. Po opláštění podhledu deskami je nutné provést přetmelení spár mezi sádrokartonovými deskami a šroubů. Následně se zavadnutím tmele opatříme spoje armovací páskou. Po zaschnutí první vrstvy tmelu přistoupíme k úpravě vnitřních koutů . Na plochu sousedních desek naneseme tmel a vmáčkneme pásku. Přebytečný tmel odstaraníme . Po vyschnutí zatmelených koutů spáry přetmelíme ve větší šířce a sádrokarton by tak měl být připraven k realizaci malby.

Důležitou podmínkou pro zajištění bezproblémového využití podkrovních prostor je volba optimální sádrokartonové desky dle účelu využití podkrovní místnosti. Pro podkrovní místnosti, které jsou určeny běžnému bydlení jsou vhodné sádrokartonové desky Knauf White. Uplatňují se v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při   20 °C, tj. prostorech suchých. Nepatří do tedy do koupelen, sprch, kuchyní a jiných prostor se zvýšeným výskytem vlhkosti. V místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti jsou naopak hojně využívány desky Knauf Green. Jsou doporučovány v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, (85 % po dobu kratší než 10 hodin, 100 % po dobu kratší než 2 hodiny), během 24 hodin při   20 °C. Pokud se při výstavbě podkroví vyskytnou požadavky na vyšší požární odolnost, lze i na tomto místě s úspěchem použít sádrokartonovou desky Knauf Red s prodlouženou požární odolností.

Ve výčtu výrobků vysokých užitných vlastností společnosti Knauf bychom mohli samozřejmě dále pokračovat. Sortiment firmy obsahuje produkty pro realizaci suchých příček, podlah, mechanicky více namáhané konstrukce, speciální akustické konstrukce, dřevostavby, instalaci předstěnových systémů a řadu dalších aplikací.

Závěrem však nelze než konstatovat, že realizace stropních podhledů v podkroví rodinných domů s pomocí sádrokartonových konstrukcí se stala od dob vstupu sádrokartonů na náš stavební trh tou pravou a skutečnou stavební klasikou. Ivo Románek

Nápad vytvořit  z nevyužitých půdních prostor zázemí pro bydlení se zrodil již dávno. Chyběly však materiály, které by byly schopny zabránit dramatickému přehřívání podkrovních místností v létě a jejich promrzání v zimních měsících.

Příjemný pobyt v podkroví člověku zajistila až výroba účinných tepelných izolací. Ty umožnily obývat podkrovní místnosti plnohodnotně po celý rok a v zimě je vytápět s velmi přijatelnou tepelnou ztrátou.

Základní materiálovou skladbou podhledu podkroví tvoří směrem z interiéru ven sádrokartonové (sádrovláknité) desky, většinou kovový rošt pro jejich upevnění, dále parotěsná zábrana, krokve a tepelná izolace vložená mezi krokve na jejich tloušťku, pojistná hydroizolace, dřevěné latě, kontralatě, a na nich položená střešní taška.

Prosvětlení a větrání podkroví je nejčastěji řešeno střešními okny, která jsou upevňována na krokve do vyřezaného prostoru v laťování střechy. Obvod okna je opatřen lemem, k němuž jsou okolní tašky dořezány.

K zajištění přívodu přírodního světla a vzduchu do podkroví mohou samozřejmě sloužit také klasické vikýře. Nicméně to prodražuje i zesložiťuje realizaci střechy a navíc je prosvětlení místností vikýři méně účinné.

Základem řešení interiérových podhledů v podkroví jsou sádrovláknité desky. K nejznámějším výrobcům u nás patří společnost Knauf Praha s.r.o. Ta vyrábí široký sortiment sádrokartonových desek vhodných nejen pro realizaci podhledů podkrovních místností, ale také dělících příček nebo suchých podlah.

Jak již jsme zmínili v úvodu, montáž sádrokartonového podhledu v podkroví začíná většinou upevněním kovového pozinkovaného roštu z obvodových UD profilů a vnitřních  CD profilů , většinou samořeznými vruty do krokví a kleštin podstřešní konstrukce. Méně častější je dnes pro vytvoření nosného roštu použití dřevěných latí. Následně je kolmo na profily samořeznými šrouby připevněn sádrokarton. Desky nesmí vytvářet křížové spáry. Je proto nutné je upevňovat k roštu tak, aby příčné spáry byly eliminovány posunutím délky desky o jeden profil. Po opláštění podhledu deskami je nutné provést přetmelení spár mezi sádrokartonovými deskami a šroubů. Následně se zavadnutím tmele opatříme spoje armovací páskou. Po zaschnutí první vrstvy tmelu přistoupíme k úpravě vnitřních koutů . Na plochu sousedních desek naneseme tmel a vmáčkneme pásku. Přebytečný tmel odstaraníme . Po vyschnutí zatmelených koutů spáry přetmelíme ve větší šířce a sádrokarton by tak měl být připraven k realizaci malby.

Důležitou podmínkou pro zajištění bezproblémového využití podkrovních prostor je volba optimální sádrokartonové desky dle účelu využití podkrovní místnosti. Pro podkrovní místnosti, které jsou určeny běžnému bydlení jsou vhodné sádrokartonové desky Knauf White. Uplatňují se v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při   20 °C, tj. prostorech suchých. Nepatří do tedy do koupelen, sprch, kuchyní a jiných prostor se zvýšeným výskytem vlhkosti. V místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti jsou naopak hojně využívány desky Knauf Green. Jsou doporučovány v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, (85 % po dobu kratší než 10 hodin, 100 % po dobu kratší než 2 hodiny), během 24 hodin při   20 °C. Pokud se při výstavbě podkroví vyskytnou požadavky na vyšší požární odolnost, lze i na tomto místě s úspěchem použít sádrokartonovou desky Knauf Red s prodlouženou požární odolností.

Ve výčtu výrobků vysokých užitných vlastností společnosti Knauf bychom mohli samozřejmě dále pokračovat. Sortiment firmy obsahuje produkty pro realizaci suchých příček, podlah, mechanicky více namáhané konstrukce, speciální akustické konstrukce, dřevostavby, instalaci předstěnových systémů a řadu dalších aplikací.

Závěrem však nelze než konstatovat, že realizace stropních podhledů v podkroví rodinných domů s pomocí sádrokartonových konstrukcí se stala od dob vstupu sádrokartonů na náš stavební