Samozřejmě, že současná situace na stavebním trhu kvůli způsobu soutěže o zakázky vytváří tlak nejen na snižování nákladů, ale také na úroveň nabízených technických řešení a jejich parametrů, s kterými mohou architekti, projektanti, realizační firmy účelně uspokojit požadavky investorů. Překonané standardy minulých let jsou nahrazovány progresívními technologiemi a koncepty, využívajícími výsledky vývoje nových aplikací. Nedílnou součástí, ovlivňující výsledné řešení, je i faktor času, uplatněný jak v optimalizaci dodacích lhůt, tak i zkracování montážních časů.

Knauf AMF GmbH & Co. KG jako renomovaný evropský výrobce a dodavatel podhledových systémů nezůstává pozadu a díky intenzivnímu vývoji přináší průběžně řadu inovativních technických řešení pro různé typy prostředí. Umožňuje mu to i široké portfolio výrobků, které v současné době zahrnuje minerální desky vyráběné technologií wet-felt, nabízené pod obchodním názvem AMF-THERMATEX®, vyráběné ve výrobním závodě v Grafenau v Německu, i dřevovláknité desky pojené magnezitem, vyráběné ve Ferndorfu v Rakousku a dodávané pod značkou HERADESIGN®, a to vše kombinované s konstrukčními systémy DONN® z výrobních závodů ve ­Viersenu (SRN), v Dreux (Francie) a v Peterlee (Anglie).

Na světových trzích mnohokrát prověřené minerální desky AMF-THERMATEX® se vyrábějí metodou wet-felt a nabízejí vynikající stavebně-technické parametry. Mokrá technologie výroby z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu, nevyžaduje použití syntetických organických pojiv, poskytuje homogenní strukturu materiálu, který tak splňuje nejvyšší hygienické požadavky, včetně použití v prostorách s řízeným prostředím se sníženou prašností, nabízí špičkové požárně-technické i akustické parametry. Vlastnosti materiálu umožňují, aby obdržel označení známkou kvality Blauer Engel/Blue Angel/Modrý Anděl, která deklaruje nezávadnost stavebních hmot pro použití v interiérech budov. Problematika vnitřního prostředí v objektech s velkým soustředěním lidí není sice u nás ještě prvořadým tématem, přesto ze zkušenosti velkých společností využívajících rozsáhlé administrativní budovy je možné vyvodit, že je nutné pracovnímu prostředí v takovýchto objektech věnovat pozornost. Tzv. syndrom nemocných budov (SBS - sick building syndrom) je identifikovaný problém související právě s uplatněním nevhodných materiálů použitých nejen při stavbě, ale i v zařizovacích předmětech, mobiliáři, povrchových úpravách, instalovaných zařízeních apod. Obdobná označení jako je právě Modrý anděl potom deklarují u materiálů splnění nízkých hodnot emisí látek, které mohou působit negativně na zdraví osob pobývajících v daném prostoru.

Magneziem pojené ­dřevovláknité desky ­HERADESIGN® nabízejí vysokou trvanlivost, vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které je předurčují pro použití ve všech typech interiérů, kde se optimálně uplatní při použití v podhledech i obkladech stěn. Specifická struktura desek a možnosti barevných úprav vytváří podmínky pro svobodnou tvorbu designu interiéru. I desky Heradesign® jsou svým charakterem vhodné pro použití v interiérech budov a splňují nejvyšší nároky na kvalitu ve vnitřním prostředí, potvrzené značkou Modrý anděl.

Oblast suché výstavby, kterou sortiment Knauf AMF pokrývá, nepředstavuje jen standardní, časem ověřené konstrukce s viditelnými profily, které jsou sice nejlevnější, ale jen obtížně splňují vyšší nároky na estetické a užitné hodnoty interiéru. Do portfolia produktů je nyní zahrnuta jak skupina podhledových systémů, tak i, vzhledem k rostoucím nárokům na design a akustiku, řešení stěnových obkladů. Nové systémy umožňují efektivní použití jak v novostavbách, tak i v rekonstruovaných objektech, kde nabízejí za přiměřené náklady v požadovaném čase zvýšit nebo obnovit technický a designový standard daného prostoru. Kromě standardních systémů, které kromě vhodných akustických parametrů nabízí i protipožární ochranu konstrukcí (podle druhu nosné konstrukce až do REI 120) nebo únikových cest (až do EI 30 shora i zdola), jsou k dispozici i řešení designová. Např. AMF Systém C/SF umožňuje využít stávající viditelnou konstrukci podhledu pro osazení jednoduše vyjímatelných akustických desek AMF-Thermatex Acoustic SF, které starou konstrukci skryjí a vytvoří podhledovou plochu s téměř skrytými profily. Přitom je zachována vysoká kompatibilita se standardními vestavěnými prvky jako jsou svítidla, anemostaty atd. Tím se podstatně snižují celkové náklady, nehovoříc o časovém faktoru, protože montáž systému je velmi rychlá a efektivní. Nabízí se použití nejen v rekonstruovaných komerčních prostorech, ale i v bytových interiérech. Kromě aktualizace designu prostoru se vylepší akustické poměry v místnosti a díky vysoké světelné odrazivosti se vylepší i světelná pohoda v prostoru. Vysoká mobilita podhledu umožňuje dosáhnout velmi malou výšku konstrukce a jednoduchý a spolehlivý přístup do mezistropního prostoru.

V poslední době rostou také nároky na udržovatelnost podhledů. Pro laboratoře, čisté prostory, nemocnice, kuchyně a ostatní provozy s vysokou relativní vlhkostí je určený systém využívající desky AMF-Thermatex AQUATEC kombinované s nosnou konstrukcí se zvýšenou odolností vůči korozi. Takto navržený podhled je schopný garantovat tvarovou stálost desek a odolnost nosné konstrukce při 100% relativní vzdušné vlhkosti v tepelném rozsahu od 0° do 40 °C. Podhled kromě toho nabízí hodnoty zvukové pohltivosti aw = 0,9/NRC = 0,9 a požární odolnost až REI90. Ve speciálním provedení systému umožňuje ostřikování a čistění podhledu tlakovou vodou. Ve čtvercových i obdélníkových formátech ve viditelné i skryté konstrukci je vhodný pro prostory plaveckých bazénů, technologických provozů, laboratoří, velkokapacitních kuchyni apod.

Samozřejmou součástí nabídky jsou stěnové absorbéry typu AMF Line, AMF ModernAMF Classic, které mohou být při použití technologie Varioline, využívající digitální potisk podkladu, jednak originálním designovým prvkem, jednak aktivním řešením akustiky v kancelářích, konferenčních místnostech, učebnách, kavárnách atd. Použití stěnových obkladů v různých formách se stalo běžnou součástí akustických a designových řešení ve všech typech provozů. Některé materiály zde zažívají v nové formě svou renesanci. Příkladem jsou již zmíněné dřevovláknité desky Heradesign®. V pěti variantách povrchu – Superfine, Fine, Macro, Plano a Micro – a v tloušťkách 15, 25 a 35 mm je možné je provést jako šroubovanou, nebo zcela skrytou konstrukci. Mechanická odolnost desek předurčuje jejich použití v systémech odolných nárazu míče vhodných pro sportovní haly, tělocvičny apod.

Dalším konceptem, který se stává standardem, je použití podhledových ostrůvků. Jedná se o volně zavěšené solitérní podhledové prvky využívané pro optické rozčlenění interiéru, s možností umístění vestavěných svítidel nebo nepřímého osvětlení a případně i úpravy akustických poměrů (dozvuku) v místnosti. K dispozici je několik variant odlišených technickým řešením i použitým materiálem. Volně koncipované formy s rámem bez omezení formátu jsou soustředěné do skupiny ­SONIC SKY, včetně prohnutých prvků ­SONIC ARC. Skupina SONIC ELEMENT nabízí vybraný sortiment jednotlivých prvků v maximálním rozměru 1200 x 1200 mm s kruhovým nebo čtvercovým půdorysem. Další alternativou je provedení ve variantě AMF LineAMF Line Modern, využívající subtilní rám s výplňovou deskou. Již několikrát zmiňovaný Hera­design® opět nachází uplatnění ve formě ostrůvků HeraInsel nejen např. v recepcích kanceláří, v restauracích apod. ale i v moderně koncipovaném inte­riéru obývacího pokoje nebo relaxačního prostoru.
Pro další informace se obracejte na naši technickou kancelář nebo navštivte naše internetové stránky www.amf-cz.cz.

Knauf AMF s.r.o.
Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8
tel.: 266 790 130 - 1, mobil: 602 227 613, 602 650 938
e-mail: info@amf-cz.cz, www.amf-cz.cz