Jeho kapacita výroby dnes představuje 120 ks vysoce kvalitní betonové tašky za minutu. Dle slov ředitele nového závodu Attily Gódi by letošní kapacita výroby měla dosáhnout 25 milionů kusů střešních krytin. Původní výrobní závod z počátku devadesátých let minulého století bude nadále sloužit k výrobě betonových doplňků. Tento nový závod tak výrazně rozšířil výrobní kapacity celé společnosti. K nim patří i výrobní závod ve Vlčanech na Slovensku založený v roce 2000, jehož roční produkce, po přechodu na plně automatickou výrobu v roce 2004, v současnosti činí 16 milionů kusů betonových tašek ve 26 designových provedeních. Dalším je výrobní závod v Kunszentmiklosi, jehož výroba byla spuštěna v roce 2009. Prostřednictvím svých zastoupení působí společnost Mediterran v zemích střední, jižní i východní Evropy. Kromě Maďarska a Slovenska ji najdeme i v České republice, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Rumunsku.

Mediterran CZ s.r.o.
Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
tel.: 547 122 120, fax: 547 122 121
e-mail: obchod@mediterrancz.cz , www.mediterrancz.cz