Realizační firmy se potýkají s problémy při provádění související s nedostatečnou koordinací prací na stavbě, která vychází z nekvalitních projektů a technické nekompetentnosti účastníků, i s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

Současně ale rostou požadavky investorů a následně tedy i architektů a projektantů na technická řešení včetně moderního designu, tzn. vedle atraktivního a originálního vzhledu je potřeba současně nabízet i řešení kvalitní akustiky, případně požární ochrany, nemluvě o specifických provozních nárocích např. na hygienické provedení. Novinky, které přinášejí navazující profese, například rozvoj LED osvětlení, kladou další nároky na technický vývoj modulárních systémů. K tomu se důležitým aspektem hodnocení výsledných řešení stal faktor času: v podmínkách ne vždy vyjasněných technických zadání, pod tlakem termínů dokončení (modulární systémy přicházejí na stavbu mezi posledními), je dostupnost a proveditelnost technického návrhu zásadní. V této souvislosti se použití modulárních systémů, tzn. stavebnicovitých systémů kompletovaných výhradně suchou cestou z prvků sjednocených do modulových formátů, ukazuje jako velmi efektivní.
Knauf AMF GmbH & Co. KG z Grafenau v SRN je jedním z předních výrobců, pro které je důležité nabízet pro současné moderní stavby právě taková technická řešení, která vyhoví jak z hlediska splnění technických i designových požadavků zákazníka, tak i z hlediska proveditelnosti. Velkou předností sortimentu Knauf AMF je možnost pro technická řešení v souladu s požadavky daného projektu využít vhodné výrobky na odpovídající materiálové bázi. I prostřednictvím vlastní technické kanceláře nabízí propojení řešení designu, akustiky, požární ochrany a ostatních požadavků v podhledových a stěnových konstrukcích.


TECHNIKA PROPOJENÁ S DESIGNEM JAKO HLAVNÍ TÉMA

Knauf AMF s výrobními závody v Německu (Grafenau, výroba minerálních desek, a Viersen, výroba profilů), Rakousku (Ferndorf, výroba dřevovláknitých desek), Francii (Dreux, výroba profilů) a Velké Británii (Peterlee, výroba profilů) disponuje v současné době širokou paletou produktů, které nabízejí bohatou škálu designových a současně technických řešení jak pro oblast podhledových systémů, tak i stěnových obkladů. Základem jsou minerální desky AMF Thermatex® vyráběné technologií wet-felt z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu v řadě provedení povrchu včetně nejmodernějších variant s nakašírovanou akustickou netkanou textilií. Jak pro návrh vhodné akustiky, tak pro návrh protipožárních řešení s atraktivním designem je k dispozici nejen nepřeberná zásoba kombinací formátů a hran desek (a tím i konstrukčních systémů), včetně možnosti využití technologie Varioline, která umožňuje přenést na hladký podklad podhledové desky, ostrůvku nebo stěnového obkladu grafickou předlohu podle volby zákazníka technologií digitálního tisku. Je tak možné dodat plnobarevné desky v odstínu RAL, desky s povrchem imitujícím dřevo nebo kovovou perforaci, nejčastěji se ale používají informační nebo umělecké předlohy, které se mají stát efektním doplňkem interiéru. Kromě podhledových ploch se desky s touto úpravou často objevují jako stěnové absorbéry AMF-LINE Modern, podhledové ostrůvky AMF-Line nebo svisle zavěšené prvky AMF-Thermatex Baffel.


Výrobky skupiny AMF ­TOPIQ® jsou desky typu softboard, tzn. lisované z minerální/čedičové vlny. Kromě vysokých hodnot zvukové pohltivosti při malé tloušťce desky je jejich velkou předností malá plošná hmotnost a odolnost do 100 % relativní vzdušné vlhkosti. Proto jsou vhodné i pro provozy, kde se taková odolnost vyžaduje, ať jsou to bazény nebo mokré výrobní provozy, nebo zdravotnická zařízení, která vyžadují čištění parou. Pro design přinášejí rozšíření palety produktů AMF o podhledové ostrůvky ­TOPIQ SONIC Element® tzn. o solitérní prvky, které se zavěšují pod stávající podhled, stropní nebo střešní konstrukci na subtilní lanka. Podhledové ostrůvky jsou nejen efektním doplňkem interiéru, ale opět velmi účinně upravují prostorovou akustiku v místnosti příjemným zatlumením. Základní tvary jako kruh, čtverec, obdélník jsou samozřejmostí, volit je možné vlastně jakékoliv tvary do velikosti 2 380 x 1 180 mm. Základní provedení je v bílé barvě, je ale možné volit barevnou kombinaci podle vzorníku barev Knauf AMF.
Produkty Heradesign® vycházejí z úplně jiné materiálové báze – desky jsou vyráběny z dřevěných vláken pojených magnezitem a odlišují se od standardně nabízených materiálů robustním povrchem s vláknitou nebo uzavřenou strukturou. Pro projektanta přinášejí možnost řešení akustiky pomocí podhledů i stěnových obkladů a požární odolnosti chránící stropní/střešní konstrukci. Architekt ocení silným nástrojem, protože se uplatní jako podhledové desky, efektní ostrůvky, svisle zavěšené baffly i stěnové obklady, určitě je lákavá možnost barevného provedení podle standardně užívaných vzorníků RAL, ­StoColor nebo NCS. Velkou předností je mechanická odolnost umožňující využití tohoto materiálu v systémech ve sportovních halách. Speciální skupinou produktů je řada Heradesign® creative, která nabízí jednak vybraný sortiment typizovaných prvků (čtverec, obdélník, pásek, trojúhelník, kosodélník, šestiúhelník, kruh) v modulech 300 a 600 mm, ale především nabízí možnost výroby dílů dle zadání zákazníka. Technologie umožňuje speciální formátování desek podle dodaných podkladů, ale i frézování povrchu pravidelnými i nepravidelnými vzory.UŽITNÉ VLASTNOSTI JAKO NADHODNOTA

Pokud architekt přistupuje k řešení interiéru pouze z hlediska designového konceptu, v určitém okamžiku bývá konfrontován s dalšími požadavky. V současné době nosným tématem při koncipování interiérů je například řešení akustických vlastností prostoru. Jedná se především o optimalizaci prostorové akustiky, kde je cílem zajistit v místnosti vhodné podmínky z pohledu vnímání mluveného nebo reprodukovaného projevu z hlediska srozumitelnosti, úrovně hluku, doby dozvuku, zajištění vhodných poslechových podmínek v celé ploše místnosti, případně odstranění nežádoucích jevů jako je třepotavá ozvěna, rezonance atd. Produkty Knauf AMF nabízejí i pro tuto oblast v rámci designových řešení odpovídající paletu materiálů s parametry, které odpovídají těmto požadavkům. Požární odolnost je velmi specifickou oblastí, která je ale podhledovým systémům Knauf AMF více než vlastní – řada zkoušených technických řešení s designovými povrchy je toho dokladem.
Současné modulární systémy AMF umožňují velmi hospodárně, efektivně i designově vytříbeně navrhovat a realizovat interiéry podle nejvyšších nároků budoucích uživatelů. Praxe ukazuje, že je ale velmi důležité také přesně specifikovat požadavky, které mají konstrukce splňovat, aby bylo možné zvolit vhodné technické řešení a v konečném výsledku účelně využít všechny možnosti použitých materiálů a systémů. Proto Knauf AMF nabízí technickou podporu projektů prostřednictvím své technické kanceláře.

Více informací najdete
na www.amf-cz.cz.

Knauf AMF s. r. o.
Chlumčanského 5/479, 180 21 Praha 8
tel.: 224 319 750
mobil: 602 227 613
e-mail: info@knaufamf.cz
www.amf-cz.cz