Před 20 lety vznikla společnost TBG Metrostav. Kdo stál u jejího zrodu?
U zrodu stály dvě renomované společnosti. Na jedné straně to byl Metrostav a. s. a na straně druhé Heidelberg Cement – Českomoravský beton a. s. Jako teritorium působnosti nám byl vytyčen pražský stavební trh. Společníci se rozhodli, že ve společnosti budou mít rovnocenné podíly 50/50, a ač byla spousta hlasů, že takto to nebude fungovat, tak to funguje až do dnešních dnů bez rozporů a problémů.

Jaké podmínky panovaly na tehdejším trhu s čerstvým betonem?
Trh s betonem se od roku 1990 do roku 2000 tvořil. Před rokem 1990 měly stavební firmy svoje betonárny, které dodávaly pouze na jejich stavby. S rozvojem nových stavebních firem vznikala potřeba zajistit dodávky betonu i pro tyto firmy. A to byl začátek tvorby nových obchodních vztahů mezi výrobci betonu na straně jedné a nově vzniklými stavebními společnostmi na straně druhé. Celá devadesátá léta pak byla dobou, kdy se u výrobců transportních betonů měnily vlastnické vztahy, stavěly se nové betonárny a rozvíjela se jejich síť. Současný stav na českém trhu je ve své podstatě odrazem tohoto vývoje v devadesátých letech.

Jak na tento vývoj reagovalo TBG?
Musím říci, že my jsme v roce 1995 nezačínali od nuly. Měli jsme betonárny na Rohanském ostrově a na Zličíně - jejíž činnost však byla časově omezena z důvodu plánované zástavby této lokality. Samozřejmě jsme potřebovali rozšířit svoji působnost po celé Praze, což se nám podařilo v roce 1998, kdy jsme postavili betonárny v Radlicích a Písnici. Výstavbou těchto betonáren došlo k pokrytí celého území Prahy.

Jak vypadalo vybavení betonáren v době Vašeho vzniku a jak jsou zařízeny nyní?
20 let vývoje v technickém zařízení, jako jsou betonárny, musí být znát. Ze začátku 90. let měla řada betonáren objemové měření složek betonu, přísady se používaly minimálně. To dnes téměř neexistuje. V současnosti je vše řízeno počítači, váhové tolerance jsou maximálně v kg, betonárny mají více cest na přísady, více sil na příměsi a cementy. Daleko více než betonárny se však změnil beton. V polovině 90. let se u nás vyráběl beton, jehož maximální pevnost dosahovala 55 MPa. V současnosti umíme vyrobit beton s pevností přes 180 MPa. Na beton se začalo pohlížet nejen z pohledu pevnosti, ale i trvanlivosti, zpracovatelnosti estetičnosti a dalších parametrů. Těmto, požadavkům se musely přizpůsobit nejen betonárny a technologové, ale i všichni lidé pohybující se okolo transportních betonů.

Zůstala Vaše společnost pouze u výroby betonu nebo se začala rozvíjet i v jiných oblastech?
Díky tomu, že nám otcové zakladatelé dali do vínku pouze pražský trh, byl nám tento kabát po několika letech poněkud těsný. Rozhlédli jsme se a podle vzoru Německa jsme začali vyrábět lité podlahy na bázi sádry a mokré maltové směsi. Dále jsme vyvinuli cementové lité pěny různých parametrů a směsi na lité podlahy na bázi cementu. Tyto produkty vyráběné v dceřiné společnosti TBG Pražské malty s. r. o. v současnosti prodáváme pod značkou Anhyment, Malmix, Cemflow a Poriment. Díky našim technologům a výrobě získaly tyto produkty postupně výrazně vyšší kvalitu, než je tomu běžně např. v Německu.

Platí tedy obecně TBG = neustálý důraz na inovace?
Bez vývoje nemůže nikdo dlouhodobě přežít. Bez něj bychom neměli ani výše zmíněné produkty. Důležité jsou ale i vedlejší výsledky vývoje, které ovlivní stávající produkty i operační klima ve firmě. Pokud zaměstnanci vidí, že je neustále něco nového, a že se mohou před známými a kamarády pochlubit například: „To není novinka, to u nás vyrábíme již dlouho“, nebo „Toto jsme vyrobili my jako první“ , zlepší se výrazně jejich vztah k práci i firmě.

K vyspělé společnosti patří i ekonomické ukazatele. Co TBG dosáhlo za období své působnosti na tomto poli?
Za dvacet let jsme vyrobili miliony kubíků betonu a měli jsme miliardové tržby. Společníci z toho měli velmi zajímavé zhodnocení vložených prostředků. Z ekonomického pohledu naše působení považuji za jednoznačný úspěch. Stejnou hodnotu jako ekonomické výsledky však mají i vztahy uvnitř firmy. Díky prozíravosti vlastníků můžeme naše společnosti dlouhodobě budovat. Vyhnuly se nám problémy řady firem, které jednou za rok či dva reorganizují, přepisují pravomoci, kompetence, zodpovědnosti, mění šéfy čtyřikrát za šest let, které vytváří strategie koncepce, marketingové plány a přitom jim uniká to podstatné. Obchod, produkt a zaměstnanci. Myslím si že, u nás ve společnosti je provozní klima dobré, lidé chodí do práce rádi a práce je baví.

Můžete jmenovat některé prestižní stavby, které nese značka betonu TBG Metrostav?
Tak to jste mi položil skutečně velmi těžkou otázku. Velkých staveb, na nichž jsme se podíleli, jsou skutečně stovky. Rád bych přesto zmínil například výstavbu Plavených tunelů na trase metra IV. C1 pod Vltavou, kdy Metrostav vymyslel originální řešení vybetonování tubusů tunelů ze speciálního vodotěsného betonu v suchém doku na břehu Vltavy. Později byly tyto tunely s pomocí speciálních tažných zařízení vysunuty do předem připravené rýhy vyhloubené ve dně Vltavy. Projekt získal v japonské Ósace od Mezinárodní betonářské federace FIB prestižní ocenění za Vynikající betonovou konstrukci. Samozřejmě bych mohl jmenovat další rozhodující stavby metra pro hlavní město při budování tras B, C a A. Fantastickými stavbami, na kterých jsme se mohli dříve podílet jsou také výstavba Nového železničního spojení v Praze, Tunel Blanka nebo Trojský most. Zvláštní pozornost si zcela určitě zaslouží výstavba lávky přes Labe v Čelákovicích. Tato stavba obdržela také cenu FIB za využití vysokopevnostního UHC betonu, kdy deska mostovky má tloušťku pouhých 6 cm na rozpětí dva metry. Kdo viděl fotografii s plně naloženým mixem stojícím na této subtilní konstrukci musí uznat, že to působí skutečně impozantně. Je zde samozřejmě spousta dalších objektů, které dnes s běžnou samozřejmostí slouží Pražanům. Namátkou vzpomenu Národní technickou knihovnu, Fakulta architektury, Palác Flora, Palác Myslbek, Quadrio, Centrum Chodov, Delta, Eli a mnoho dalších.

Vynikající společnost vytváří výborné vztahy. Mýlím se?
Bez kvalitních produktů, dobrých služeb a aktivního přístupu zaměstnanců se nikdy nevytvoří dobrý vztah ani se zákazníkem a nemohou být dobré vztahy ani uvnitř firmy. Domnívám se, že se nám to daří. Pokud totiž toto společnost nenaplňuje, nemůže získávat dlouhodobě zákazníky a tím i trvale prosperovat.

Kam dále se dle Vašeho názoru v budoucnu posunou služby v oblasti výroby a dodávek betonu a beton samotný?
Vývoj betonu se bude dále zdokonalovat s vývojem nových technologií. Do služeb bude stále více vstupovat internet, což bude mít za následek další zpřesnění dodávek, lepší využívání kapacit, menší časové prostoje obsluhy, atd. Co se týče odpovědi na druhou část Vaší otázky, vidím beton jako nenahraditelný stavební materiál. Důvody proto jsou zřejmé. Až dosud nikdo nevymyslel nic tak levného, majícího tak vynikající mechanické vlastnosti s možností tvarové variability. Beton se zkrátka dokáže stále lépe přizpůsobovat našim potřebám.

Jaké je Vaše přání do budoucna?
V obecné rovině bych si přál, aby veřejnost vnímala stavařinu lépe, než ji prezentují celostátní média. Po lidech pracujících v branži zůstávají stavby, které slouží mnoha dalším generacím. Příkladem je metro v Praze. Za necelých 50 let se vybudovala síť tras, jak ji známe. Všichni cestující si pochvalují jeho spolehlivost a rychlost. Když se ale na jaře otevírala prodloužená trasa A do Motola, v mediích se hlavně probíralo, že ve stanici Nádraží Veleslavín nejsou pohyblivé schody směrem k letišti. A zpráva, že nová trasa zjednoduší cestování tisícům lidí a každému z nich ušetří ročně hodiny času v podstatě zanikla. Jedno chybějící schodiště převážilo ve zprávách nad plusy nové trasy. Tak se bohužel vytváří zkreslený obraz stavařiny, která však po sobě zanechává neuvěřitelně krásné a dlouhodobé hodnoty.Ve firemní rovině bych si přál, aby se firmě i zaměstnancům dařilo stejně jako minulých 20 let. To se dle mého názoru povede za předpokladu, že jak pro zaměstnance, tak i zákazníky bude firma oporou. Za takového předpokladu jsem přesvědčen o tom, že značka TBG Metrostav bude i v budoucnu pro zájemce o čerstvý beton na pražském stavebním trhu tou první volbou.

Děkujeme za rozhovor  a srdečné přijetí
Ivo Románek

TBG Metrostav s. r. o.
Rohanský ostrov, 186 00 Praha 8 – Karlín
www.tbg-metrostav.cz