Nosný systém objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který v rámci subdodávky provedla pražská stavební společnost Terracon, dodavatelem betonu byla společnost tbg metrostav (člen skupiny českomoravský beton).

Stavba je unikátní nejen svým umístěním v památkově chráněné městské zóně, ale také použitím pohledových betonů v interiéru objektu. Beton je zde použit nejen ve své přírodní podobě, ale využity zde byly i probarvené betony.
Dodavatelem veškerých betonových směsí na tuto stavbu byla společnost TBG Metrostav – člen skupiny Českomoravský beton.

Při naší návštěvě přímo na stavbě před několika dny jsme měli možnost hovořit s projektovým manažerem stavby ze společnosti Hinton, Ing. ­Ondřejem Bielakem. Ten v úvodu našeho setkání říká:

„Výstavbu Paláce Národní jsme zahájili na podzim roku 2012. V tomto období jsme začali realizovat nosné konstrukce na původním – rekonstruovaném objektu sousedního barokního Schönkirchovského paláce, který je rovněž součástí budoucího komplexu Palác Národní. Zahájen byl také archeologický průzkum staveniště a velmi náročné a zajímavé zajištění spodní stavby nového paláce. V podzemí v hloubce 14 m jsou totiž situovány podzemní garáže. Realizace spodní stavby objektu tudíž kladla velké nároky jak na pracovníky naší společnosti Hinton, tak i našeho partnera pro hrubou stavbu – společnosti Terracon.“

Jak je koncipována nosná konstrukce nového paláce?

Pro stavbu byl projektantem zvolen klasický železobetonový monolitický skelet, který má modulové osy v suterénu tak, aby vyhovovaly umístění podzemních garáží. Nahoře modulace železobetonového systému přechází ve složité konzoly a ocelové kryté nosníky v tzv. skrytých průvlacích, kterým my tady na stavbě říkáme „vorvani“. Konzola je vyvedena až nad ulici Národní tak, aby byl maximálně využit prostor objektu a pozemku.

Jak náročné byly betonářské práce?

O složitostech betonáže spodní stavby jsme již hovořili. V historické části se vynášelo na tzv. bárkách, což je hustá síť tenkostěnných trubek, mezi kterými se betonoval monolit a takto vyrůstala spodní patra. Nad zemí se jednalo o relativně klasický monolit. Ten je ale výrazně ztížen tím, že zde byly ve velké míře použity pohledové betony. Ne však běžné pohledové betony, ale betony podle přání architekta Fialy, pro něhož je pohledový beton vyjádřením vlastního výrazu. Betony tudíž nebyly dále upravovány a zůstávají v pohledu součástí interiéru. Do betonu byly dále obtiskovány různé reliéfy, ať již obtisky rukou pracovníků betonářských firem, různého zde použitého nářadí, lana, neopracovaná prkna, trámky vytěžené z původního objektu a ne v poslední řadě zde byly použity také barevné betony.

Jak hodnotíte činnost subdodavatelů v oblasti dodávek betonu a betonových konstrukcí?

Monolitickou konstrukci dodávala společnost Terracon. Betonové směsi společnost TBG Metrostav. S oběma firmami jsme navázali velmi dobrou spolupráci. Pokud se týká samotných dodávek betonových směsí, pak musím říci, že stavba se nachází na velmi frekventovaném místě a z tohoto důvodu šlo o velmi náročný logistický úkol. Složitost vlastní betonáže spočívala v tom, že byl velmi omezen staveništní prostor, což kladlo velké nároky na ustavení čerpadel betonu. Něco jsme museli betonovat i s pomocí jeřábu a bádií. Co se týče atypických betonových směsí, byly zde použity barevné betony Colorcrete, kdy jsme dlouho vzorkovali na betonárně společně za účasti architekta a technologa TBG Metrostav různé barevné odstíny betonu, než jsme dospěli k finálnímu závěru. Za nás musím říci, že jsme si tuto spolupráci nemohli vynachválit.

V jaké fázi se nachází stavba nyní?

Poslední betonáže proběhly před dvěma měsíci. Monolit je dokončen a v současné době provádíme montáž prosklených hliníkových fasád. Začíná se s montáží technologií na původním paláci, je zde provedena střecha a začíná rekonstrukce vnitřních prostor. V suterénech byla zahájena výstavba vnitřních příček. Dokončení stavby je plánováno na první pololetí roku 2017.

Obchodního náměstka společnosti TBG Metrostav – člena skupiny ­Českomoravský beton, pana Ing. ­Jakuba Šimáčka, jsme se zeptali, kdy se dozvěděli o zahájení výstavby Paláce Národní. Ten v úvodu našeho setkání vysvětluje:
„O zahájení výstavby jsme se dozvěděli na jaře roku 2014 a v létě roku 2014 jsme zde již dodávali první betony.“

Co Vám dodávky betonů komplikovalo nejvíce?

Velmi důležitou otázkou byla logistika. Stavba se nachází v samotném centru Prahy. Budova je přístupná pouze ze dvou stran, ulice jsou velmi úzké a jezdí zde také tramvaj. Museli jsme proto velmi dobře naplánovat dopravu betonu jak na stavbu samotnou, tak také jeho čerpání a ukládku v rámci stavby.

Co Vám pomohlo k vítězství v soutěži na dodávku betonu?

Samozřejmě důležité bylo mít betonárnu v blízkém dosahu stavby tak, aby dodávky betonu mohly být zajišťovány co nejplynuleji. Investor také kladl velký důraz na kvalitu betonových směsí. Neméně důležitá byla i cena. Veškeré tyto požadavky splňovala naše společnost TBG Metrostav nejlépe.

Jaké betony zde byly použity?

Dodávali jsme zde jak běžné konstrukční betony, tak i betony vodostavební. Ve velké míře jsou zde uplatněny i betony pro pohledové konstrukce a samozhutnitelné betony. Zajímavostí z pohledu technologie betonu byl požadavek stavby na dodávku betonu o pevnosti 60 MPa, který jsme vyráběli ze síranovzdorného cementu, což je technicky velmi náročné. Dále jsme zde dodávali přibližně 400 m3 barvených betonů značky ­Colorcrete. Pro nás to byla velmi zajímavá zakázka, protože investor a zadavatel požadovali cca 10-12 různých barevných odstínů a typů těchto betonů. Celkově bylo na tuto stavbu dodáno téměř 9 000 m3 betonů včetně barevných betonů ­Colorcrete.

Jak hodnotíte úroveň Vaší vzájemné spolupráce s jednotlivými úseky stavby?

Jako velmi dobrou. Pro dosažení požadovaného výsledku betonáží byla totiž nad míru důležitá těsná spolupráce mezi investorem, stavební firmou a architektem. Ten měl netradiční požadavky, jak na kvalitu betonu, tak i jeho zatékání či strukturu. Domnívám se, že se nám tyto požadavky podařilo velmi dobře skloubit a i z tohoto pohledu hodnotím stavbu jako mimořádně zajímavou a zdařilou.“

A co říci závěrem? Po svém dokončení nabídne komplex Palác Národní nadstandardní kancelářské a obchodní prostory s restauracemi, kavárnami i odpočinkovou zónou. Ta je situována do vnitřního nádvoří paláce a bude jí dominovat vzrostlý strom.

Palác Národní bude prosklený a jeho obvod bude lemován terasami se zelení. Nová budova bude 32 metrů vysoká. Pro obchody a restaurace je vyčleněno 2 479 m2, pro ateliéry a kanceláře 7 655 m2. Těšme se společně, že svou koncepcí a nekonvenční architekturou se stane vítanou osvěžující zastávkou nejen pro obyvatele Prahy, ale i její návštěvníky.

Ivo Románek

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
tel.: 311 644 005, fax: 311 644 010
www.transportbeton.cz