Část výrobní technologie je využívána na výrobu technických výlisků. Součástí firmy je špičkově vybavená nástrojárna pro výrobu vstřikovacích forem.

Komplexní nabídka výrobního programu
Hlavní výroba je situována ve vlast­ním areálu společnosti v Ludgeřovicích na Vrablovecké ulici, kde je rovněž prodejní velkosklad. V současné době firma HP trend vyrábí nejširší sortiment tvarovek v tlakové řadě PN20. Plastové trubky jsou vyráběny v tlakových řadách PN10, PN16, PN20 a v rozměrech o průměru 16-110 mm z materiálu PPR typ3.
Celý výrobní program uceluje výroba několika typů polyfúzních svářeček určených ke komfortnímu svařování (spojování) potrubního systému.

Velkoobchod-export
Všechny výrobky jsou vyráběny v souladu s mezinárodními standardy z propylenu typ3. V současné době je firma držitelem zahraničních certifikátů pro potrubní systémy z plastů od všech certifikačních orgánů zemí, kam exportuje: Slovensko, Polsko, Rusko, Bělorusko, Bulharsko, Ukrajina, Řecko, Itálie, Litva atd.
HP TREND POLSKA je sesterská velkoobchodní firma v Ratiboři.

Kvalita
Společnost HP trend je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 i certifikátů výrobkových, např. dle norem ISO 15874, ISO 12201 atd. Tyto a jiné certifikáty jsou zárukou nejvyšší možné kvality všech námi vyráběných produktů.
Všechny zpracovávané ­materiály­ pro výrobu potrubního systému jsou podrobeny hygienickým atestům pro
styk s pitnou vodou.

Vlastní vývoj a laboratorní zkoušení
Společnost založila vlastní vývojové a konstrukční pracoviště, kde vznikají návrhy nových výrobků, výkresová dokumentace výrobků a forem, nové návrhy užití progresivnějších materiálů, návrhy patentů a průmyslových vzorů. Mimo tyto činnosti provádí firma HP trend poradenskou činnost v oboru zpracování plastů a zavádění nových technologií vč. aplikace nanotechnologií.
Společnost je vybavena vlastní laboratoří, s kterou intenzivně spolupracuje na vývoji nových výrobků a zkoušení stávajících výrobků vč. nakupovaných materiálů v rámci vstupní, mezioperační i výstupní kontroly.


EVROPSKÁ NOVINKA VE VODOVODNÍCH SYSTÉMECH PPR FIRMY HP TREND

NANO TECHNOLOGIE – PRO ÚČINNÝ BOJ S MIKROORGANISMY
Je známo, že se ve vodoinstalační technice využívají plastové rozvody, jejichž výhodou je, že vynikají chemickou netečností vůči teplé i studené pitné vodě, nekorodují a na jejich funkčních plochách se nevytvářejí krusty.
Trubky pro plastové rozvody se snadno opracovávají, přičemž rozvody z nich vyrobené vynikají nízkou hmotností. Jednotlivé díly plastových rozvodů se spojují polyfúzním svařováním nebo za pomocí závitových přechodek, což velmi urychluje a ulehčuje montáže vodoinstalací.

Zdraví je nejcennější
V současné době je jen obtížně řešitelné množení mikrobů, kterými může být pitná voda kontaminována, ať již přímo zdrojem pitné vody, případně vlivem dlouhodobé odstávky vody v nepoužívaných větvích (úseky plastového potrubí, bez výpustního zařízení) rozvodů. Nejvíce používaným postupem redukce je tzv. krátkodobý předehřev média (vody) v rozvodech na vysokou teplotu.
Bakterie, konkrétně Legionelly, jsou běžně rozšířeny jak v přírodním vodním prostředí, tak v umělých systémech, jako je rozvodná síť pitné vody, a ve všech zařízeních na tento zdroj napojených nebo při své funkci a účelu použití na distribuční síť pitné vody navazující.
V nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mohou představovat zdravotní riziko s ohledem na přítomnost Legionell a jiných mikroorganismů nejen vodovodní systémy (jejich výtokové konce – baterie, sprchy), ale i jiná zařízení a přístroje na síť napojené, a nebo ji alespoň využívající jako zdroje vody – zvlhčovače, fontány, inhalátory, lékařské přístroje diagnostické či terapeutické, v zubních ordinacích vrtačky a další zařízení, generující aerosoly. Totéž platí i o domácnostech, hotelích, sportovních či plaveckých areálech, obchodních centrech a institucích s klimatizací či jinými technickými zařízeními.

NANO SYSTÉM HP TREND
- ZANEDBATELNĚ VYŠŠÍ INVESTICE
- OBROVSKÁ PŘIDANÁ HODNOTA
- ZDRAVÍ

Naše patentové řešení = HP NANO AG = NANO TRUBKY
Naše řešení spočívá v omezení množení a úplné redukci bakterií v potrubním systému pomocí aplikace ­NANO částic obsažených ve stěnách trubky. NANO aditivium je obohaceno částicemi stříbra, za pomocí kterých ničí bakterie a mikroorganismy svojí strukturou a reaktivitou. Antibakteriální účinek aditiva je trvalý, závislý na primárním dávkování aditiva.

Kde se bakterie v rozvodech vody berou?
Bakterie, např. Legionella, se vyskytují především jako saprofytické druhy v přirozených vodách. Jsou přítomné jak ve vodách povrchových, tak i průmyslových. Protože jsou tyto bakterie odolné vůči chloru v koncentracích používaných pro dezinfekci pitné vody, nedaří se jejich odstranění při běžné dezinfekci při úpravě pitné vody a procházejí do potrubní sítě, z ní do domovních rozvodů, kde se pak mohou v teplé vodě množit a kolonizovat, a potom vyskytovat v celém systému zásobování objektu teplou vodou.

Kterých budov resp. rozvodů se problém může týkat?
Problém s kvalitou vody se týká v podstatě všech rozvodů, kde se pitná voda rozvádí a hrozí dlouhodobější stání vody ve větvích rozvodů, což je ideální prostředí pro množení bakterií.
Problém s prokazováním úrovně kvality vody se především týká hotelů, nemocnic, obytných komplexů, sportovních či plaveckých areálů, obchodních center s klimatizací, škol, školek, jeslí apod. Tato zařízení mají legislativní povinnost kvalitu vody kontinuálně sledovat, vyhodnocovat a případně přijímat nápravná opatření.

Jakým způsobem likvidace bakterií probíhá?
Trubky i tvarovky jsou obohaceny NANO aditivem obsahujícím antimikrobiálně účinnou složku vč. pomocné NANO látky, která řídí modelaci účinku antimikrobiálně účinné složky. Tato antimikrobiálně účinná látka je na bázi kovových solí a metalo-organických sloučenin resp. stříbra, soli stříbra a stříbro-organických sloučenin, pomocí kterých ničí bakterie a mikroorganismy svojí strukturou a reaktivitou. Antibakteriální účinek aditiva je trvalý.

Kolik trubek je k požadovanému efektu redukce zapotřebí?
Naše společnost doporučuje vždy provedení kompletního systému trubek NANO, neboť nelze předpokládat, kde se bakterie v rozvodech objeví. V podstatě se největší rizika jeví v místech rozvodů, kde jsou delší dobu nepoužívané větve rozvodů. Bakterie se začínají množit ihned po invazi, kdy začínají vytvářet kolonie a po několika hodinách se začínají exponenciálně množit.

Výhody použití HP NANO AG
Instalací potrubí obohaceného ­NANO částicemi stříbra se významně snižuje možnost množení a šíření bakterií v potrubním systému. Odpadá tedy nutnost vysterilizovat, autoklávovat nebo proplachovat realizované potrubní rozvody v případě zjištění bakterií v systému. Trubky  HP PPR + NANO AG tvoří ucelený systém určený pro rozvody tlakové horké pitné vody a rozvody vzduchu. Redukujeme bakterie různých kmenů vč. E-coli, Legionella apod. Systém je vyráběn ve všech základních tlakových řadách a rozměrech 16 – 110 mm. Životnost systému je počítána na 50 let. Záruka na systém je 20 let.
Systém je CERTIFIKOVÁN dle ISO 15874 u Akreditované zkušební laboratoře ITC Zlín, a.s.
Systém je CHRÁNĚN NĚKOLIKA PATENTY a užitnými vzory v ČR i EU.
Systém je ATESTOVÁN dle vyhlášky 407/2005 Sb. na výluhy pro styk s pitnou vodou ITC Zlín, a.s.
Systém byl dlouhodobě testován v německé BioLaboratoři – Hamburku DE.

HP trend, s. r. o.
Vrablovecká 3080, 747 14 Ludgeřovice
tel.: +420 595 020 512, fax.: +420 595 020 513
e-mail: info@hp-trend.cz, www.hp-trend.cz