Přeložka silnice III/21240 řeší propojení od státní hranice směrem do centra obce Plesná vyvedením části trasy mimo obytnou část obce, kvůli nevyhovujícímu šířkovému uspořádání stávající komunikace. Rekonstrukce bude zahrnovat mimo jiné stavbu okružní křižovatky částečně na mostních objektech v prostoru současného přemostění centra obce Plesné, dále vybudování opěrných gabionových zdí podél komunikace. Součástí úprav budou i rekonstrukce křižovatek, koryta stejnojmenného potoka i přeložky inženýrských sítí.

„Práce budou rozděleny do pěti etap tak, aby byly minimalizovány dopady na silniční dopravu v místě. Pracovat se bude vždy na jedné polovině komunikace a na druhé bude probíhat provoz“, uvádí za EUROVIA CS ředitel závodu Karlovy Vary, Josef Král.

Navržené technické řešení, zvýší bezpečnost provozu. V návaznosti na komunikační úpravy bude provedena také dosadba doprovodné zeleně.