V roce 1992 certifikoval EKOLAK svůj první kontaktní zateplovací systém. Od roku 2008 je EKOLAK členem skupiny COLORLAK. Ze širokého výrobního programu nyní krátce představíme jen kontaktní zateplovací systém a s ním spojené fasádní barvy a dekorativní omítkoviny.

Kontaktní zateplovací systémy
Kontaktní zateplovací systém EKO-STZ je určen pro dodatečné zateplení obvodových plášťů budov s izolací z expandovaného polystyrenu označený EKO-STZ P nebo minerálních vláken EKO-STZ M. Kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ působí jako kompaktní celek, přičemž jednotlivé složky byly vyvinuty tak, aby jejich vzájemné spolupůsobení umožnilo dosažení optimálních mechanických vlastností, maximální užitnosti a životnosti zateplovacího systému. Kontaktní systémy EKO-STZ jsou s úspěchem aplikovány po celé České republice i v zahraničí.

Fasádní barvy
Fasádní barvy z produkce EKOLAKU jsou nejen výborným prostředkem k ochraně fasády před klimatickými vlivy, ale zároveň skýtají skvělou příležitost pro zvýšení estetického a vizuálního působení objektů. Řada fasádních barev je sestavena tak, aby umožnila komplexní řešení problematiky povrchových úprav fasád v provedení akrylátových, silikonových, silikátových nebo vápenných nátěrových hmot, případně flexibilní speciálky. Jsou dodávány hladké i jemně zrnité, ale i varianty umožňující výraznou dekoraci. Fasádní barvy vynikají výbornou kryvostí, zpracovatelností, přídržností, omyvatelností i skvělou propustností vodních par. Barvy jsou vhodné pro aplikaci na všechny typy běžných podkladů, od břízolitu, přes omítky až po zdivo, na novostavby, pro rekonstrukci starších objektů i na historické a sanované objekty. Tónovány jsou vysoce kvalitními světlostálými pastami do 270 základních barevných odstínů. Díky svým jedinečným vlastnostem jsou vhodné i do oblastí se zvýšeným zatížením nepříznivými klimatickými podmínkami nebo prašností. Sortiment fasádních barev obsahuje celkem 6 druhů fasádních barev, 3 akrylátové (EKOFAS JZ, FASAX a EKOFAS DEKOR), 2 silikonové (FASAX EXTRA a FASIKON) a jednu silikátovou (EKOSIL). V současnosti je na trhu preferován trend silikonových fasádních barev, které se vyznačují vysokou odolností proti vodě a proti znečištění. Charakteristickým prvkem těchto výrobků je jejich výborná propustnost vodních par.

Dekorativní omítkoviny
Dekorativní omítkoviny umožňují díky široké škále struktur a paletě barevných odstínů dosáhnout velmi efektního vzhledu fasád. Nabídka firmy EKOLAK zahrnuje vedle nejžádanějších disperzních omítkovin, které jsou velmi oblíbené díky svým mechanickým vlastnostem a snadné údržbě, také minerální omítkoviny, které jsou velmi cenově přístupné, a silikátové omítkoviny, které jsou určeny především pro objekty se zvýšenými nároky na paropropustnost. Tato skupina byla rozšířena o skupinu silikonových dekorativních omítkovin, které jsou schopny odolávat zvýšenému klimatickému namáhání i znečištění ovzduší při současném zachování paropropustnosti. Sortiment omítkovin obsahuje celkem 9 výrobků, 3 akrylátové (EKOPUTZ, KC PUTZ a STRUKTURPUTZ), 3 silikonové (EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON a STRUKTURPUTZ SILIKON) a 3 silikátové (EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT a STRUKTURPUTZ SILIKÁT). Na přání zákazníka se každá z těchto omítkovin standardně vyrábí ve třech nebo čtyřech různých zrnitostech. Tak jako u fasádních barev je i u omítkovin preferována silikonová varianta.

Prodej a distribuce
Vysoká kvalita výrobků, přijatelné ceny a po všech stránkách nadstandardní servis tvoří základ marketingové strategie firmy EKOLAK. Snahou přiblížit se co nejvíce našim potencionálním zákazníkům je využití rozsáhlé sítě prodejců velkoobchodu PANTER COLOR na celém území ČR a v okolí Prahy např. sítě specializovaných prodejen AAA BARVY. Slovenskou republiku pokrývá COLORLAK SK a jeho divize FEB a PROFICOLOR.

Kvalita a servis
Zvyšování kvality považuje firma EKOLAK za nepřetržitý a nikdy nekončící proces, jehož realizace se projevuje zvyšováním kvalifikace pracovníků nejrůznějšími formami, zaváděním nových výrobních strojů a zařízení s cílem co nejvíce omezit vliv lidského faktoru na kvalitu výrobku a důslednou realizací systému řízení kvality dle ISO 9001.
Naše firma nabízí svým zákazníkům v rámci před i poprodejního servisu širokou škálu služeb, která zahrnuje bezplatné poradenstvím při výběru a aplikaci zateplovacích systémů a všech dalších výrobků, zpracování barevného řešení fasády podle přání zákazníka pomocí programu Viresol, výpočet tloušťky izolantu při rozhodování o zateplení objektu, posouzení a změření kvality podkladu před nalepením izolantu, bezplatné školení aplikačních firem pro zateplení, mezioperační kontrolu v rozhodujících fázích zateplování vlastními techniky, zajištění placeného stavebního dozoru a změření účinnosti zateplení měřením povrchové teploty stěn objektu před a po zateplení.

Zelená úsporám
EKOLAK jakožto tradiční český výrobce zateplovacích systémů EKO-STZ s Evropským technickým schválením podle ETAG 004 se také rozhodl spolupodílet na programu Zelená úsporám. Oba naše zateplovací systémy byly zařazeny do Seznamu výrobků a technologií (SVT378 a SVT2014), proto mohou být v rámci tohoto programu nabízeny a realizovány. Provádíme školení dodavatelských firem a vydáváme certifikáty potřebné k jejich zápisu do Seznamu odborných dodavatelů, protože jen tyto firmy a osoby, které v těchto seznamech figurují, můžou své služby v tomto programu nabízet. Nespolupracujeme jen s dodavatelskými firmami, ale také s projektanty, autorizovanými inženýry a dalšími odborníky, aby naše služby vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov byly co možná nejkomplexnější.


COLORLAK, a.s.
Tovární 1076, 686 02 Staré Město,
info@colorlak.cz, www.colorlak.cz