V mnoha případech je to jednou ze základních podmínek soukromých investorů nebo orgánů EU pro získání dotací z některých fondů.
Má to svou logiku. Soukromé investory, kteří staví převážně kancelářské budovy, zajímají především ekonomické efekty. Chtějí nabídnout konkurenceschopné projekty, ve kterých dokáží svým klientům za nižší nájemné poskytnout nadstandardní komfort. A to je možné jen při dosažení minimalizace provozních nákladů. Evropská unie sleduje mimo ekonomické aspekty i širší - globální vliv staveb na životní prostředí. Energeticky méně náročná stavba jednoduše šetří přírodní zdroje a přispívá tak k udržení kvality života nás všech. Dosažení minimálních energetických nákladů při provozování budov je možné za dvou základních předpokladů. Za prvé je to vysoká tepelně-technická výkonnost obalu stavby a za druhé pak nízké nároky energetických soustav zajišťujících jejich provoz.
Každá z energetických soustav následně sestává z řady komponentů, z nichž některé přímo ovlivňují jejich energetickou náročnost. Patří k nim také oběhová čerpadla. Je zarážející, že při špatné volbě čerpadla mohou náklady na elektrickou energii na provoz tohoto čerpadla tvořit až 15% celkové spotřeby elektrické energie domácnosti. Nyní však máme možnost volby. Oběhová čerpadla jsou totiž obdobně, jako je tomu například u elektrických spotřebičů (ledniček, praček) klasifikována z pohledu spotřeby energie s pomocí energetického štítku. Ten zatřiďuje čerpadla do sedmi kategorií A - G od velmi úsporných (A) až po zcela nehospodárné. Rozdíly mezi jednotlivými stupni klasifikace jsou skutečně markantní. Například energeticky nejúspornější čerpadla třídy "A" dokáží uspořit min. 60 % energií ve srovnání s jiným, průměrným čerpadlem třídy "D". Vyjádříme-li tuto úsporu finančně, pak nasazení čerpadla třídy "A" u rodinného domu průměrné velikosti 120 m2 uspoří svému majiteli ročně 468 kWh energie ve srovnání s čerpadlem třídy "D". Při ceně 1 kWh u nás cca 4,50 Kč si pak lze snadno odvodit roční částku 2106  Kč, o kterou zaplatí uživatel čerpadla kategorie "A" méně za elektrickou energii.
Cestou snižování energetické náročnosti svých čerpadel jde řadu let také dánská společnost Grundfos. Ta je největším výrobcem oběhových čerpadel na světě. V jejím výrobním portfoliu najdeme čerpadla pro nejširší spektrum využití, ať již jde o oblast vytápění, vodního hospodářství, průmyslu či zemědělství.
Své úsilí na poli inovací v oblasti energetických úspor korunovala firma dvěma čerpadly ALPHA2 a MAGNA, která v testech získala oprávnění k zařazení do třídy "A" nejúspornějších čerpadel.
Elektronicky regulovaná oběhová čerpadla ALPHA2 slouží k zajištění cirkulace vody v otopných soustavách. Jsou užívána v jednotrubkových či dvojtrubkových soustavách s radiátory nebo v systémech podlahového vytápění. Lze je aplikovat v otopných soustavách s proměnným průtokem, který je řízen otevíráním a zavíráním termostatických ventilů, obdobně jako v soustavách s konstantním průtokem (bez termostatických ventilů). Vysokých úspor energie dosahuje čerpadlo díky unikátní inteligentní patentované funkci AUTOADAPT, která umožňuje soustavně sledovat momentální situaci otopné soustavy, registrovat aktuální změny v jejím provozu a ihned na ně reagovat bez nutnosti zásahu obsluhy. Potřeba tepla v objektu se totiž neustále mění v závislosti na rozličných faktorech - denní a roční době, intenzitě slunečního záření, poloze jednotlivých pokojů, počtu uzavřených ventilů atd.
Druhým čerpadlem zatřízeným do kategorie "A" energeticky nejúspornějších čerpadel je čerpadlo MAGNA. To je určeno pro malé a středně velké otopné a klimatizační soustavy používané v komerčních budovách s průtoky od 1 do 39 m3/h. Také toto čerpadlo je vybaveno funkcí AUTOADAPT a samo se tak dokáže přizpůsobit požadavkům otopných soustav a zajistit jejich optimální provoz. Funkce pro redukovaný noční provoz, stejnou funkci má i ALPHA, automaticky registruje poměr mezi denní dobou a kolísáním teploty, čímž dále šetří náklady za provoz čerpadla mimo špičku. Pokud snímač teploty zaregistruje pokles v přívodní větvi potrubí o 10-15 °C během 2 hodin, dojde automaticky k přepnutí na noční režim. Po zvýšení teploty cca o 10 °C se čerpadlo opět přepne do normálního provozu.
Čerpadla Grundfos ALPHA2 a MAGNA svou nízkou spotřebou energie významně přispívají ke snížení energetické náročnosti provozování energetických soustav budov a značnou měrou ovlivňují konečnou celkovou výkonnost budovy ve vztahu ke spotřebě energií.

Od 1.1.2009 byl u nás zaveden, obdobně jako je tomu u elektrospotřebičů, také průkaz energetické náročnosti budovy. Ten začleňuje budovy do sedmi kategorií A-G ("A" velmi úsporné budovy, "G" mimořádně nehospodárné budovy) a je povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov i při energeticky zásadních změnách stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2. Umožňuje jednoduché srovnání objektů z hlediska kvality obalových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro její provoz.
Pokud tedy chceme, aby náš objekt splňoval požadavky nejvyšší kategorie "A" velmi úsporných budov, je nasazení čerpadel ­Grundfos ­ALPHA2 a MAGNA optimálním řešením.

Ivo Románek