Statistiky však dokazují pravý opak. Zatímco ještě před 5 lety dosahovaly náklady na energie průměrné čtyřčlenné domácnosti v ČR cca 25 % celkových příjmů, dnes je to cca 31 %. Řada domácností má však i další náklady na vedení tzv. druhé domácnosti, například chaty, chalupy, rekreačního bytu apod. Ty dříve představovaly výši cca 12-14 % z měsíčních příjmů. Dnes se výše plateb za tyto nemovitosti dostávají také o 4-5 % výše.

Rozhodující měrou se na tomto nepříznivém trendu podepisuje každoroční růst energií. V průběhu let stouply o desítky procent ceny nejen plynu, ale také vody či elektrické energie. Na nepopulární složenky tak musíme z našeho rodinného rozpočtu vydávat více a více peněz.

Vlastně již nemusíme. Existují totiž výrobci elektrických zařízení, kteří dokážou s pomocí důmyslných elektronických systémů snížit jejich spotřebu na absolutní minimum.

Patří mezi ně i největší světový výrobce oběhových čerpadel, společnost Grundfos. Málokdo si totiž uvědomuje, že právě provoz oběhových čerpadel v našich topných systémech či průmyslových soustavách spotřebovává přibližně 10 % veškeré elektrické energie v Evropě. Oběhová čerpadla ­Grundfos však dokážou téměř nemožné. Ve srovnání s přibližně 2/3 dnes instalovaných čerpadel, která běží neustále na maximální výkon, umí čerpadla ­Grundfos inteligentní elektronickou optimalizací činnosti snížit spotřebu energie až o 60 % a v případě cirkulace vody pro vytápění se mohou energetické úspory vyšplhat až na 75 %. Stačí pouze vyměnit zastaralá oběhová čerpadla za Grundfos čerpadla nové generace, která se automaticky přizpůsobí variabilnímu průtoku. Vysokých úspor lze dosáhnout s relativně nízkou investicí. Ze zkušeností vyplývá, že návratnost investice se pohybuje mezi 1–3 roky. Při nejbližší příležitosti proto zkontrolujte Vaši kotelnu, zdali z důvodu provozování zastaralého čerpadla neplatíte energetické společnosti zbytečně mnoho. Pokud ano, řešení je nasnadě.

Snadná optimalizace systému – inteligentní oběhové čerpadlo MAGNA3
Společnost Grundfos nabízí účinná oběhová čerpadla již několik let a v nedávné době uvedla na trh inovované oběhové čerpadlo MAGNA3. Čerpadlo MAGNA3 je nástupcem úspěšného ­modelu MAGNA, nabízí nové unikátní inteligentní funkce a výrazně nižší spotřebu energie. Oběhové čerpadlo MAGNA3 využívá pouze 25 % elektrické energie ve srovnání se staršími standardními čerpadly s pevnými otáčkovými stupni (jako např. standardní čerpadlo UPS). Oběhové čerpadlo ­MAGNA3 má však navíc o 40 % menší spotřebu, než požaduje nařízení směrnice EuP od 1. 1. 2013.
To znamená, že samotné čerpadlo představuje významnou energetickou úsporu. V kombinaci s nejnovějšími funkcemi čerpadla MAGNA3 je možné zvýšit účinnost celého systému a dosáhnout tak ještě větších úspor energie.

Kompletní řada pro širokou řadu systémů
MAGNA3 je kompletní typová řada, která obsahuje více než 150 různých jednoduchých a zdvojených oběhových čerpadel v provedení z litiny nebo korozivzdorné oceli. Maximální dopravní výška je 18 m a průtok 70 m3/h. Široká typová řada umožňuje zvolit optimální velikost čerpadla na míru daného systému.
MAGNA3 je ideální čerpadlo pro otopné a chladicí aplikace, jakož i pro použití v domovních teplovodních oběhových soustavách. Čerpadlo MAGNA3 je navrženo pro čerpání kapalin, které vykazují teplotu od -10° C, a je tak vhodným řešením pro vysoce náročné průmyslové aplikace a systémy geotermálního vytápění (GSHP). Navíc je nyní teplota čerpané kapaliny (-10 °C až +110 °C) nezávislá na okolní teplotě (0° C až +40 °C).

Inteligentní provozní režimy
Oběhové čerpadlo MAGNA3 umožňuje aplikovat plný rozsah možností řízení. Díky svým inteligentním řídicím funkcím ­AUTOADAPT a FLOWADAPT vyniká čerpadlo MAGNA3 nad jinými čerpadly na trhu. Řídicí funkce FLOWLIMIT a Redukovaný noční provoz lze použít v rámci všech režimů řízení.

Funkce AUTOADAPT neustále přizpůsobuje křivku proporcionálního tlaku a automaticky nastavuje vždy nejúčinnější křivku s ohledem na měnící se požadavky a komfort uživatele. Funkce ­AUTOADAPT je vhodná pro cca 80 % instalací.

Funkce FLOWADAPT je kombinací funkcí AUTO­ADAPT a FLOWLIMIT. Čerpadlo ­MAGNA3 neustále monitoruje velikost průtoku a dbá na to, aby nebyla překročena jeho mezní hodnota FLOWLIMIT. Tím šetří náklady spojené s vyvažovacím ventilem, který už tak není potřeba.

Oběhové čerpadlo MAGNA3 je vybaveno dále režimem regulace na konstantní tlak, režimem regulace na proporcionální tlak, režimem regulace na konstantní teplotu a režimem provozu dle konstantní křivky.

Integrovaným měřič spotřeby tepla
Čerpadlo MAGNA3 je vybaveno patentovaným integrovaným měřičem spotřeby tepla, který monitoruje distribuci a spotřebu tepelné energie a eliminuje tak nadbytečné placení účtů v důsledku nevyváženosti otopné soustavy. Měřič spotřeby tepla má přesnost měření ±1 % až ±10 % v závislosti na provozním bodě a může vám ušetřit náklady spojené s instalací samostatné jednotky měření spotřeby tepla v rámci vaší soustavy.

Menší potřeba vyvažovacích ventilů
Nová funkce FLOWLIMIT a řídicí funkce FLOWADAPT vám umožňují nastavit pro vaše čerpadlo MAGNA3 mezní hodnotu průtoku. Čerpadlo pak bude kontinuálně monitorovat průtočné množství kapaliny a zajišťovat, aby za stabilních provozních podmínek nebyl překročen požadovaný průtok. Tím se snižuje riziko nevyváženosti soustavy, redukuje potřeba použití vyvažovacích ventilů a v konečném důsledku se zlepšuje celková energetická účinnost soustavy. K dodržení požadavků mezního průtoku v soustavě bude čerpadlo přizpůsobovat své výkonové parametry danému provoznímu bodu, což se projeví ve výrazně nižší spotřebě elektrické energie.

Ovládání s pomocí chytrých telefonů a snadná integrace
Ovládací panel čerpadla ­MAGNA3 umožňuje rychlé uvedení do provozu, nastavení požadovaného provozního režimu, detekci poruch apod. Software čerpadla je dostupný v několika jazycích včetně češtiny a slovenštiny.
Čerpadlo MAGNA3 může také bezdrátově komunikovat s chytrým mobilním telefonem pomocí aplikace Grundfos GO Remote a přídavného hardware. Grundfos GO Remote umožňuje intuitivní ruční řízení čerpadla. Šetří cenný čas potřebný pro řízení čerpadla, výkazy a sběr dat. Grundfos GO Remote funguje se všemi elektronickými čerpadly Grundfos a komunikuje prostřednictvím rádiového přenosu a také pomocí infračervené technologie. Nabízí lehkou nápovědu a pokyny spolu s aktuálními daty z čerpadla.

Díky volitelným komunikačním modulům CIM, které podporují všechny standardní systémy komunikace, se čerpadlo ­MAGNA3 stává ideálním doplňkem jakéhokoliv systému obsluhy a řízení budov.
Čerpadlo MAGNA3 se dodává s vybavením pro bezdrátovou komunikaci, a může tak být snadno připojeno k jinému čerpadlu MAGNA3. Díky integrovanému průvodci nastavením je připojení k čerpadlu v paralelním zapojení rychlé a snadné. Obě čerpadla pak mohou být řízena společně v kaskádovém provozním režimu, střídavém režimu nebo v režimu se záložním čerpadlem.

S využitím podkladů firmy Grudfos
Ivo Románek

GRUNDFOS s. r. o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc, tel.: 585 716 111
e-mail: GCZ@grundfos.com, www.grundfos.cz