Právě v tento den totiž pracovníci společnosti představili dvě zbrusu nová oběhová čerpadla s názvy Alpha 2 a Magna 3, která úsporností provozu převyšují dosud používané výrobky v tomto segmentu.

Málo kdo si totiž uvědomuje, že právě oběhová čerpadla umístěná v otopných či chladících soustavách, průmyslu, zemědělství, vodárenství nebo energetice spotřebují celkem 10 % světové produkce elektrické energie.

Tohoto faktu si je velmi dobře vědoma také společnost Grundfos – vedoucí firma v oblasti nejen výroby, ale i inovací na poli oběhových čerpadel. Nově to potvrzují i dvě nově vyvinutá čerpadla Alpha 2 a Magna 3, která reagují na zpřísňující se energetická opatření orgánů EU na provoz těchto zařízení. Od roku 2013 totiž vejde v platnost směrnice EuP (Energy –using  products ) – pro zařízení poháněná elektrickou energií, kdy index energetické účinnosti ( EEI) u samostatných oběhových čerpadel smí být maximálně 0,27. Od roku 2015 se pak tento požadavek ještě zpřísní na EEI maximálně 0,23.

Nově představená oběhová čerpadla Alpha 2 a Magna 3 již dnes tyto požadavky vysoce překračují. Index energetické účinnosti u čerpadla Alpha 2 činí 0,15 a u čerpadla Magna 3 je to 0,18. Pro uživatele to znamená jediné. Výraznou úsporu nákladů zvyšující se každým dnem, kdy je čerpadlo v provozu.

Nové oběhové čerpadlo Magna 3 se vyznačuje řadou nových vylepšení a  funkcí, které tvoří standardní výbavu. Patří k nim izolační kryty, zlepšená hydraulika, inteligentní řídící režimy a motorová technologie Grundfos Blueflux s průměrným indexem energetické účinnosti ( EEI ) 0,18.

Obě čerpadla disponují například funkcí AutoAdapt, která jim umožňuje nacházet optimální provozní bod. Funkce AutoAdapt pracuje tak, že si do svého kalendáře zaznamenává časy odběrů teplé vody spotřebitelem. V členění dne používá patnáctiminutové intervaly, kalendář průběžně aktualizuje a využívá záznamy z posledních dvou týdnů. Rozpoznání odběru teplé vody je založeno na změně teploty odběru teplé vody z přívodní větve, kde se instaluje snímač teploty dodávaný s čerpadlem. Čerpadlo je pak řízeno dle kalendáře. Provoz čerpadla je zahájen 15 minut před předpokládaným odběrem teplé vody dle záznamů v kalendáři a končí v době, po které v kalendáři další záznam bezprostředně následuje. Čerpadlo je tedy v provozu pouze po nezbytnou dobu a odlišuje dokonce pracovní dny od víkendů. Tím je dosaženo až 90%-ní úspory energie pro ohřev vody a až 90%-ní úspory elektrické energie v důsledku minimalizace provozního využití čerpadla.

Funkce FlowAdapt u čerpadla Magna 3
Díky kombinaci funkcí AutoAdapt a FlowAdapt se dále dramaticky snižuje spotřeba elektrické energie a výkon čerpadla je dále optimalizován. Instalatéři mohou rychle a jednoduše použít FlowAdapt pro nastavení maximálního průtoku čerpadla, které pak automaticky manitoruje průtok, čímž je zajištěno, že požadovaný průtok není překročen. To snižuje riziko systémové nerovnováhy, potřebu vyvažovacích ventilů čerpadla a zvyšuje spolehlivost během životního cyklu. Magna 3 je také oběhovým čerpadlem a měřičem tepelné energie v jednom. Inteligentní a snadno ovladatelný displej Magna 3 umožňuje rychle a jednoduše optimalizovat systémy- včetně těch pro chladící aplikace. Se vzduchovým chlazením a prevencí proti kondenzaci je čerpadlo Magna3 schopno čerpat kapaliny o teplotě až -10°C, takže je vhodné pro náročné průmyslové úkoly a tepelná čerpadla země/voda.

Grundfos GO – nejkomplexnější mobilní platforma řízení čerpadla na trhu
Mobilní systém komunikace Grundfos GO je nejpokročilejším řešením mobilního řízení čerpadel v odvětví a posouvá komunikaci s čerpadly Grundfos na novou úroveň.Kromě řízení čerpadel poskytuje Grundfos GO rychlý přístup k aktuálním údajům čerpadla, on-line nástrojům, výkonové historii a popisným poplachovým záznamům- čímž výrazně šetří čas profesionálům pracujícím v odvětví čerpadel. Pokud již tedy máte vlastní smartphone, pak si u firmy Grundfos jednoduše objednejte příslušný adaptér (mobilní rozhraní Grundfos) a stáhněte si bezplatnou aplikaci Grundfos GO, která je dostupná u App Store nebo Android. Grundfos GO komunikuje i prostřednictvím infračervené technologie a pracuje se všemi e- čerpadly Grundfos včetně Magna3.  Systém Grundfos GO Vám umožní stát se velitelem celé flotily čerpadel v každém ohledu. S její pomocí můžete sledovat všechny relevantní čerpací údaje, seskupit čerpadla pro dosažení zvýšené řiditelnosti, zkontrolovat všechny datové kanály čerpadla včetně provozního bodu, spotřeby energie, rychlosti, teploty  a s pomocí dotykového displeje je snadno změnit. Vestavěný generátor PDF pak bezpečně uchovává hlášení přijatá od Vašich čerpadel a důležité záznamy lze pak snadno vytisknout.

A co říci závěrem ? Svět efektivity a metod řízení oběhových čerpadel se opět změnil k lepšímu.  Díky Grundfosu.

Ivo Románek