Nové modely elektronicky regulovaných čerpadel ALPHA2 mají nejnižší úroveň indexu energetické účinnosti na trhu (např. ALPHA2 25-40 má EEI = 0,15). Jsou tak splněny požadavky EU účinné od 1. 1. 2013, kdy platí podmínka EEI ≤ 0,27, ale rovněž také podmínka EEI ≤ 0,23, která vejde v platnost až od 1. 8. 2015.

Oproti dosavadnímu modelu ­ALPHA2 byla nová ALPHA2 vylepšena v mnoha oblastech, např.:

Širší oblast použití
-    použití čerpadla pro chladná média od teploty 2 °C, čerpadlo je odolné proti kondenzaci bez ohledu na okolní teplotu
-    kataforézní úprava (zvýšení odolnosti proti agresivním médiím, např. glykolovým směsím)

Vylepšená konstrukce čerpadla
-    keramická ložiska, nová konstrukce motoru založená na technologii permanentních magnetů, vylepšená hydraulika
-    menší rozměry čerpadla (zkrácená motorová část), jenž umožňují snadnější instalaci ve stísněných prostorech.

Uživatelsky přívětivější nastavování otáčkově regulovaného provozu
Čerpadlo nadále využívá všech funkcionalit předcházejícího typu, tzn. že je možno si vybrat z následujících druhů regulace: inteligentní funkce AUTOADAPT, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak a tři konstantní otáčkové stupně. Větší možnost výběru je u regulací na proporcionální a konstantní tlak, kde si nyní můžeme volit vždy ze tří křivek pro danou regulaci (dosud dvě křivky). Funkce AUTOADAPT zůstává beze změny a stále platí, že používáním této funkce dochází k největším úsporám elektrické energie bez složitého nastavování provozu čerpadla. Lze využít také funkci nočního redukovaného provozu.

Integrovaný průtokoměr
Další novinkou u nové verze čerpadla ALPHA2 je vestavěný průtokoměr, který na displeji čerpadla ukazuje aktuální hodnotu průtoku (m3/h). Tlačítkem lze přepínat mezi režimy elektrického příkonu (W) a průtoku (m3/h). Výhoda integrovaného průtokoměru spočívá např. ve snadnějším vyvažování topné soustavy, kdy si můžeme zobrazit aktuální hodnotu průtoku přímo na displeji čerpadla (odpadá měření a výpočty průtoku). Pomocí průtokoměru můžeme také snadno zjistit, zdali nedošlo k zablokování systému nebo zdali je kotel v provozu.

Pro snadnější a rychlejší instalaci čerpadla byl zdokonalen ALPHA konektor.
Abychom zvýšili energetickou účinnost, je nutné zajistit, aby teplo z topné vody zůstávalo uvnitř systému, proto je nová ALPHA2 automaticky dodávána i se snadno instalovatelným izolačním krytem (dosud bylo nutno tyto kryty kupovat jako příslušenství).

Nová čerpadla ALPHA2 lze využít jak pro topné nebo chladicí systémy (litinové provedení čerpadla) , tak i pro systémy cirkulace teplé vody (čerpadla z korozivzdorné oceli).
Podrobnější informace, ­včetně parametrů čerpadla, lze získat na
cz.grundfos.com a www.webcaps.cz

Ing. Jiří Zavadil, Grundfos s. r. o.

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111, Fax: 585 716 299
e-mail: GCZ@grundfos.com , www.grundfos.cz