Častá údržba a odstraňování poruch zařízení nejrůznějšího typu výrazně zvyšuje provozní náklady v průběhu jejich životnosti. Paradoxní situace však nastává v okamžiku, kdy se po dojezdu servisních techniků na místo opravy ukáže, že hlavní zařízení je v pořádku a příčinou jeho nefunkčnosti je například vadný externí spínač.

Ne jinak je tomu u ponorných systémů určených k čerpání odpadních vod. I zde jsou ponorná čerpadla v mnoha případech vyřazena z provozu kvůli vadným plovákům, kabelům, poruchovým elektrodám či spínačům.

Inovativním řešením na tuto situaci zareagoval jeden z největších výrobců čerpací techniky na světě – společnost Grundfos.

Ten uvedl na trh čerpadla s novou funkcí AUTOADAPT, které se dokážou přizpůsobit takřka všem podmínkám provozu přímo v šachtě. Tím eliminují až 75 % všech servisních volání a snižují také náklady na samotnou montáž a uvedení čerpadla do provozu až o 50 %.

Usnadněné čerpání
Čerpadla Grundfos, jakými jsou kalová čerpadla s řezacím zařízením (SEG), odvodňovací čerpadla do kanalizace, čerpadla odpadních vod a kalová čerpadla s funkcí AUTOADAPT, zjednodušují čerpání odpadních vod tím, že při jejich použití je možné odstranit ze šachty veškeré externí spínače, snímače a kabely.

Inteligentní řešení pro všechna odvětví
Funkce AUTOADAPT je skutečně inteligentním řešením, které přináší inovativní a individuální řešení při nakládání s odpadními vodami ve veřejném, soukromém i průmyslovém sektoru. Všechny snímače jsou integrovány přímo v čerpadle, které se automaticky přizpůsobuje podmínkám provozu v šachtě. To výrazně usnadňuje instalaci, uvedení jednotky do provozu, samotný provoz a značnou měrou se tak zvyšuje spolehlivost celého systému.
„Kabely a plováky byly u ponorných čerpadel odpadních vod tradičně slabým článkem,“ říká Jim Rise, Business Development Manager společnosti Grundfos a dodává: „Vzhledem k tomu, že většina poruch v šachtách je zapříčiněna plováky nebo nefunkčními elektrodami, jejich odbouráním se odstraní to, co tento slabý článek vytvářelo. To výraznou měrou přispěje ke snížení provozních nákladů.“

Snížení servisních nákladů – důležitý prvek v provozu čerpadla
Funkce AUTOADAPT zabezpečuje spolehlivý provoz čerpacích systémů odpadních vod, přičemž snižuje náklady na uvedení do provozu a montáž až o 50 % při zachování veškerých předchozích metod monitorování chodu čerpadla, alarmů a chybových hlášení. Interní monitorování je součástí standardní výbavy čerpadla a zajišťuje, aby čerpadlo nikdy neběželo nasucho. Odstranění rizikových míst v čerpacích systémech snížilo potřebu servisních volání o 75 %. Vezmeme-li v úvahu rostoucí cenu servisních prací i úsporu pohonných hmot nutných k zajištění výjezdu, je zřejmé, že úspory jsou markantní.

AUTOADAPT myslí za Vás
Funkce AUTOADAPT odstraňuje komplikovanost systémů. Čerpadla s touto funkcí se například po umístění do šachty automaticky přizpůsobí dané situaci. Dokážou například zjistit přítomnost dalších čerpadel. Až čtyři čerpadla najednou si umí automaticky nastavit své zapínací a vypínací hladiny, zařadit se do režimu střídání čerpadel, to vše při stálém udržování optimálního výkonu. Navíc se čerpadla dokážou přizpůsobit období s vysokým přítokem tak, že se spustí jejich paralelní provoz.

Inovace ulehčují zákazníkům život
„Ve společnosti Grundfos jsme nesmírně nadšení z uvedení funkce AUTOADAPT na trh,“ říká Jim Rise. „Tato novinka plně vystihuje naše předsevzetí dodávat na trh inovativní produkty, které odpovídají požadavkům našich zákazníků a partnerů na dlouhodobou spolehlivost a životnost jejich čerpacích systémů“, dodává závěrem. Funkce AUTOADAPT je v současné době dostupná ve vybraných produktových řadách čerpadel Grundfos, jakými jsou kalová čerpadla s řezacím zařízením (SEG), odvodňovací čerpadla pro kanalizace, čerpadla odpadních vod a kalová čerpadla.

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
e-mail: GCZ@grundfos.com, www.grundfos.cz