Celý areál je řešen jako oplocený, uzavřený, s množstvím zeleně v okolí objektů, dětským hřištěm, předzahrádkami bytů v přízemí a upraveným parkem ve svém středu.

Celý projekt je po architektonické stránce i použitými materiály řešen ve vysokém standardu, proto byl požadavek řešit i vytápění a přípravu teplé vody na stejné úrovni. Byl zvolen systém centrální kotelna pro přípravu topné vody a decentralizovaný systém přípravy teplé vody pomocí bytových stanic LOGOtherm STANDARD. Tyto stanice byly ještě z iniciativy investora v prováděcí dokumentaci zaměněny za nejmodernější řadu bytových stanic společnosti Meibes – stanice LOGOaktiv.

Základem bytových stanic LOGOtherm, typové řady LOGOaktiv je zcela nový regulátor Climatix 600 a prostorové ovládání regulátoru HMI, které společnosti Meibes a Siemens vyvinuly speciálně pro bytové stanice LOGOaktiv. Provoz bytové stanice je zcela automatický a uživatel na displeji prostorového ovládání pouze nastavuje požadované hodnoty, týdenní program pro vytápění, teplotu teplé vody, režim cirkulace teplé vody. Všechny díly bytové stanice LOGOaktiv jsou spojeny na ploché těsnění, a umožňují tak snadné vyčištění či výměnu v případě nutnosti servisního zásahu.

Bytová stanice Logoaktiv je na vstupu chráněna vertikálním filtrem před mechanickými nečistotami. Společný úsek přívodního a zpětného vedení zajišťuje možnost jednotného měření spotřeby tepelné energie spotřebované jak na vytápění tak pro přípravu teplé vody.

Vytápění
Regulace systému vytápění je řešena směšováním. Teplota otopné vody vstupující do okruhu vytápění je řízena dle výkonových požadavků bytové jednotky. Tyto požadavky jsou vyhodnocovány regulátorem na základě rozdílů prostorové teploty aktuální a žádané. LOGOaktiv optimalizuje tepelný výkon dodávaný do otopného systému tak, aby pokryl aktuální tepelné ztráty vytápěné jednotky. Moderní a energeticky úspornou koncepci bytové stanice podtrhuje elektronicky řízené oběhové čerpadlo ­Wilo Stratos v energetické třídě A.
Na základě klientských změn dvou bytů byly stanice rozšířeny o druhý směšovaný okruh vytápění se sníženými teplotními parametry pro podlahové vytápění.

Příprava teplé vody
Stanice LOGOtherm připravují teplou vodu průtokovým ohřevem. Pro zajištění konstantních teplotních parametrů teplé vody získává regulátor informace o množství přicházející vody pro ohřev, o její teplotě, o teplotě vystupující ohřívané vody. Další teplotní čidla měří teplotu otopné vody, která teplou vodu ohřívá. Na základě těchto údajů regulátor řídí otáčky čerpadla a teplotu topné vody, tak aby teplota teplé vody, která vystupuje z odběrných míst, byla konstantní. Další faktor, který této podmínce dopomáhá je 100% upřednostnění přípravy teplé vody před vytápěním. Tzn. stanice při přípravě teplé vody zcela odstaví okruh vytápění.
Všechny stanice v projektu jsou doplněny o modul cirkulace TV. Cirkulace je automaticky řízena na požadovanou teplotu a časově dle nastaveného programu na prostorovém ovládání řídicí jednotky. K úspornému provozu cirkulace přispívá funkce ECO.

Základní data projektu:
Počet bytů:
45 bytů v sedmi vila-domech

Tepelná ztráta objektu:
160 kW

Kotelna:
2x kondenzační kotel Rendamax 90 kW a akumulační zásobník topné vody o objemu 1 500 litrů

Bytové stanice:
LOGOaktiv 44 kW s cirkulací teplé vody

MEIBES s.r.o.
Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8
tel.: +420 284 001 081, fax: +420 284 001 080
e-mail: info@meibes.cz, www.meibes.cz