V letošním roce firma přichází na trh s novinkami v oblasti deskových výměníků Reflex ­Longtherm, zařízení pro odplyňování soustav vytápění a chlazení – Servitec a otočných separátorů Exvoid, ExdirtExtwin.


Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin

Poruchy v tepelných soustavách závisí na mnoha faktorech. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal mohou do značné míry narušit správnou funkci systému. Snižují účinnost přenosu energie a zvyšují riziko koroze. To následně vede k dalšímu poškození soustavy, k poškození drahých systémových komponentů nebo dokonce k úplnému selhání. Voda, jako jedna z nejdůležitějších složek systému, by proto neměla obsahovat cizí látky. Odlučovače (separátory) Reflex odstraňují vzduchové mikrobubliny, nečistoty a částice kalů spolehlivě ze soustavy. Výsledkem je větší bezpečnost systému, delší životnost, méně údržby a efektivnější přenos energie v celé soustavě.

Exvoid
Exvoid je separátor vzduchu a mikrobublin, které vznikají v tepelných a chladicích soustavách i v solárních systémech v místech s rostoucí teplotou a s klesajícím tlakem. Pokud mikrobubliny zůstanou v soustavě, budou se hromadit v místech s nízkými průtoky a budou vytvářet větší plynové a vzduchové polštáře. Zabráněním jejich vzniku pomáhá ochránit soustavu před poruchami.


Průřez potrubím s uvolněným vzduchem a kalem.


Exdirt
Je odlučovač nečistot a kalu. Nečistoty a kal vznikají procesy koroze ve starém nebo špatně vyčištěném potrubí, dostávají se do soustavy přes plnící a doplňovací vodu nebo vznikají ve formě vodního kamene (v závislosti na teplotě a stupni tvrdosti vody). Částice nečistot se usazují uvnitř potrubí, kde dochází ke zúžení průřezu. Následně působí jako izolační vrstva a zvyšují tlakovou ztrátu, která musí být kompenzována zvýšeným výkonem čerpadla. Kromě toho mohou uvolněné částice a uvolňující se usazeniny poškodit části systému jako ventily a čerpadla. Separátory nečistot a kalů se používají ve zpátečním potrubí před zdrojem tepla, a zabraňují tak přenosu nečistot a usazování v tělese kotle a soustavě.

Extwin
Je kombinovaný separátor mikrobublin, nečistot a kalu, který kombinuje funkce odlučovačů Exdirt a Exvoid v jediném kompaktním provedení, které současně odstraňuje vzduchové bubliny, mikrobubliny, nečistoty a kal ze soustavy.
Soustavy s velkým množstvím kovových a ocelových součástí jsou vystaveny trvalému vlivu koroze. Vzniklý magnetit je možné účinně odloučit magnetem ­Exferro Easy Clip, který je součástí separátorů Exdirt a Extwin.

Odplyňovací automat Servitec S. od firmy Reflex


Jak se zbavit nežádoucích koncentrací plynů ze soustav vytápění a chlazení?

Pomocí vakuového odplyňovacího a doplňovacího automatu ­Reflex SERVITEC, nebo expanzního automatu s atmosférickým odplyňováním Reflex VARIOMAT, se odstraní volné i rozpuštěné plyny ze soustavy pod koncentraci, při které by mohly způsobovat problémy. Servitec dokáže spolehlivě odstranit „problémy se vzduchem“ dokonce i ve velkých rozvětvených systémech s nízkoteplotním velkoplošným vytápěním. Jak to funguje? Při přepouštění oběhové vody (v soustavě je pod tlakem) do vakua se prudkým snížením tlaku uvolní téměř všechen rozpuštěný plyn a odvede se ze soustavy ven. Výsledkem jsou optimální hydraulické poměry soustavy s teplonosnou látkou bez plynu, efektivní přenos tepla a delší životnost soustav vytápění a chlazení. Instalací a provozem těchto odplyňovacích zařízení můžeme v soustavách vytápění s radiátory dosáhnout až 6,5 % úspor energie a v soustavách s podlahovým vytápěním dokonce až 10,6 % úspor energie.


Deskové výměníky Reflex Longtherm

Na přelomu roku došlo ke změnám v sortimentu deskových výměníků tepla Longtherm. U pájených výměníků byla inovována jak vlastní konstrukce desek, tak i rozšířena nabídka různých velikostí. Novinkou v sortimentu jsou skládané výměníky pro nejrůznější aplikace zejména v oblasti chlazení. Celkem je v nabídce 251 typů výměníků s počty desek od 10 do 280.
Deskové výměníky tepla lze použít na oddělení kapalin, tedy zejména v případech, kdy je nutné zcela oddělit systémy vytápění, ohřevu teplé vody a chlazení.  Důvodem použití může být odlišné složení teplonosných látek (­voda × nemrznoucí směs, topná voda × ohřev TV, upravená voda × problematická voda s kyslíkem, ohřev bazénu apod.), příp. nutnost tlakového oddělení systémů (rozvod CZT × otopný systém, jednotlivá tlaková pásma výškových budov apod.). Hlavním konstrukčním materiálem je kvalitní nerezová ocel, která je vhodná pro použití ve všech běžných systémech včetně rozvodů pitné vody. Jediným limitem použití je voda s vysokým obsahem chloridů (často mineralizované vody, slaná bazénová voda apod.), zde je nutné po konzultaci s výrobcem navrhnout speciální titanové desky.

Skládaný výměník tepla Longtherm.


Pájené výměníky tepla Longtherm

Pájené deskové výměníky jsou nejčastěji používané v otopných systémech, případně v systémech ohřevu teplé vody. Nerezové desky jsou spájené měděnou pájkou, konstrukce je tak kompaktní a výměníky dobře odolávají vysokým tlakům (až 30 barů) a vysokým teplotám (až 230 °C). Desky výměníků se vyrábí ve dvou typech: typ H má kanály dimenzované na maximální přestup tepla při vyšší tlakové ztrátě, typ L má potom větší kanály pro nízké tlakové ztráty. Vzájemnou kombinací obou desek vzniká univerzální typ M, který slučuje výhody obou konstrukcí, tedy vysoký přestup tepla a malou tlakovou ztrátu. Široké portfolio tak umožňuje vybrat nejvhodnější výměník přímo pro danou aplikaci.

Skládané výměníky tepla Longtherm
Sortiment výrobků dále rozšiřuje celá nová řada skládaných šroubovaných výměníků. Ty se používají v aplikacích s nízkým středním logaritmickým teplotním spádem na výměnících, převážně tedy v oblasti chlazení, nebo v případě vysokých výkonů i v oblasti vytápění. Celkem je v nabídce 127 typů výměníků s rozsahem použití pro teploty od –10 °C až do +110 °C. Skládané výměníky je možné přizpůsobit dle požadavků jak materiálem desek (nerez, titan, uhlíková ocel), tak těsněním (NBR, EPDM, Viton). Výhodou je možnost sestavení výměníku na míru i možnost kombinovat různé typy desek v jednom výměníku. Výměníky je možné v případě potřeby rozebrat a vyčistit, případně doplnit o další desky při požadavku na zvýšený přenášený výkon, např. při dostavbách. Mimo standardní nabídku typů v ceníku nabízíme i atypické skládané výměníky zcela na míru.