Společnost PS BRNO, s. r. o. byla založena v roce 2004 a svou velikostí se v segmentu stavebnictví řadí mezi středně velké podniky. Nabízí jak vysokou kvalitu garantovanou zázemím silné a stabilní společnosti, tak i vysoce osobní přístup ke každému zákazníkovi. Zaměřuje se především na realizaci generálních dodávek staveb ve všech oblastech pozemního stavitelství, ať již se jedná o výstavbu areálů pro průmyslovou výrobu, skladových areálů, administrativních budov či obchodních center. V oblastech veřejného sektoru se zabývá výstavbou škol nebo budov pro vědu a výzkum.

Staví ale také bytové a rodinné domy a stavby občanské vybavenosti, jako jsou například domy s pečovatelskou službou pro seniory. Zaměřuje se také na významné dodávky ocelových konstrukcí, hliníkových prosklených plášťů a provětrávaných fasád. Za dobu své existence má za sebou řadu zajímavých referenčních staveb.

Polyfunkční dům Dorn je dvanáctipodlažní kancelářská budova o výšce 49 metrů, která se nachází v jižní části centra Brna, v těsné blízkosti brněnského hlavního nádraží a nákupní galerie Vaňkovka. Vzhledem k poloze stavby bylo místo realizace díla velmi stísněné.

Na třípodlažní podnoži administrativní části spočívá, při nároží ulic Plotní a Dornych, dominantní, štíhlá věž o 9 podlažích. Při ulici Dornych je budova zvýšena na 5 podlaží. Parkovací objekt o čtyřech nadzemních podlažích svou výškou navazuje na tři podlaží administrativy a je orientován vjezdem do ulice Plotní.

Devítipodlažní administrativní část je vystavěna na půdoryse dvou k sobě přiléhajících, středově souměrných, pravoúhlých lichoběžníků. Podélně je orientována k centru města a konzolovitým vyložením nad nárožím s hlavním vstupem vytváří dynamický prvek celé kompozice, umocněný nízkými pásy oken v kosoúhlých částech. Prosklené výkladce parteru doplňují pásová okna vyšších podlaží a podélné větrací otvory parkovacího domu. Pásová okna administrativní části jsou řešena jako dvojitá s třetím zasklením.

Fasáda celého objektu je z lícových cihel. Plášť devítipodlažní věže je dvojitý. Vnější, mírně natočená skla jsou vynášena na betonových římsách. Celkově působí fasáda objektu velmi prostě a přirozeně. Rozsah přesazené vyzdívky na akci DORN 5 160 m2 je největší realizovaná fasáda z lícových cihel v Česku v historii.

Základní architektonickou kompoziční myšlenkou projektu bylo vytvořit dynamický objekt, fasádou a detailním zpracováním komunikující s kontextem stávající industriální architektury 19. století, v kolmé poloze na brněnský „ring“.

Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů, které nabízejí 5856 m2 kanceláří, 618 m2 obchodů a 133 m2 restaurací. Administrativní budova s obchodními jednotkami se nachází v 1. np. Parkovací prostory pro 160 aut nalezneme v 1. pp, kde se nachází také technologické zázemí přiléhající k tomuto parkovacímu objektu. Hlavní vstup do administrativy je na nároží při ulici Plotní. Druhý vstup ke komunikačnímu jádru pětipodlažní části se nalézá na ulici Dornych. Kavárna a čtyři obchodní jednotky jsou přímo přístupné z chodníku. Vjezd do podzemních garáží je zajištěn z ulice Dornych po obousměrné rampě.

V budově jsou dvě komunikační jádra se schodištěm a výtahy. V dvanáctipodlažní části je počítáno se dvěma výtahy, v pětipodlažní s jedním. Na jádra, ve společné třípodlažní podnoži a pětipodlažní části, navazují vnitřní chodby, kolem kterých jsou umístěny kancelářské prostory, hygienické zázemí a technické místnosti. Devět nejvyšších podlaží nárožní věže je navrženo jako open-space kanceláře, s možností dělení příčkami dle přání nájemníka.

S ohledem na okolní stavební podmínky, náročný časový harmonogram a především na náročnost a složitost realizace byla prokázána schopnost dodavatele, společnosti PS BRNO s. r. o., realizovat takto obtížné projekty k maximální spokojenosti investora i uživatelů objektu. Je třeba říci, že výsledek v každém ohledu stojí za to.

Investor objektu: obchodní společnost CAMASTRO
Autoři projektu: Atelier RAW s. r. o.
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Dodavatel stavební části a opláštění budovy: PS Brno s. r. o.

PS BRNO, s. r. o.
Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
tel.: +420 544 509 000, fax: +420 544 509 030
e-mail: psbrno@ps-brno.cz, www.ps-brno.cz