Vaillant také nyní rozšiřuje své portfolio výrobků o další technologie. V uplynulých letech byl standardní sortiment úspěšně rozšířen o solární systémy, tepelná čerpadla a v letošním roce byl tento vývoj dovršen uvedením rekuperačních jednotek recoVAIR na trh České republiky.

Firma Vaillant nabízí ucelenou řadu rekuperací vyhovující různým účelům, jak ve stávajících objektech, tak zejména v novostavbách – pasivních domech. Nabízí tři varianty dle objemového průtoku. Další možnost provedení je dodání s normálním výměníkem nebo entalpickým výměníkem. V tabulce 1 jsou uvedeny všechny varianty jednotek se základním určením.

Konstrukce rekuperačních jednotek
Jednotky jsou vybaveny křížovým – protiproudým výměníkem vyznačujícím se vysokou účinností 87 %. Jsou schopny pracovat až do teploty venkovního vzduchu -4 oC, resp. -5 oC při použití entalpického výměníku. Je samozřejmostí, že provoz je možný i při menších venkovních teplotách, je nutné však osadit jednotku dodatečným příslušenstvím, elektrickým předehřívacím registrem. Toto vybavení umožňuje provozovat jednotky při venkovních teplotách do hodnoty -15 oC. Jednotky jsou vybaveny dvěma ventilátory, kdy objemový průtok je regulován v závislosti na tlaku, který je snímán dvěma integrovanými tlakovými senzory. Filtry F7 na přívodu vzduchu a G4 na odváděném vzduchu zajišťují vynikající kvalitu vzduchu v obytném prostoru.

Samozřejmostí jsou tyto další funkce a vybavení:
•    letní bypass,
•    osvětlený ovládací panel s jednoduchým ovládáním,
•    dálkové ovládání (příslušenství),
•    automatická identifikace znečištění filtru,
•    čidlo vlhkosti umožňující větrání podle potřeby.

Technologie Agua Care
Jako systém Agua Care se označuje regulace množství vzduchu v rekuperační jednotce recoVAIR s kontrolou obsahu vlhkosti v odváděném vzduchu. Agua Care neobsahuje senzor CO2. Ušetří se tak elektrická energie a je zajištěno příjemné klima v místnosti. Rekuperační jednotka recoVAIR s technologií Agua Care nebo Agua Care plus zajišťuje po celý rok příjemné klima v místnosti a zásobuje obytné místnosti nejlepší možnou vzdušnou vlhkostí. Zvýší se pohoda a zdraví obyvatel, chrání se bytové zařízení a stavební konstrukce.
Základní charakteristika systému Agua Care:
•    Senzor vlhkosti a inteligentní regulace rekuperační jednotky recoVAIR přizpůsobí automaticky množství vzduchu, když začne v místnostech klesat vzdušná vlhkost. Často k tomu dochází zejména v zimních měsících.
•    Vysoušení vzduchu v místnosti během velmi chladných klimatických období se sníží.
•    Zajištěna vyšší relativní vlhkost vzduchu v zimě.
•    Rekuperační jednotky reagují ve velmi krátké době na změny vzdušné vlhkosti.
•    Senzor vlhkosti je integrován v rekuperační jednotce a není nutné žádné další propojování.

Základní charakteristika systému Agua Care Plus:
•    Má všechny funkce jako systém Agua Care.
•    Entalpický výměník tepla získává vzdušnou vlhkost z odváděného vzduchu, takže se vzduch udrží déle v optimálním rozsahu vlhkosti.

Regulační systém a rekuperační jednotky
Firma Vaillant Group jako jedna z mála dodavatelů nabízí komplexní řešení ovládání pro vytápění, přípravu TV a ventilaci. Pouze jedna centrální jednotka je schopna regulovat všechny komponenty topného a ventilačního systému – od případného zdroje tepla, např. tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM, až po rekuperační jednotku recoVAIR. Samozřejmostí je možnost ovládání více zdrojů tepla s nastavením bodu bivalence, topných větví včetně oběhových čerpadel a směšovacích ventilů až po rekuperační jednotku ­recoVAIR. To vše zajistí uživateli vysoký komfort s jednoduchým ovládáním. Jedná se o ekvitermní regulační systém multiMATIC 700, který je propojen se všemi prvky e-busovým protokolem a zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými komponenty topného systému a rekuperací.

Současným trendem v novostavbách je instalace inteligentního řízení budovy. Společnost Vaillant Group nabízí rovněž nadčasové řešení propojení regulačního systému Vaillant multiMATIC 700 s inteligentním systémem. Pomocí speciálního příslušenství – KNX modulu (obr. 5) lze „zakomponovat“ Vaillant produkty, včetně rekuperačních jednotek, do nadřazeného inteligentního systému, a využívat veškeré výhody tohoto ovládání pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Veškeré funkce a nastavení se provedou v rámci vizualizační aplikace nadřazeného systému a jsou přes komunikační rozhraní přeneseny do regulátoru multiMATIC.

Toto komunikační rozhraní umožňuje napojit regulaci Vaillant ­multiMATIC 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX.

Modul se skládá ze dvou částí:
•    převodník firemního Vaillant e-bus protokolu na protokol KNX,
•    KNX rozhraní.

Obě jednotky jsou navzájem propojeny USB kabelem pro vzájemnou komunikaci. Pomocí tohoto modulu je možné začlenit kompletní topný systém Vaillant do inteligentního systému řízení budovy. Lze ovládat všechny komponenty Vaillant, jako je kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, solární systém a rekuperační jednotku. A to vše v režimu vytápění, chlazení a přípravy teplé vody.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnost Vaillant Group dbá zejména na systémové řešení pro vytápění a ventilace v budovách. Toto řešení je optimalizováno tak, že vlastní instalace, uvedení do provozu a následné užívání zajistí všem zákazníkům, od instalační firmy přes servisního technika až po koncového uživatele, ty nejlepší podmínky při jejich činnostech.

Ing. Libor Hrabačka

Vaillant Group Czech s. r. o.
CZ - 252 19 Chrášťany 188
tel.: 281 028 011
e-mail: vaillant@vaillant.cz, www.vaillant.cz