V letošním roce mohli návštěvníci zaznamenat představení nově zavedeného názvu společnosti – IMI Hydronic Engineering, který s sebou přinesl inovovanou firemní image.

Pokud bychom se zaměřili na produktové novinky, tak těch byla k vidění opravdu celá řada. Mezi nejzajímavější patřil např. nový radiátorový ventil ­Eclipse, nové cyklonické odplynění vody v soustavách s názvem Zeparo Cyclone a nová řada vyvažovacích automatických ventilů TA-Compact. Tyto produkty nám podrobně představili pánové Ivan Mokrý a Radim Hečko z české pobočky IMI International, s. r. o.

Radiátorový ventil Eclipse – nejmenší ventil na světě
Již v roce 2013 společnost vyvinula a představila unikátní radiátorový ventil A-exact s automatickým omezením průtoku. O rok později byla tato verze přizpůsobena požadavkům trhu, a vznikla tak další generace ventilu ­Eclipse, který je rozměrově menší, ale zato velmi sofistikovaný a jednoduše použitelný.

Ventil Eclipse díky své unikátní konstrukci umožní, že při jakékoliv kombinaci otevřených či uzavřených termostatických hlavic radiátorů je průtok na všech otopných tělesech správný dle nastavení. Tím výrazně šetří energii, usnadňuje montáž i samotné spouštění vytápěcích systémů do provozu, omezuje chyby v systému i hluk.

V reálných budovách existuje velké množství příkladů, jak lze zapojit otopná tělesa, jako např. ze stěny, z podlahy atp. Na všechny tyto varianty mysleli i tvůrci ventilu Eclipse. Ty jsou vyráběny v různých provedeních jako např. rohové, přímé nebo axiální vhodné ať už pro klasické radiátory, konvektory nebo podlahové topení. V produktovém portfoliu nechybí ani inserty pro tělesa, jejichž ventilová vložka je zabudována již z výroby nebo speciální garnitury pro připojení designových otopných těles jako např. otopné žebříky nebo různá desková provedení radiátorů.

Nová řada vyvažovacích automatických ventilů TA-Compact
V sekci IMI TA byla představena kompletní řada tlakově nezávislých ventilů TA-Compact pro regulaci a vyvažování soustav a spotřebičů jako jsou např. fan-coily nebo vzduchotechnická zařízení. Mezi hlavní přednosti těchto ventilů patří jejich kompaktní rozměry, tj. úzké tělo s přístupem ke všem funkcím nastavení z jedné strany. Prostřednictvím těchto ventilů je možné provést kompletní diagnostiku systému, zjistit všechna data o systému a nalézt případnou chybu. Navíc může být tento ventil nainstalován ve všech polohách.

Ventil TA-Compact-P, podobně jako ventil Eclipse, omezuje nadprůtok, čímž se až o 40 % ušetří na čerpací práci a samozřejmě tím zjednodušují uvádění do provozu. Investor má tedy jistotu, že bude soustava vždy plně funkční a nebudou se vyskytovat reklamace.

Cyklonické odplynění vody v soustavách Zeparo Cyclone
Cyklonová technologie se obecně často používá při odstraňování různých nečistot či pylů ze vzduchu. ­Společnosti IMI se jako první podařilo tuto technologii integrovat do vodních systémů a vytvořit s její pomocí vodní vír, který velmi efektivně odstraňuje nečistoty a plyny pomocí cyklonů. Podle testů provedených externí agenturou je účinnost této technologie 9x vyšší než u jakéhokoliv jiného produktu dostupného na trhu.

9x účinnější cyklonová technologie byla současně integrována do expanzních, doplňovacích a odplyňovacích automatů Transfero a Vento. Díky této technologii je odplynění soustavy velmi rychlé a daleko kratší než u konvenčních řešení. Navíc je zredukována potřeba energie, která je nutná k odplynění.

Další novinkou na ISH 2015 byla inovativní řada expanzních a odplyňovacích zařízení Transfero, Vento a Compresso Connect, díky které jsou tato zařízení přímo připojena k interneru. To zároveň umožní montážní firmě i investorovi vzdálený přístup k informacím o provozních parametrech či problémech v systému a jejich vzdálenou správu.
Ing. Jiří Zahradnický

IMI Hydronic Engineering
CTPark Humpolec 1573, 396 01 Humpolec
tel.: +420 565 533 602, fax: +420 565 533 605
e-mail: info.cz@imi-hydronic.com, www.imi-hydronic.cz