V těchto objektech je nutné zajistit optimální podmínky vnitřního prostředí bez hluku vyzařovaného z odpadního potrubí. Stavebně fyzikální laboratoř firmy Geberit ve švýcarském Rapperswilu provádí efektivní výzkum a vývoj a garantuje výrobky vysoké kvality a funkčnosti podle požadavků zákazníků.

Vlastnosti materiálu
Rozhodujícím faktorem pro příznivější akustické vlastnosti je vyšší hmotnost a větší tloušťka stěn potrubí. Základní surovinou pro výrobu trub a tvarovek Silent-db20 je vysokohustotní polyetylén, do kterého je přidána minerální hmota (PE-S2) - kamenná moučka. K dalším vlastnostem materiálu patří vysoká životnost, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti otěru, odolnost proti UV záření, odolnost proti rázu. Ani při volném skladování nedochází ke změnám na kvalitě materiálu.

Spolehlivé řešení
Při použití v rozvodech vnitřní kanalizace, kde nedochází k výrazným teplotním rozdílům a roztažnosti. Použití dilatačních tvarovek zabezpečí spolehlivé ukotvení potrubí a současně umožní jeho teplotní roztažnost (dilataci). K dosažení nízkých hodnot hladiny hluku je nutné použít pro montáž i odpovídající upevňovací systém. Sortiment Silent-db20 zahrnuje objímky s pryžovými vložkami a kotvící destičky s pružnými díly, které podstatně snižují přenos hluku do stavebních konstrukcí.

Jednoduchá montáž
Trubky a tvarovky Silent-db20 se mohou spojovat pomocí svařovacího zrcadla. Nejlepším spojem z hlediska zvukové izolace jsou však spoje pomocí upínacích spojek a elektrospojek. Spojování pomocí elektrospojek je jednoduché. Konce trubek nebo tvarovek se zasunou do elektrospojky a stisknutím jediného tlačítka na svářečce se elektrospojka spolehlivě automaticky navaří na potrubí. Novinkou je jednoduchý způsob spojování pomocí upínacích spojek Geberit. Pro montáž touto racionální metodou stačí pouze řezák trubek pro zkracování a elektrický šroubovák.

Dokonalá technika
K vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem odpadního potrubí Geberit Silent-db20 přispívá vyšší hmotnost, spolehlivá těsnost, speciální materiál PE-S2 a jedinečný patentovaný tlumič na tvarovkách v nárazových oblastech odpadní vody. Vroubkovaný profil tlumí vlastní chvění ve stěnách potrubí a tím i přenos hluku. Systém je certifikovaný podle ČSN EN ISO 9001 a podle ČSN EN ISO 14001 a má registraci podle nařízení EU pro životní prostředí EMAS.

Sortiment
Pro dosažení optimálních zvukově izolačních vlastností, je k dispozici široký sortiment trubek a tvarovek od průměru 56 do 160 mm. Sortiment také zahrnuje tvarovky pro připojení zařizovacích předmětů, objímky a upevnění potrubí včetně přechodů na jiné potrubí z jiných materiálů.


Geberit spol. s r.o.
Moravanská 191/85, 619 00 Brno-Přízřenice
tel.: 547 212 335, fax: 547 212 340
e-mail: sales.cz@geberit.com, www.geberit.cz