...poznatky a technologie. V České republice Cemex zaměstnává přibližně 1000 zaměstnanců.

Společnost Cemex patří celosvětově k předním dodavatelům stavebních materiálů. Na území České republiky působí od roku 2005, kdy koupila britskou společnost RMC Group. Hlavním výrobním zaměřením společnosti je výroba čerstvých betonových směsí, speciálních betonářských produktů a dále pak kameniva, cementu a přísad do betonu. V současné době Cemex na území České republiky provozuje 60 betonáren, 10 štěrkoven, 5 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu.

Beton Vertua se sníženým podílem CO2
V oblasti dodávek betonových směsí nabízí Cemex širokou škálu produktů pro veškeré stavební apli­kace a také řadu nových typů betonových směsí, které významnou měrou přispívají k ochraně životního prostředí a udržitelnosti stavební výroby. K těmto výrobkům patří kupříkladu betonová směs s názvem Vertua. Ta je vyráběna až se 30% snížením podílu emisí CO2 ve srovnání s běžnými betony. Beton Vertua Plus je vyráběn dokonce se snížením podílu emisí CO2 až o 50 %. Betonové směsi Vertua jsou dostupné v jednotlivých třídách pevnosti v tlaku (C20/25 až C35/45) a splňují požadavky platných norem a jsou vhodné pro betonáž základů a základových prvků, stropů, sloupů, stěn i vnějších konstrukcí.
V současné době jsou šetrné betony s označením VERTUA v hojné míře používány při výstavbě Rezidenčního souboru TESLA Hloubětín.

Vodopropustný beton Pervia pro lepší zachycení vody v krajině
Neméně zajímavým ekologickým produktem společnosti ­Cemex je vodopropustný beton s názvem
PERVIA. Beton s tímto obchodním označením se vyznačuje schopností propouštět až 500 l vody za minutu. Díky této schopnosti přispívá k udržení vody v krajině a tím k lepšímu hospodaření s touto stále vzácnější komoditou. ­Betony PERVIA jsou proto vhodné zejména pro realizaci přístupových cest, parkovacích ploch a chodníků v okolí domů, v parcích nebo mohou sloužit jako podklad pro montáž zámkových dlažeb.


Recyklované betony Cemex
V rámci tzv. „Cirkulární ekonomiky“ se Cemex podílí také na výrobě betonů z recyklovaného kameniva, čímž přispívá ke snižování dopadů výroby na životní prostředí i k ochraně přírodních zdrojů. Recyklované betony byly v hojné míře použity při zhotovování podkladních a pomocných stavebních konstrukcí při výstavbě rezidenčního souboru v místě bývalého průmyslového areálu ­TESLY v Pardubicích.

Významná stavba z pohledových betonů Cemex získala hlavní cenu za architekturu v roce 2017
Beton je vyráběn výhradně z přírodních materiálů. Stále více architektů proto využívá beton v jeho pohledové formě jak v exteriéru, tak i interiéru budov. Masivní uplatnění pohledových betonů Cemex si vyžádala výstavba archeologického muzea s názvem Archeopark Pavlov. Projekt z dílny architektonického ateliéru Ing. Arch. Radko Květa získal v roce 2017 hlavní cenu za architekturu. Objekt muzea se nachází na okraji obce v úbočí Pálavských vrchů na dohled trosek hradu Děvičky (známého také pod názvem Dívčí hrady). Celý objekt výstavní expozice je umístěn pod terén, ze země vstupují pouze části bílých betonových věží. Ty svým vzhledem navazují na vápencové výběžky skal, které vystupují z okolních luk. Úkolem betonových věží je zajistit přívod přirozeného světla do podzemní části expozice, a propojit tak přirozeně nadzemní a podzemní části projektu.
Expozice umístěná v interiéru je uspořádána jako objevitelská cesta zpodobená coby architektonická promenáda, která přitahuje návštěvníka hluboko do dramatického podzemního výstavního prostoru. Pohledy návštěvníků jsou pak směrovány světlíky a pečlivě orámovanými pohledy odhalujícími klíčové výhledy ven.
Výjimečnost celého projektu spočívá v působivém, precizním provedení a ve s péčí vybraných použitých přírodních materiálech. Dominantní roli jak v interiéru, tak i exteriéru objektů sehrává pohledový beton. Zajímavostí zdejších pohledových betonů je to, že byly lity do bednění z přírodního dřeva. Přiznaná struktura dřevěných prken s obtiskem kresby dřeva pak dodává těmto betonům nefalšovaný přírodní ráz, který je na hony vzdálený běžnému technicistnímu vzhledu dnešních pohledových betonů. To v návštěvníkovi vyvolává dojem skutečné autenticity prostředí, v němž se pohybuje. Čistě přírodní betony byly uplatněny v podzemí. Naopak probarvený litý beton s vápencovým kamenivem byl použit pro zhotovení prosvětlovacích věží v nadzemní části.


A co říci závěrem?
Výjimečnost této stavby dokládá celá řada ocenění odborné i laické veřejnosti, které získala u nás doma i v zahraničí. Za všechny jmenujme kupříkladu již výše zmíněnou Českou cenu za architekturu v roce 2017, v roce 2018 projekt získal cenu od porotců soutěže Má vlast cestami proměn a v roce 2019 obdržel Archeopark již v pořadí třetí zahraniční ocenění, když získal cenu Grand Prix ve slovinské architektonické soutěži ­BIGSEE Architecture Award 2019. Pro pracovníky společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. bylo ctí, že se mohli na vzniku tohoto výjimečného projektu výrobou a dodávkou svých materiálů bezprostředně podílet.

Ivo Románek