Zajistit proto svému majetku náležitou ochranu a bezpečnost je jednou ze základních priorit, která v budoucnu vede ke klidnému a bezproblémovému užívání nemovitosti.

Běžným bezpečnostním standardem v zajištění rodinných domů se dnes staly Elektronické zabezpečovací systémy (dále jen EZS). Ty dokáží velmi účinně dům bránit před potenciálním vniknutím a vloupáním, čímž chrání nejen hodnoty ukryté uvnitř domu, ale i jeho obyvatele.

Jak systémy EZS fungují?
Systém ochrany domu s pomocí EZS systémů je ve své podstatě velmi jednoduchý a účinný. Pomocí různých typů detektorů dokáže v aktivovaném stavu vytvořit ve sledovaném prostoru neproniknutelnou bariéru, která, pokud je narušena, ihned hlásí poplach, ať již formou sirén umístěných v domě, pomocí automatických telefonních hlásičů na předem naprogramovaná telefonní čísla, nebo na pult centrální ochrany. Již spuštění sirény drtivou většinu pachatelů trestné činnosti odradí od pokračování v započaté akci.

Nedílné součásti systému
Mozkem a srdcem každého EZS je ústředna. Ta ovládá a sdružuje veškeré detektory a čidla, která jsou v systému instalována. Jejím úkolem je vyhodnocovat stav jednotlivých čidel a s jejich aktivací předávat dále informace o vniknutí do objektu.

Jakou ústřednu zvolit?
Některé ústředny umožňují rozdělení jednoho zabezpečovacího systému na více bloků, které pak mohou být ovládány samostatně. Při návrhu ústředny je nutno s tímto počítat a vědět, kolik samostatných částí bude využíváno. Většina ústředen disponuje stupňováním počtu bloků 1, 2, 8, 16, atd. Pokud se kupříkladu rozhodnete rozdělit Váš dům do dvou částí, například na 1. NP a 2. NP, postačí Vám jedna ústředna dělená do dvou bloků. Využití takto zvoleného řešení jsou v tom, že pokud v rodinném domě například spíte ve 2. NP, můžete na noc aktivovat ochranu 1. NP a klidně usínat s vědomím, že v přízemí neřádí nechtěný host. Pokud byste chtěli do systému přidat další část domu, například garáž, museli byste již zvolit ústřednu schopnou pokrýt více než dva bloky. Veškeré chráněné části domu pak lze ovládat s pomocí jedné klávesnice. Obdobně jako má ústředna svůj limit v nastavení chráněných okruhů, je tomu i u počtu detektorů. Běžnými možnostmi ústředen je 4, 8, 16, 32, 64 atd. čidel. Pro rozšíření počtu zón se používají expandéry. Nejvhodnějším místem pro instalaci ústředny jsou provozní části domu v jeho blízkosti či jako součást elektrického rozvaděče.

Klávesnice
Klávesnice je řídícím centrem celého systému. S její pomocí lze systém programovat, aktivovat, deaktivovat a nastavovat další doplňkové parametry, jakými jsou čas, datum apod. Klávesnice bývá logicky umístěna co nejblíže vstupním dveřím do domu. Možná je i instalace přídavných klávesnic, pokud je například využíván jiný vstup do domu, například garáž.

Detektory – bdělí hlídači našeho domu
Detektory nebo, chcete-li, čidla, jsou rozmístěny v jednotlivých místnostech a dalších prostorách našeho domu tak, aby v případě narušení jimi sledované fyzikální veličiny (například změna teploty), uvedly celý systém EZS do aktivovaného stavu. K nejčastěji využívaným detektorům v rodinných domech patří detektory pohybu, tříštění skla, otřesové detektory, magnetické kontakty, detektory požáru, úniku plynů či zaplavení. Obyvatelé domu mohou využívat v případě výskytu krizové situace v domě i tísňová tlačítka, která dokáží systém EZS aktivovat a vyvolat poplach, spuštění sirény atd.

Kabeláž
Pro zabezpečovací systémy jsou nejčastěji využívány vícežilové vodiče. Rozvody jsou taženy ve větvích, na které jsou připojovány detektory. Každý z detektorů potřebuje minimálně dvě žíly pro napájení a dvě žíly pro přenos stavu, v jakém se nachází. Každá z instalovaných žil by měla být ukončena tak, aby v posledním detektoru byla rezerva dvou žil. V žádném případě si nenechte připojit na dvě žíly více detektorů. Na konečnou cenu to nebude mít zásadní vliv. Kabeláž by měla být samozřejmě vedena v ochranných trubkách (husích krcích). Při realizaci kabeláže pamatujte na přívod telefonní linky k ústředně. Pokud stavíte rodinný dům, slaboproudý rozvod EZS systému nikdy neopomeňte realizovat! EZS systém, který je pod trvalým napětím, je nejbezpečnější a zároveň nejstabilnější ochranou rodinného domu a kompletace instalace (čidla, klávesnice atd.) je, pokud by v závěru výstavby domu chyběly peníze, otázkou jednoho dne.

A co když jsme na rozvod EZS v plánech našeho domu zapomněli?
Ani v takovém případě nemusí být pozdě! Existují bezdrátové systémy, které se chovají podobně jako ty drátové. Odpadne tím zásah do omítek. Nicméně je nutné čas od času v systému a čidlech vyměnit baterie. To může (pokud baterie dojdou v případě, že jste delší dobu na dovolené), narušit Vaši pohodu.

A co říci závěrem?
Společnosti, které se zabývají montáží EZS systémů, ve většině případů provádí i další slaboproudé elektroinstalace, ať již jde o montáž videotelefonů, dveřních otevíračů, domovních telefonů a interkomů. Pokud zadáte všechny tyto práce jedné firmě, jistě to bude levnější, než svěřit tyto práce několika firmám. Navíc slaboproudé systémy v domě budete mít od jednoho dodavatele, tedy s jednou zárukou na dílo.

Statistiky hovoří jasně: více než 35 % všech vloupání je vedeno přes hlavní dveře do objektu. Pokud za tyto dveře umístíte dveře ještě jedny a budete je zamykat, zloděj pak nebude mít vůbec čas a šanci se do domu dostat. Po překonání prvních dveří se totiž spustí poplach a čas na překonání druhých dveří již zloděj nebude mít čas.

Je tedy zřejmé, že instalace kvalitního EZS systému Váš dům účinně ochrání a přinese Vám potřebný klid, ať již jste doma či na cestách. Se systémy EZS jsou levnější i pojištění nemovitostí. Naše rada je tedy jasná a jednoduchá. Prevence je vždy mnohem levnější než řešení nemilých následků.

Ivo Románek