... elektrárny totiž dokáží pokrýt významnou část spotřeby energie domácností a je zřejmé, že čím je elektřina dražší, tím rychleji dochází k návratnosti vložených prostředků nutných pro jejich pořízení.

Dosud u nás nejběžnějším způsobem montáže fotovoltaických elektráren byla dodatečná montáž rámových fotovoltaických panelů nad stávající střešní krytinu. Tyto systémy bezesporu fungují, nicméně do značné míry zasahují do architektonického vzhledu domu a narušují jeho kompaktní vzhled.

S řešením přichází výrobce střešních krytin PREFA Aluminiumprodukte
S účinným, kompaktním a velmi elegantním řešením tzv. „Dva v jednom“ přichází rakouský výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů, společnost ­PREFA Aluminiumprodukte. Ta nyní na náš trh dodává speciální střešní panely, které plní jak roli robustní střešní krytiny, tak také úlohu výroby elektrické energie.

Vyrobeno v Rakousku
Certifikovaný integrovaný solární panel SDP byl vyvinut a kvalitně vyroben v Rakousku. Je 100% kompatibilní s kompletním systémem PREFA. Každý jednotlivý integrovaný solární panel SDP je malá elektrárna, která vyrábí vlastní elektřinu. Tu lze používat buď přímo pro zajištění činnosti domácích spotřebičů, ke skladování v bateriových úložištích či ji lze dodávat do sítě.

Rozsah dodávky pro základní solární PREFA SDP systém
A co vše je obsahem dodávky solární střechy PREFA? Především je to samotný integrovaný solární SDP panel, a to včetně kotvení a kabelu s konektorem. Součástí dodávky je i připojovací skříňka generátoru – pojistná skříň, jejíž vystrojení a zapojení vyžaduje odbornou práci elektrikáře. K dispozici jsou i kabely pro propojení jednotlivých elektrických okruhů, a to vč. uzemňovacího kabelu


Sladěno s kompletním střešním systémem PREFA
Díky své černé barvě integrovaný solární panel SDP dokonale ladí s veškerým příslušenstvím PREFA. Můžete tak očekávat, že od lemování střešních oken, protisněhového zabezpečení, různých bezpečnostních prvků, přes prostupy až po žlaby, svody či fasádní systémy PREFA, vše bude sladěno v dokonalé barevné a funkční harmonii.

Princip montáže integrovaných solárních panelů PREFA SDP
PREFA integrované solární panely SDP jsou montovány na větranou střešní konstrukci na plné bednění (min. tl. 24 mm) od sklonu 17 do 25° a od zatížení střechy sněhem 3,25 kN/m2. Při stavbě na území kategorie 0, I nebo II je nutná pokládka na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou. V případě dvouplášťové střešní konstrukce je mezi tepelnou izolací a střešní krytinou vytvořena větraná mezera, kde dochází k přirozené cirkulaci vzduchu. K nasávání vzduchu dochází na okapní hraně střechy a vzduch je z konstrukce odváděn ve hřebeni. Proudění vzduchu je generováno termikou nebo působením větru a vede ke spolehlivému odvádění ohřátého vzduchu z konstrukce.


Výkonnost integrovaných solárních SDP panelů PREFA
Výkon a solární zisk SDP ­PREFA panelů je významně ovlivněn intenzitou a délkou jejich oslunění. Čím je oslunění delší, tím vyšší výkon články panelů vyrobí. Kromě toho závisí výkon FV panelu také na teplotě článku. V závislosti na konstrukci modulu má teplota vliv na výtěžnost a je uvedena jako charakteristická hodnota pod „teplotním koeficientem“ v datovém listu modulu. Ačkoli venkovní teplota má také vliv na teplotu článku, teploty nejsou srovnatelné. Datový list modulu zobrazuje hodnoty pod STC = Standard Test Conditions – (standardní testovací podmínky). STC popisuje standardizované vnější podmínky, za kterých je výkon FV panelů měřen ve zkušebnách (intenzita světla: 1000 W/m2,
teplota článků 25 °C, ­spektrální rozložení AM 1,5). V případě PREFA integrovaného solárního panelu je tento koeficient výkonu -0,39 %/K. Je to hodnota, o kterou výkon solárního střešního panelu klesá s každým rostoucím stupněm teploty, nebo se zvyšuje s každým klesajícím stupněm teploty.

A co říci závěrem?
PREFA integrované solární panely SDP svou koncepcí představují skutečnou budoucnost střech. Princip řešení 2v1, na základě kterého jsou vyráběny, nabízí budoucím stavitelům rodinných domů realizaci střechy bez kompromisů, jakými jsou další dodatečné stavební práce při následné instalaci fotovoltaické elektrárny nebo přijímání významných kompromisů v architektonickém pojetí vzhledu domu. Je to bezesporu směr, kterým se bude výroba střešních krytin v nejbližších letech ubírat.

S využitím materiálů PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Ivo Románek