Nejvytíženější tuzemská dálnice, zejména její cementobetonový povrch, je již 10 let za hranicí životnosti, vykazuje řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy byly nedostačující a bylo nutné přistoupit ke kompletní rekonstrukci.  Novou vozovku stavbaři rozšíří na vnější straně a zhotoví ji ze stejného materiálu o tloušťce 270 mm. Při tom využijí i suroviny z původních konstrukčních vozovkových vrstev. Součástí projektu jsou též dva dálniční mosty, zbourání starého a výstavba nového nadjezdu, dálniční kanalizace, SOS systém, 4 odstavné zálivy vpravo, posun protihlukové stěny a řada dalších relativně menších staveb. Demolice nadjezdu na 34 kilometru si vynutí 14 hodinovou úplnou uzavírku dálnice.

Jak uvedl Ing. Josef Neuwirth, ředitel divize Metrostavu specializované na dopravní stavby, je modernizace dálničního úseku za provozu velmi náročná jak pro zhotovitele, tak pro motoristy. „Nemám ale obavy z výrazných komplikací. Naše společnost na práci nasadí nejmodernější techniku a zkušené odborníky. Zkušenosti jsme v minulosti získali na řadě dálničních úseků na dokončování D1 na severní Moravě či na dálnici D3 u Tábora a nejnověji jsme v minulém roce pracovali na rekonstrukcích cementobetonového krytu na dálnicích D1 a D2 ( celkem zhruba 14 km). Věříme, že se nám vše podaří zvládnout v plánovaném termínu k plné spokojenosti investora i cestující veřejnosti a že uspějeme i v dalších tendrech na zhotovení dopravní infrastruktury.“

Stavbaři budou na stavbě pracovat ve 12hodinových směnách sedm dnů v týdnu ve vazbě na podmínky stanovené v rozhodnutí správních orgánů a technologická omezení. Začnou provizorními úpravami dosavadní vozovky, jejichž provedení umožní vedení dopravy v režimu 2+2 dopravní pruhy v každém směru, budou pokračovat modernizací středního dělícího pásu a kanalizace, která si vyžádá uzavření rychlých pruhů v obou směrech, následně proběhne modernizace levé poloviny dálnice (směr Praha) a po jejím dokončení se stavbaři přesunou na pravou stranu dálnice (směr Brno). Provoz bude po většinu modernizace probíhat ve 2+2 pruzích v každém jízdním směru.

www.metrostav.cz