Demolici bylo nezbytné upravit na základě skutečně zjištěného stavu monolitické části stropní konstrukce a po odkrytí ochranných konstrukcí. Stavbaři se musejí již teď vypořádat s náročnou logistikou, zájmy mnoha okolních sousedů, a především s řadou otazníků nad technickým stavem samotné desky.

„Deska pochází ze 70. let, má tloušťku metr sedmdesát a je předpjatá lany, která jsou již na hraně životnosti. Jakýkoliv neopatrný zásah do této konstrukce může narušit její stabilitu. Proto jsme pod ní vybudovali podpůrnou nosnou ocelovou konstrukci a řezy budeme provádět striktně podle projektu statika, který byl pro tyto účely zpracován a který vychází z diagnostiky desky a na kterém jsme s projektantem a subdodavateli pracovali půl roku. Abych byl upřímný, mám z toho velký respekt, ale zároveň věřím, že když jsme zvládli dosavadní logistiku s mnohatunovými nosníky ve výlukách, zvládneme i toto,“ přiznává Vojtěch Lacina, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

Celá stropní deska nad stanicí Florenc má rozlohu 5 450 m2 a stavbaři ji rekonstruují při minimálním dopadu na cestující. Součástí projektu je i kompletní hydroizolace. Stavbaři dosud vyměnili 91 z celkových 131 prefabrikovaných předpjatých nosníků. Každý z nich měří 23 metrů a váží cca 28 tun. Každý záběr tedy vyžaduje velmi pečlivou přípravu a promyšlenou logistiku v rámci naplánovaných víkendových výluk. Prostorem navíc vede velmi hustá a rozmanitá síť inženýrských sítí, a tak musí stavbaři průběžně překládat vedení na dočasnou nadzemní ocelovou konstrukci.

Betonová stropní deska ve stanici metra Florenc je na hranici své živostnosti, kterou potvrzuje podrobná diagnostika, jež se provádí a vyhodnocuje po celou dobu výstavby. Největší zásah dostala původní konstrukce při ničivých povodních v roce 2002.

Investici realizuje pro Dopravní podnik hlavního města Prahy společnost Metrostav DIZ ve sdružení se společností Geosan Group. Stavební práce začaly v březnu roku 2022 a současný předpoklad dokončení je ke konci roku 2026, ale také bude záležet jaké skutečnosti budou jištěny v navazujících etapách výstavby. Nejviditelnější součástí projektu bude modernizace vestibulu metra a výstavba dvou eskalátorů směrem k autobusovému nádraží Florenc.