Na sklonku roku 2014 lze neskromně konstatovat, že cíle bylo dosaženo a že FV Plast nabízí špičkové moderní systémy pro rozvody vody, vytápění a geoenergii v evropské kvalitě, včetně rozsáhlého servisu do padesátky evropských, afrických a asijských zemí.

FV revoluce 2015FV Plast připravil pro nadcházející rok úplně nové zatřídění svých výrobků do výrobkových skupin podle způsobu použití při výstavbě či rekonstrukci všech typů staveb. Proto se i v prvních měsících roku 2015 začne distribuovat nový katalog výrobků, který bude tyto změny reflektovat.

Všechny výrobky určené pro rozvody pitné vody, teplé užitkové vody, chladicí vody pro klimatizační jednotky, průmyslové chladicí vody i některé potravinářské aplikace budou sloučeny pod označení systému FV AQUA.Pro rozvody topné vody, distribuci tepla, připojení otopných těles a výstavbu plošných topných a chladicích systémů, tzn. podlahového, stěnového nebo stropního vytápění, popřípadě chlazení je určen systém FV THERM.Protože tepelnou energii lze získávat i ze zdrojů, které nám naše planeta Země stále doplňuje, tedy z obnovitelných zdrojů, jakým je například geologické podloží, chcete-li zemská kůra, nabízí FV Plast systém i pro tyto aplikace. FV ENERGEO je systém pro výstavbu primárních okruhů tepelných čerpadel země-voda.

FV AQUA Systém FV AQUA je tvořen z určité části prvky označovanými dříve jako „pépéerko“ nebo hostalen, později nesly označení FV PPR. Protože se však rozšířila surovinová základna o nové typy polypropylénů a označení PPR nese jen jeden jeho typ a protože FV Plast začal vyrábět i další typy trubek, určené pro rozvody vody, bylo by toto označení do budoucna zavádějící. Součástí systému FV AQUA jsou trubky pro rozvody vody z polypropylenu typu PPR, nesoucí označení PPR CLASSIC (jednovrstvé), PPR ­STABI (vyztužené perforovaným hliníkem) a PPR FASER (vyztužené skelným vláknem). Vyztužení několikanásobně zmenšuje délkovou teplotní roztažnost trubek a tím zjednodušuje návrh a montáž. Dále do systému FV AQUA patří trubky z nového typu polypropylenu se zvýšenou tlakovou a teplotní odolností PP RCT. Jednovrstvé trubky určené pro studenou vodu nesou označení PP RCT COOL, pro horkou vodu PP RCT HOT a v případě vyztužení skelným vláknem PP RCT FASER COOL a PP RCT FASER HOT. Významnou vlastností tohoto typu trubek je výrazně větší světlost trubek a tedy zlepšená průtočnost média.Systém FV AQUA dále zahrnuje trubky PP RCT STABIOXY vyztužené hliníkovou folií zaručující dokonalou bariéru pronikání vzdušného kyslíku do kapaliny uvnitř trubky. Tyto trubky jsou určeny zejména pro rozvody topné vody.Úplnou novinkou ve výrobním sortimentu FV Plastu a tedy také mezi trubkami systému FV AQUA jsou vícevrstvé trubky z materiálů PE RT/Al/PE RT nebo PEX/Al/PEX. Tyto flexibilní trubky jsou ideální pro instalace koncových rozvodů teplé užitkové a studené pitné vody.Celý systém kompletizují tři samostatné skupiny tvarovek, které můžeme rozdělit podle typu spojování na tvarovky PPR pro polyfúzní svařování a tedy spojování všech trubek z polypropylénu. Dále na tvarovky lisovací s radiálním způsobem lisování, pro spojování trubek vyrobených z polyetylénů typu PE RT nebo PEX, případně vícevrstvých ­variant kombinovaných s hliníkem. Poslední skupina tvarovek jsou násuvné (push) tvarovky pro snadné spojování všech trubek na bázi polyetylénů.
FV THERM Systém FV THERM je tvořen vysoce kvalitními trubkami PE RT, PE Xa, systémovými vrstvenými deskami EPS i PUR a příslušenstvím umožňujícím instalaci kompletního systému plošného vytápění a chlazení FV THERM třemi jednoduchými pracovními kroky. Pětivrstvá vysoce flexibilní systémová trubka z PE RT se zvýšenou teplotní odolností podle EN ISO 22391, s kyslíkovou bariérou z EVOH podle DIN 4726, je opatřena mimořádně odolnou ochrannou vrstvou proti mechanickému poškození při transportu a manipulaci na stavbě. Trubka je určená pro podlahové vytápění a připojení otopných těles s maximální teplotou do 90 °C a tlaku 4 barů.Systémové izolační desky z expandovaného polystyrénu EPS opatřené kašírovanou tkaninou nebo kvalitní hlubokotaženou nopovou fólií doplňuje vysoce efektivní vrstvená deska z polyuretanové (PUR) pěny s dvakrát lepšími izolačními schopnostmi ve srovnání s EPS. Bezproblémové spojení trubek zajišťují mechanické spojky, které jsou stejně jako topné rozdělovače zhotoveny s nejvyšší přesností z kvalitní mosazi.

FV ENERGEO Systém pro získávání tepelné energie z okolního prostředí FV ENERGEO je kompletní soubor prvků pro výstavbu primárních okruhů tepelných čerpadel země-voda. Zaklad tvoří trubky a tvarovky z HDPE RC, tedy vysokohustotního polyetylénu se zvláště zvýšenou odolností vůči šíření trhliny. Tato vlastnost umožňuje „hrubší“ zacházení při montáži, pokládce i instalaci sond do geotermálních vrtů.Systém je tvořen geotermálními sondami aktuálně dodávanými v délkách od 50 do 250 m, sloužícími k vystrojení vrtů pro získávání tepla ze zemské kůry a dále trubkami pro výstavbu plošných horizontálních kolektorů. Nedílnou součástí jsou také prvky pro distribuci teplonosného média, jako jsou rozdělovače a sběrače, včetně vodotěsných prefabrikovaných šachet z HDPE pro přímé zabudování do terénu. Jednotlivé prvky jsou spojovány elektrotvarovkami také na bázi HDPE. Systém je navržen ve spolupráci s předními evropskými výrobci tepelných čerpadel a podle požadavků jejich projektantů a montážních firem. Všechny prvky jsou vybaveny tlakovým atestem, který zaručuje jejich bezvadnou dlouhodobou funkci.

Všechny výrobky jsou zhotovovány na nejmodernějším výrobním zařízení, pod stálou kontrolou kvality a průběžně testovány nad rámec legislativních požadavků vlastní rozsáhlou zkušební laboratoří. Proto může FV Plast poskytnout na všechny své výrobky záruku na výrobní vady v délce 15 let.

FV Plast, a.s.
Čelákovice, o.z.
Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 706 711, fax: 326 706 721
e-mail: fv-plast@fv-plast.cz, www.fv-plast.cz