Vznikla v roce 1998 klidným rozchodem společníků šířeji zaměřené stavební firmy TAMA Tábor, když nákup prvního stěnového bednění RERI TRIO se datuje již do roku 1994, kdy byla tato firma jedním z prvních zákazníků tehdy nově vznikajícího zastoupení společnosti PERI. Od té doby však uteklo hodně vody. Od vzniku BBA-MONOLIT, s. r. o., společnost zrealizovala přes 140 staveb a zakázek v hodnotě nad 1 milion Kč. Od těch menších se však se však také nedistancuje a zejména v dobách mezi většími zakázkami jsou i tyto akce vítány. Společnost těží zejména ze stálého kádru pracovníků, když základní kádr tesařů, ale i technických pracovníků pracuje pro firmu již od devadesátých let. Výhodou je také samozřejmě vlastní systémové bednění v potřebném rozsahu od společnosti PERI, potřebná mechanizace, vč. dopravních prostředků a stálých okruh subdodavatelských firem mezi které patří zejména společnost ZAPA beton a. s. a společnost KONDOR s. r. o.
BBA-MONOLIT, s. r. o. vcelku úspěšně „přežila“ i posledních 5-6 krizových let, nutno však říct, že za cenu velkého propadu v tržbách. Nenásledovala tak dost velkou množinu firem v oboru, které, ve snaze udržet si obrat mnohdy za každou cenu, tuto krizi nepřežily, když se nechaly vlákat do cenových podmínek pod hranicí rentability. Některé společnosti, i v dnešní době mírného oživení, stále kráčejí touto cestou a nutně se tak musí uchylovat ke snižování kvality.

BBA-MONOLIT, s. r. o. se touto cestou vydávat nehodlá a vysoce nastavenou laťku v oblasti kvality snižovat rozhodně nechce. Snad nejlepším dokladem tohoto tvrzení jsou trvalé spolupráce s firmami, jejichž hlavní politikou je vysoká kvalita. S některými velkými společnostmi na trhu firma naopak nespolupracuje dlouhodobě a to zejména pro jejich „schopnost“ vyrovnávat si svojí nízko vysoutěženou cenu na úkor subdodávajících firem.

I přesto, že v letech 2013 a 2014 nebyl obrat společnosti zrovna valný a vzrostl zejména objem menších zakázek, dají se mezi realizacemi společnosti najít zajímavé akce.

V roce 2013 jsme dokončili konstrukčně zajímavou stavbu bazénu v Sušici. Tato akce byla sužována spoustou změn vyplývajících ze změn technologie, avšak nakonec byla monolitická část dokončena v dobré kvalitě. Zde si nemůže autor článku odpustit i dovětek, že ačkoli je bazén v provozu již přes půl roku, jedna nejmenovaná velká společnost dodnes „nedokázala“ ukončit ani s jedním subdodavatelem smluvní vztah a splnit smluvní závazek…

Mezi další větší realizace patří i Obytný soubor Pod Karlovarskou. Tato akce byla rozestavěna v roce 2013, kdy byla i na cca 8 měsíců pozastavena a dokončena byla až v roce letošním. Zde byla v rámci úspor aplikována tzv. hnědá vana s dotěsněním přísadou do betonu XYPEX.

V roce 2014 byla rovněž dokončena zajímavá akce pro soukromého investora na Šumavě, kde jsme si vyzkoušeli s úspěchem i realizaci cca 60 m tunelu v otevřeném výkopu se dvěma zakřiveními a atypickými portály a to vše v pohledové kvalitě.
V tomto roce jsme se podíleli i na dostavbě SOUP v Jílovém u Prahy, kde vznikla zajímavá konstrukce tělocvičny a celé nové křídlo se železobetonovými stropy.

V současné době vzniká naší zásluhou velmi zajímavý monolit na akci BD Na Hřebenkách a to symbolicky hned v sousedství 2 bytových domů, realizovaných přesně před 10 lety.

BBA-MONOLIT, s.r.o.
Ke Krči 36, 147 00 Praha 4
tel.: 244 468 540, fax: 244 468 951
e-mail: mail@bba-monolit.cz, www.bba-monolit.cz