Pánové, řekněte, prosím, našim čtenářům něco o začátcích společnosti a její působnosti?
Společnost VibroBeton s. r. o. vznikla v roce 2011. Tehdy jsme začínali s jednou realizační četou a jedním servisním týmem a vše bylo mnohem jednodušší. Průmyslové podlahy jsme realizovali na základě objednávek s dodávkami přímo na stavbu a s nižší administrativní zátěží, než je tomu v současné době. S tím, jak jsme se postupně usazovali na trhu, docházelo k postupnému navyšování těchto realizačních skupin, která vyústila v potřeby našich klientů při provádění větších projektů. Dnes již máme čtyři čety a početný servisní tým, potřebný k jejich zabezpečení. Jedna realizační četa, čítající vždy skupinu pokládky a skupinu finálního dokončení betonových konstrukcí, dokáže položit 1 000 – 1 500 m2 denně, takže v celkové kombinaci jsme schopni položit průmyslové podlahy o rozsahu až 20 000 m2 za měsíc s 1 skupinou. Náš měsíční objem prací bývá kolem 40 – 50 000 m2, což s sebou samozřejmě nese zvýšenou náročnost na servis vyplývající z potřeb realizací podlahových a betonových konstrukcí. V dnešní době využíváme zámečníky, dodavatele hydroizolací, tepelných izolací, ocelových konstrukcí a ostatních prvků potřebných při výrobě. S tím také roste i náročnost zázemí, skladů, logistiky apod. Působnost firmy je na území České a Slovenské republiky a pár zakázek jsme realizovali také v Německu.

Jak se změnila vaše práce oproti minulosti?
Hlavně v posledních třech letech se naše práce změnila diametrálně a samotné realizace jsou mnohem složitější. Dříve nebyla potřeba se zásobit materiálem dopředu a věděli jsme, že pokud zajistíme objem a garantovanou cenu vstupních materiálů, jsme schopni uzavírat projekty bez velkého rozdílu v cenách vstupů, a to celoročně. Dnes je všechno úplně jinak a logistika je mnohem obtížnější. Práci je nutné rozdělovat na etapy, protože si nejsme jistí, zda nám dodavatelé dodají materiály včas a v požadovaném množství. Tím také vzniká potřeba větších skladovacích prostor i většího objemu skladového materiálu. Dnes máme skladem běžně několik stovek tun volných ocelových výztuží a kari sítí, několik kilometrů profilů, hydroizolace a tepelné izolace v celkové hodnotě až 70 milionů korun. Tento stav nastal s příchodem covidu a s válkou na Ukrajině se jen prohlubuje. Již v covidové době došlo k narušení některých vazeb a toků materiálů, čímž se narušily vazby a kontinuita toku vstupů, které v tomto oboru dělají všem obrovské problémy. Navíc došlo ke skokovému nárůstu energií i všech komodit. Dříve nebyl problém domlouvat projekty s ročním předstihem, protože bylo jasné, že všechny vstupy budou mít minimální procentní odchylku v čase. Dnes je možné plánovat maximálně na jeden měsíc, protože dál ceny materiálů nelze odhadnout.

Jednatelé společnosti Vibrobeton, s.r.o. - Ing. Petr Glos (vlevo) a Pavel Blažej

Zaměřuje se vaše společnost pouze na realizace průmyslových podlah, nebo nabízíte i další stavební práce?
Základním stavebním prvkem naší společnosti jsou těžké průmyslové podlahy, které se používají ve výrobních, prodejních a skladovacích halách, v zemědělských objektech, v podzemních garážích apod., které tvoří základní nosnou užitnou konstrukci každého stavebního objektu. Dodáváme i další stavební činnosti, ale pouze, pokud se jedná o součást projektu dané průmyslové podlahy, popřípadě ho dodáváme jako celek dle potřeby našich klientů. Součástí jsou také různé povrchové úpravy průmyslových podlah, stěrky, mechanicky a chemicky odolné povrchy a podobně.

Kdo jsou vaši dodavatelé?
Základním stavebním kamenem každé průmyslové podlahy je betonová směs a její vyztužení. U dodavatelů betonových směsí spolupracujeme vždy s firmami v místě jednotlivých projektů, protože betonové směsi z technologických důvodů nelze vozit na velkou vzdálenost. Jedná se o ty největší a tradiční výrobce betonových směsí jak v ČR, tak světově, jako jsou např. Buzzi Unicem S.p.A. HeidelbergCement, STRABAG Holding GmbH, apod. Ostatní součásti již řešíme dopravou na stavbu ze skladových zásob nebo přímo z výroby, a to opět od všech světových lídrů na poli vyztužení, povrchových úprav, výrobců zateplení, chemických komponent apod., jako jsou např. N. V. ­Bekaert S. A., BASF stavební hmoty, STO Group apod. Na českém trhu již máme své jméno a spolupracujeme proto s dodavateli, u nichž máme jistotu, že jejich materiály jsou kvalitní a průmyslová podlaha bude splňovat všechny požadavky dle ČSN EN nebo i jiných např TR34 nebo DIN. Specifikem naší práce je, že ke každému projektu musíte přistupovat individuálně, což v konečném důsledku nese velký tlak na řízení výroby a samotný výrobní proces.

Na které průmyslové podlahy z poslední doby byste rádi upozornili a na co se teď chystáte?
Jednou z našich největších a nejsložitějších průmyslových podlah byla podlaha pro LIDL CZ ve spolupráci s GD stavby JTA Holding a. s., a to distribuční centrum LIDL Buštěhrad. Jednalo se o zakázku za cca 220 milionů korun a její složitost spočívala především v různých požadavcích na užitné a funkční provedení průmyslové podlahy. Jejich sortiment vyžaduje specifické skladovací prostory s regulovanou teplotou od -24 °C až po klasických 22 °C, takže bylo nutné podlahu přizpůsobit pro různé typy provozů a různé tepelné režimy. Kromě skladovacích prostor jsme budovali také kancelářské prostory, zázemí, parkoviště i zázemí pro řidiče kamionů. Stavba byla dozorována přímo z centrály v Německu odbornou firmou pro kontrolu průmyslových podlah, která dozorovala kvalitu naší dodávky a verifikovala výsledné měření a parametry požadované v PD. Zajímavostí této stavby bylo i to, že vznikla v brownfieldu, v bývalém areálu POLDI Kladno. Na práci pro společnost LIDL jsme již zvyklí, protože pro ně reali­zujeme cca 20 prodejen ročně, nicméně specifikum tohoto projektu distribučního centra pro nás byla opravdu výzva a ve výsledku i přínos z pohledu řízení výroby a kvality procesu kontroly na stavbě, která byla ze strany zástupců dozorů vyžadována.


Díky realizaci distribučního centra LIDL Buštěhrad  jsme byli přizváni na návrh a realizaci dalšího významného distribučního centra LC LIDL Bravantice, kde se podílíme na návrhu a koncepčním řešení průmyslové podlahy jako kombinované desky z drátkobetonu a kari sítí – včetně návrhu typu použitých dilatací, betonářských celků v režimu DPS – dokumentace provedení stavby, který byl posléze použit pro tendr pro výběr GD stavby. Tuto stavbu se chystáme díky výborné ­zkušenosti s předcházejícím projektem LC LIDL Buštěhrad realizovat na přelomu letošního roku.
Další zajímavou stavbou byl centrální sklad pro společnost CS KAUFLAND v Modleticích pro stálého partnera GD staveb IMOS, což byla koncepčně podobně složitá stavba jako DC LIDL Buštěhrad. Realizovali jsme zde průmyslové podlahy ve skladovacích prostorech, ale také parkovací dům pro zaměstnance, venkovní a obslužné komunikace a parkovací plochy pro cca 180 kamionů. Finančně to byla stavba za 70 milionů korun.
Rádi bychom zmínili také centrální sklad společnosti PRIMARK v Boru u Tachova. Investorem byla developerská společnost CTP a nájemcem je irská společnost PRIMARK. Tím, že je PRIMARK irskou firmou, bylo podmínkou pracovat podle britských norem pro průmyslové podlahy – Technical Report TR 34 CONCRETE INDUSTRIAL GROUND FLOORS a supervizí dozorující specializovanou firmou BE Design. Součástí této práce byly průkazní a kvalitativní zkoušky, takže velice zajímavý projekt v rozsahu 40 miliónů korun. Jednalo se zde o návrh podlahové konstrukce různého užitného zatížení s rozdílným rozmístěním jednotlivých technologických celků a skladových ploch.
Dalším projektem je ­AMAZON v Kojetíně. Developerem je ­PANATTONI, generálním dodavatelem GOLDBECK BAU a uživatelem Amazon. Objemově to byla zakázka v objemu 1 milionu eur, kde jsme se podíleli na dodávkách venkovních obslužných komunikací, cementobetonových krytů na parkovišti kamionů.
Dalším významným klientem je developer PANATTONI ­Accolade, pro kterého bychom nyní měli realizovat rozsáhlé nájemní objekty v Chebu, kde by se mělo jednat o 220 000 m2 různých skladovacích prostor lehkého i těžšího zaměření, výroby atd. Momentálně jsme v procesu, kdy projekt běží a ladí se tak, aby funkčně i ekonomicky odpovídal požadavkům klientů.
Poslední zajímavá stavba, kterou bychom rádi zmínili, se nachází v průmyslové zóně brownfield Dolních Vítkovic, která sloužila jako sklady surovin pro vysoké pece Vítkovic. Společnost P3 ­Logistic Parks, která je dlouhodobý vlastník a developer nemovitostí v Evropě pod 100% vlastnictvím GIC – singapurského státního investičního fondu, připravila v této oblasti, po náročné sanaci brownfieldu,  projekt moderního obchodně – průmyslového parku. Má mít velice přívětivý charakter zakomponovaný do stávající infrastruktury, kde naváže na nedaleké centrum a unikátní podobu aglomerace jako takové. Jsou zde již stavby architekta Josefa Pleskota – Velký svět techniky, na které jsme se v minulosti podíleli dodávkami průmyslových podlah a pro nás jako firmu se sídlem ve Slezsku je tento projekt dalším v řadě, kterým navážeme na rozvoj významných projektů v našem regionu.


Jak se pohybují obraty společnosti a jak vidíte výhledy letošního roku?
Naše roční obraty se pohybují stabilně v rozmezí 400 – 450 milionů korun. Až do covidové doby byly stabilní, takže jsme průběžně rozvíjeli technologie, obnovovali strojový park a stabilizovali firmu. Byla to doba, kdy bylo možné plánovat tak, aby firma bez problémů fungovala. V posledních třech letech ale bohužel netvoříme žádné rezervy a v zásadě se pouze aklimatizujeme na stav, který je na trhu a snažíme se s ním vyrovnat. Jak dopadne letošní rok, to zatím nikdo neví, protože trh je velice nestabilní. Zásadní je také podpora našich dodavatelů a odběratelů tak, aby se opětovně dalo navázat na předcovidovou situaci stabilního trhu, který bude zásadní k navrácení se do normálního stavu. Čas ukáže, jak se to povede.

V čem se lišíte od firem podobného ražení?
Jsme rodinná firma a celá naše organizační struktura je protkána lidmi, kteří jsou rodinnými příslušníky na různých pozicích. Od nejvyššího managementu až po parťáky, projekt manažery, dělníky a další zaměstnance. Tito lidé u nás většinou pracují od svých začátků a postupně se propracovávají organizační strukturou ve firmě a upevňují si svou pozici. Od konkurence se lišíme také objemem prací, který jsme schopni zvládnout. Určitě patříme v tomto oboru mezi tři největší firmy v ČR, zásadní je ale příslušnost k firmě jako takové a hrdost na práci, kterou se můžeme za 10 let na trhu pochlubit.

Jaké jsou další vize společnosti?
Hlavní vizí společnosti VibroBeton s. r. o. je poskytování kvalitních služeb klientům počínaje konzultacemi, návrhy technologií, cenovými kalkulacemi a finální realizací podlahových systémů v závislosti na jejich potřebách a s přispěním našich zkušeností. Máme za sebou určitou historii a spoustu povedených a zajímavých staveb. Na všechny požadavky klientů jsme schopni velice pružně reagovat, takže věříme, že i do budoucna bude o naše služby zájem a budeme stálým a stabilním partnerem v oblasti realizací průmyslových podlah.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač