Další, neméně významné stavby, které patří do jejího portfolia, jsou vodohospodářská díla, podzemní, průmyslové a ekologické stavby. Dnes se ale zaměříme na rekonstrukci Wilsonova mostu včetně předpolí Americká se souvisejícím kabelovým kolektorem v Plzni. Tuto stavbu převzala stavební společnost SMP v červnu 2013 od objednatele města Plzeň a prováděla ji ve sdružení s firmou EUROVIA CS, v němž byla SMP CZ vedoucím členem sdružení.

Potřeba spojení centra města s hlavním železničním nádražím vedla již v minulosti k postavení nového mostu přes řeku Radbuzu, který měl odlehčit Jánskému mostu umístěnému po proudu řeky u pivovaru. Tento most byl postaven podle projektu Ing. Václava Mencla a stavba byla provedena podnikatelskou firmou inž. A. Müller a V. Kapsa.

Nejvýznamnější historická data mostu:
4. 5. 1912  –  zahájení stavby mostu,
28. 9. 1913  – slavnostní otevření mostu pojmenovaného po tehdejším panovníkovi Františku Josefu I.,
1918 – přejmenování po prezidentovi USA Wilsonovi,
1934 – rekonstrukce mostu, při níž byly mj. z vozovky mostu vyjmuty nikdy nevyužité tramvajové koleje,
1939 – přejmenování mostu po Karlu IV.,
září 1941 – přejmenování na most Vítězství,
1945 – pojmenován po sovětském diktátoru Stalinovi, na což se po tzv. odhalení kultu jeho osobnosti tiše zapomnělo,
1988 – vyhlášení kulturní památkou České republiky číslo 44239/4-4330,
1990 – navrácení původního pojmenování z I. republiky – Wilsonův most.

Vlastní realizace opravy mostu začala úplným vyloučením provozu po mostě a následným zbudováním náhradních tras pro kabely včetně jejich přeložení. Byla provedena kompletní oprava vnějšího povrchu mostu, která sestávala z celoplošného očištění vnějšího pláště mostu otryskáním Torbo systémem, opravy spár a injektáže spodní stavby. Očištěním pláště celý most prokoukl, rozzářil se, vyjímá se ve svém okolí a jakoby vystupuje z nábřežních zdí.

Po přeložení všech kabelů byla provedena demontáž chodníků, kabelových chrániček a odhalení klenby vlastního mostu včetně odstranění zdegradovaného betonu nad klenáky klenby a upravení spádových poměrů a odtoků vody. Rovněž byla vyspravena všechna zdegradovaná místa betonu parapetních zdí a povrch byl kompletně připraven pro položení izolace. Po provedení izolací nastala etapa výplně prostoru nad klenbami mezerovitým drenážním betonem. Betonáže bylo přitom nutno provádět tak, aby klenby byly zcela rovnoměrně zatěžovány.

Po uložení výplně pod vozovkou a chodníky mohly být v místě chodníků položeny chráničky pro kabelová vedení a začala se provádět pokládka liniového odvodnění původních obrubníků a přídlažby z kostek. Pod vozovkou se provedla podkladní vrstva MZK a následně i dlažba vozovky z původních kostek. Po dokončení chodníků byla provedena oprava kamenného zábradlí, středových bran a úpravy na Denisově nábřeží a chodníků na předpolích křižovatky Americká-Anglické nábřeží. Na most se vrátily repliky původního historického osvětlení jak středových bran, tak i mýtných domků včetně vlajkových stožárů. Most má ale nyní i slavnostní osvětlení pro výjimečné příležitosti města.

Rekonstrukce Wilsonova mostu byla, vzhledem ke své poloze v centru města Plzně a historické hodnotě rekonstruovaného mostu, velkému provozu na mostě, množství inženýrských sítí a tlaku města na co nejrychlejší obnovení pěšího, automobilového a především trolejbusového provozu na mostě, mimořádně technicky a organizačně náročné dílo. Díky úsilí všech zúčastněných stran se po úspěšně provedené rekonstrukci most dočkal toho nejlepšího dárku ke svým stým narozeninám a všichni kolemjdoucí mohou dnes a denně obdivovat um našich předků – řemeslníků, kteří ručně a s primitivní mechanizací dokázali za necelý rok a půl postavit tak nádherné dílo.

Robert Vraštil

SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
tel.: 222 185 111
www.smp.cz