Setkali jsme se s generálním ředitelem Skupiny SMP Ing. Martinem Doksanským a zeptali jsme se ho,
jak se dařilo Skupině SMP v loňském roce a jaké jsou její perspektivy do budoucna.

Co si myslíte o uplynulém roce?

Neřeknu nic objevného. Byl to složitý, těžký rok, ve kterém jsme všichni už prakticky od jeho počátku museli řešit naprosto nové, nečekané otázky, situace a problémy.
Lidstvo si předtím pomalu, postupně zvykalo na trvale rostoucí životní úroveň, prosperitu, převis nabídky nad poptávkou ve většině oblastí života, na širokou nabídku pracovních příležitostí, na nové druhy a možnosti zábavy, mimořádných zážitků apod. Dostávali jsme se do stavu mysli, že je možné vše. A najednou přišel netušený náraz a překotné tempo světa a našich životů se začalo zadrhávat. Už více než rok všichni trpíme spoustou zákazů, omezení, restrikcí a nejistotou dalšího vývoje. Trpíme v oblasti pracovní, protože musíme neustále řešit spoustu netušených drobných i podstatnějších komplikací, v oblasti společenské – nemůžeme se setkávat, cestovat, navštěvovat kulturní, sportovní a jiné akce, trpí náš rodinný život. Situace některých jednotlivců a rodin jsou hodně tíživé, často obtížně řešitelné. Ale asi nejhorší je to pro mladou generaci, naše děti. Jejich zavření mezi pár stěnami v domácnostech, bez přímého kontaktu s vrstevníky, bez pohybu, sportu, veškerých rozvojových aktivit, to je něco, co je hluboce a na dlouho poznamená.

To není moc optimistický úvod. Stavebnictví ale určitě nepatřilo mezi ty nejvíce postižené obory.

Já to nevnímám pesimisticky, to je realita, všichni ji známe, žijeme v ní. A protože jsme optimisté, tak s tou situací bojujeme a snažíme se překonávat všechny obtíže.
Ano, máte pravdu, stavebnictví je na tom tentokrát lépe než mnoho jiných oblastí podnikání. Důvodů by bylo možné asi vyjmenovat mnoho. Ten nejobecnější je asi to, že stavební výroba často probíhá venku a tím je sníženo riziko nákazy. Dále pak si patrně stát uvědomuje multiplikační efekt stavební výroby, kdy stavební aktivity za sebou logicky táhnou mnoho doprovodných a podpůrných služeb a činností. A v neposlední řadě, v soukromém sektoru, je vysoká poptávka po uplatnění nastřádaných vlastních finančních prostředků – to je důsledek akcelerace developerských projektů, výstavby bytů a rodinných domů.
Neodpustím si jednu poznámku – stavebnictví, zvláště pak to české (umocněno tehdejším ministrem dopravy), trpělo neskutečně při předchozí finanční a ekonomické krizi 2008, 2009. My jsme poslední důsledky této krize v podobě ztrátových zakázek nabraných v období nedostatku práce řešili do roku 2018! Tak je to pro nás všechny stavaře tak trochu satisfakce, že tentokrát nejsme „první na ráně“!

Jaký byl tedy rok 2020 pro Skupinu SMP?

V duchu výše uvedeného si nemůžeme stěžovat. Ba dokonce – pro nás to byl rok s nejvyššími výkony v historii – po konsolidaci výsledků ve Skupině to bylo 4,75 mld. Kč. To je mimo jiné i důsledek našeho externího růstu v předchozích letech, kdy jsme do naší Skupiny přičleňovali další firmy – buď vlivem akvizice, nebo zakládáním nových společností nebo přičleněním z rozhodnutí akcionáře VINCI. V době minulé krize 2009 tvořily Skupinu SMP tři firmy, nyní nás je osm.
Do roku 2021 jsme vstupovali s podobnými plány. Nyní už ale zaznamenáváme obtíže na trhu – částečně vázne vypisování nových zakázek, někteří objednatelé (kraje, obce) se potýkají s výrazným poklesem investičních prostředků vlivem změn daňových zákonů, přerozdělování daní státem a povinností pokrývat část nákladů spojených s pandemií. A tak začíná růst nervozita na trhu a někteří konkurenti opět sklouzávají k dumpingovým nabídkám.

Co vás v posledních měsících nejvíce potěšilo?

Asi loajalita zaměstnanců, jejich přizpůsobivost, odvaha (zvláště v počáteční fázi epidemie, kdy nebyl dostatek informací, ochranných pomůcek apod.) a zájem. A vysoký standard našich IT technologií, kdy jsme byli schopni prakticky bez komplikací přejít na řízení, komunikaci a množství práce v on-line režimu.

Nová komunikace u města Chomutova – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13Investor: Správa a údržba silnic Ústeckého krajeDoba realizace: duben 2019 – duben 2022


Kterými významnými dopravními projekty se teď zabýváte?

Největším mostem, který právě realizujeme, je estakáda SO 202 na stavbě D35 „Opatovice – ­Časy“. Na této stavbě je SMP CZ členem sdružení společně s firmami Strabag a M-Silnice. Jedná se o dva souběžné, samostatné dvouproudé mosty – každý pro jeden směr jízdy vozidel. Na stavbě se kombinují dvě technologie provádění – většina mostu je budována na pevné skruži, ale část mostu přes Labe je prováděna letmou betonáží. Veškeré předpínání na této stavbě provádí naše dceřiná společnost Freyssinet CS a dilatace (mezi nimiž jsou i výjimečné konstrukční výšky 720 a 880 mm) bude dodávat další dcera OK Třebestovice.
Jiným významným projektem je například „Nová komunikace u města Chomutova“ – 3. část, III. etapa, kterou provádí SMP CZ ve sdružení s firmami ­Silnice Group, Eurovia CS a Herkul.
SMP CZ zodpovídá za mostní objekty a opěrné zdi. Pro nejdelší, hlavní mostní objekt dodávají nosnou ocelovou konstrukci opět kolegové z OK Třebestovice.
Vedle dopravních staveb na zemském povrchu se zabýváme i stavbami v podzemí – v loňské roce jsme ve sdružení s firmou BREMA dokončili rekonstrukci stanice pražského metra Opatov.

MODERNIZACE STANICE METRA OPATOVInvestor: Dopravní podnik hlavního města PrahyDoba realizace: říjen 2019 – prosinec 2020


A jak probíhají vaše aktivity v dopravních stavbách v zahraničí?

Pokračujeme ve sdružení s dceřinou společností VIA Structure na PPP projektu rekonstrukce dálnice A7, úsek Bockenem – Gottingen, stavba by měla po čtyřech letech skončit na konci letošního roku. Zároveň usilujeme o další PPP projekty – aktuálně nabízíme nový úsek dálnice A8, B247 a chystáme se na další nabídky.

BAB A7 HANNOVER – KASSEL, ÚSEK AS BOCKENEM – AS GÖTTINGEN (PPP Projekt)Investor: Via Niedersachsen GmbH Doba realizace: 2018–2022


Největší vodohospodářská stavba České republiky v posledních desetiletích Nová linka pražské čistírny skončila v roce 2019. Na jakém jiném významném vodařském projektu jste vloni pracovali?

Ano, Novou vodní linku ÚČOV jsme předali po úspěšném skončení 15měsíčního zkušebního procesu v prosinci 2019. Největší stavbou vodohospodářské divize SMP CZ v roce 2020 pak byla Rekonstrukce úpravny vody Želivka, která zásobuje pitnou vodou většinu občanů našeho hlavního města. Stavbu jsme prováděli ve sdružení s firmami Metrostav a Geosan a úspěšně skončila v plánovaném termínu – v lednu 2021. Předmětem stavby byla především nová filtrace, úpravy na trubním a čerpacím systému. Důležitým poddodavatelem sdružení byla mimo jiné i naše dceřiná společnost ­Arko ­Technology, která prováděla významnou část technologických montáží.

CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ – etapa 001 Nová vodní linkaInvestor: Hlavní město PrahaDoba realizace: říjen 2015 – září 2018

 

MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKAInvestor: Úpravna vody ŽelivkaDoba realizace: říjen 2018 – leden 2021


Do Skupiny SMP patří i Prům­stav. Jaká je situace v pozemním stavitelství?

V pozemním stavitelství se začal zostřovat boj o zakázku už od začátku minulého roku. Investoři se domnívali, že krize přinese pokles cen, a tak rozvolňovali začátky plánovaných staveb. Zlevnění se nepotvrdilo, ceny vstupů převážné většiny materiálů jako např. výztuže, izolací, dřevěných výrobků apod. podstatně rostou. Mezi konkurenci rozvolnění vneslo nervozitu a nabízené ceny začaly klesat díky redukcím marží a uplatňování různých rizikových spekulací.
Průmstav nám dělá poslední roky jen radost. Nesporně patří mezi nejlepší stavitele bytových objektů v Praze a okolí. Obzvláště v oblasti plánování a realizace vlastních prací, což jsou železobetonové konstrukce objektů, dosáhli kolegové mimořádné úrovně. A vysoká kvalita dokončovaných staveb, doprovázená profesionálním, korektním přístupem všech vedoucích pracovníků je zárukou pro přízeň soukromých klientů. V posledních měsících více než v minulosti. Krásnou referencí je například v lednu dokončený Polyfunkční dům Českomoravská pro Central Group, který si i díky výjimečnému architektonickému designu určitě řekne o nějakou cenu v soutěžích o stavbu roku nebo veřejné uznání.

Polyfunkční dům ČeskomoravskáInvestor: CENTRAL GROUP Harfa Design Residence a. s.Doba realizace: duben 2018 – červenec 2020


Patříte k jedné z největších stavebních společností celosvětově, k VINCI. Jak reaguje vaše mateřská společnost na aktuální problémy ve světovém hospodářství?

Vrcholové vedení naší mateřské společnosti vždy citlivě reaguje na změny ve světě. V závěru loňského roku se vedení rozhodlo propojit dvě výrazné části koncernu – stavební větev reprezentovanou ­VINCI Construction a dopravní větev reprezentovanou firmou Eurovia. Na to, jakou podobu bude mít tato změna v jednotlivých částech světa, je třeba trpělivě vyčkat. ­VINCI i v minulosti procházelo množstvím obdobných citlivých kroků a změn a vždy z nich vyšlo úspěšně. Právě proto, že staví vždy na tom nejpodstatnějším, co dělá firmu firmou, a to jsou její zaměstnanci.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Miroslav Bindač