Je vhodné se dívat na použití profilů z dlouhodobějšího horizontu a ne pouze z momentálního (aplikačního) pohledu. Důvod je jednoduchý – prevence vzniku trhlinek v omítce a vyhnutí se následným opravám. Navíc společnost Mateiciuc a. s. přináší svým zákazníkům nejen radu v podobě videí s ukázkou aplikace profilů, ale hlavně polovina profilů je dodávána v návinu. Jaké to má výhody? Hned dvě – prostorovou úspornost – krabice zaberou méně místa nejen při skladování, ale i transportování je jednodušší. Nemusíte si lámat hlavu, jak dostat 3m karton do osobního vozidla a přitom ho nezlomit. Druhou významnější výhodou je bezodopadovost tzn. uživatel si naměří a odstřihne pouze tolik metrů, kolik ve skutečnosti potřebuje a zbytek návinu využije opět efektivně dle zbývající požadované délky.

Ukončovací profily tvaru J a U – C/06, C/07, C/08, C/01

Jsou používány pro ukončení buď sádrokartonové desky v prostoru, nebo k napojení SDK ostění k rámu okna. Jsou dimenzovány dle šíře SDK desky.

Rohový, dilatační profil C/02
Je určen pro všechny typy a velikosti vnitřních rohů, zejména v zešikmených místech. Profil je dodáván v návinu, tím se snižuje počet odstřižených nepoužitelných zbytků.

Rohový, krycí profil C/03
Může být použit dodatečně pro překrytí spár mezi stropem a stěnou. Flexibilnost ohybu profilu je výhodná u nepravoúhlých rohů. Dalším aplikačním místem může být zakrytí spáry mezi spodním vnitřním rámem okna a parapetem. I tento profil je dodáván v návinu a řadí se mezi bezodpadové profily.

Rohový, ohebný profil C/04,1 (klenbový)
Slouží zejména k přesnému a rychlému utváření hran a následné ochraně rohů u klenby nebo atypických oblouků. Také klenbové provedení lze dodávat v návinu.

Rohový, s prolisem C/05
Prolis usnadňuje uhlazení omítky při vytváření přesné hrany. Je vhodný pro napojení na profil klenbový (C/04,1).

Rohový, univerzální profil C/09
Již z názvu vyplývá hlavní účel a to vyztužení rohů, hran s nastavitelným úhlem 75° až 179°. I zde je vhodné se zmínit, že patří do kategorie bezodpadových profilů.

Ukončovací profil s dilatační páskou C/10
Slouží k napojení ostění / nadpraží SDK desky na rám okna, dveří pomocí polyetylénové lepící pásky, která i eliminuje vznik trhlin okolo oken, dveří.

Co říci závěrem na adresu profilů vyráběných ve společnosti ­Mateiciuc a.s.? V mnoha evropských státech si uživatelé ověřili funkčnost a kvalitu profilů – vlastnosti, které mají vysokou váhu při nákupním rozhodování. A zvykli si i na barevně vyvedené kamiony, které jim přivážejí zmiňované produkty.

Máte-li zájem, navštivte webovou stránku www.konec-sadrose.cz a dozvíte se, jak profily aplikovat.

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411,
fax: 556 730 417
e-mail:
marketing@mateiciuc.czwww.konec-sadrose.cz