Oprava třech stanic lanovky, nové čtyřmístné kabinky pro pasažéry, konstrukce základových lanových stožárů, montáž nosných dřevěných konstrukcí. To vše bylo v programu rozsáhlých stavebních prací na lanovce Sněžka. V září 2012 byl ukončen provoz spodního úseku, aby rekonstrukce lanovky mohla nabrat rychlý směr.

Výstavba nové dolní stanice v Peci pod Sněžkou, mezistanice na Růžové hoře a horní stanice na Sněžce se sice realizuje již přes rok a dokončeny měly být až na jaře, ale přesto byl 20. prosince slavnostně otevřen spodní úsek trasy do stanice Růžová hora prvním návštěvníkům. Generálními dodavateli projektu jsou sdružení BAK stavební společnost a.s. a LEITNER AG.

Na začátku jara loňského roku se práce trochu pozdržely kvůli špatným povětrnostním podmínkám, které měly na průběh stavebních prací velký vliv. Další komplikace nastaly v létě, kdy chyba v nákresech elektrických kabelů a špatný stav skalního podloží málem opět výstavbu výrazně zpomalili.

V létě se nejvíce pracovalo na mezistanici Růžová hora, kde se podle slov starosty města Pece pod Sněžkou, Alana Tomáška, montovala technologie na zakotvení a zastřešování stavby, která už je nyní normálně v provozu.  O tuto práci se s využitím moderních technologií postarala společnost KASPER CZ z Trutnova. Ředitel společnosti, která se specializuje na výrobu dřevěných konstrukcí, David Kasper, viděl největší výzvu v rekonstrukci Dolní stanice. „Nejzajímavějším a zároveň technologicky nejsložitějším objektem byla pro nás Dolní stanice s restaurací. Dolní objekt využívá kombinaci dřevěného rámu a železobetonového a ocelového skeletu. Nejpůsobivější z celého objektu je pak celodřevěný odjezdový a příjezdový portál.“

Pro tuto konstrukci firma Kasper musela využít několik atypických prvků a technologií, které se u běžných staveb příliš nevyskytují. „Stavba je převážně z masivu, a proto jsme museli použít jako spojovací prvky atypické pozinkované prvky z ocele, které se do masivu přímo osázely. Poté se celá konstrukce opřela do štítů a v poslední fázi se zakotvila do ocelových a železobetonových konstrukcí, vysvětluje postup prací Kasper. V Horní stanici se zachovala oproti novým úpravám celá západní stěna a objekt se sociálním zařízením. Zajímavostí Horní stanice je, že dřevěná konstrukce od KASPER CZ vyrobená z masivu je do půli viditelná i z interiéru.

V dolní stanici se podle plánu otevře muzeum bývalé lanovky, která zde sloužila už od roku 1949 a nejen pro místní má velký význam. Některé části lanovek jako sedačky, hnací zařízení a stožáry jsou již uloženy v depozitáři Národního muzea.

Všechny tři stanice protíná lanová dráha, která se pyšní čtyřmístnými kabinkami. Za hodinu lanovka přepraví až 250 lidí, ročně se tedy vyveze na vrchol nejvyšší hory Čech okolo 100 000 turistů. Město Pec pod Sněžkou na financování projektu dostalo podporu ve výši 206 milionu Kč z fondů EU z celkových 311 miliónů korun. Rozdíl uhradí město ze svých úvěrových prostředků.

www.kaspercz.cz