V případě KASPER CZ se po dokončení projektu připravuje i detailní technická, výrobní a montážní dokumentace. V této fázi jsou specifikovány druhy prvků pro výrobu konstrukce, způsob impregnace, druhy montážních a spojovacích materiálů a také způsob dopravy a montáže na staveništi. Vzhledem k tomu, že KASPER CZ vyrábí dřevěné prvky ve vlastní moderní výrobě, má kvalitu přípravy a výroby zcela pod svým dohledem a může tak garantovat kvalitu celého procesu.

Před finálním předáním realizační dokumentace investorovi probíhá několik kontrolních fází. Technický tým tak minimalizuje chybovost všech přípravných fází a snaží se o dosažení představ investora.

Střechy rodinných domů
Jedním příkladem za stovky postavených krovů rodinných domů může být stavba manželů Ryšavých nedaleko Trutnova. Manželé si vybrali valbový typ střechy s využitelným půdním prostorem pro odkládání sezónních a objemných věcí.

Mladý architekt Ing. Arch. Jaroslav Voceďálek navrhl konstrukci krovu formou dřevěných sbíjených vazníků se styčníkovou deskou. Přesah dolního pasu vytvoří jednoduše podklad pro následné podbití římsy. U terasy domku navrhl pohledovou vaznici z lepeného lamelového dřevaprofilu Duo, Trio Si.

Při použití styčníkových desek je rychlá prefabrikace konstrukce, protože dřevěné prvky jsou nařezány na pile nebo předpřipraveny v CNC obráběcím centru a potom snadno spojeny styčníkovou deskou.

1


Velkorozponové nosné konstrukce střech

KASPER CZ je také stavitelem velkorozponových nosných konstrukcí střech, které mají rozpětí až 30 metrů. Pro tento druh střech se používá konstrukce příhradových vazníků pro svoji vysokou tvarovou a konstrukční variabilitu.

Geometrický tvar krovu umožňuje univerzální využití pro téměř jakýkoliv tvar střechy.

Investoři většinou požadují rychlou a spolehlivou výstavbu s kvalitní konstrukcí a cenově výhodné řešení. A právě tyto parametry dokáže KASPER CZ dlouhodobě plnit.

Vzorovou konstrukcí může být například výstavba krovu obchodního centra PENNY Market a KIK v Letovicích. Konstrukce zastřešuje přibližně 2 200 m2 půdorysné plochy. Vazníky mají základní světlý rozpon mezi podporami 21,1 m a sklon 21o. Prostor před výlohou je zakryt vykonzolovaným vazníkem o šířce 2,6 m. Konstrukce je navržena na bezpečný přenos veškerého zatížení od krytiny, podhledu, revizních lávek a technického zařízení.

2


Nosné stěnové dílce na bázi dřeva

Po dlouholetých zkušenostech se stavbou dřevěných konstrukcí se společnost KASPER CZ rozhodla vyvinout a zrealizovat nový nosný konstrukční systém pro bytové domy v pasivním standardu.

Systém primárně zajišťuje nejen statické požadavky, ale zároveň nabízí vynikající řešení pro stavebně-fyzikální problematiku formou difuzně otevřené obvodové stěny.

Konstrukční řešení nosné kostry, která je navržena z příhradových prvků, umožňuje připojit vnější i vnitřní plášťový materiál při maximální eliminaci konstrukčních tepelných mostů.

Výhodou stěnových dílců navrhovaných a vyráběných společností KASPER CZ je mimo jiné možnost dodávky křížem lepených desek (CLT) s jednou či dvěma pohledovými stěnami bez nutnosti jakýchkoli dodatečných povrchových úprav. Tato vlastnost zkracuje dobu montáže nosné konstrukce dřevostavby na absolutní minimum. Dřevěné panely jsou dodávány i v protipožárním provedení.

Jednou z realizací je nástavba hotelu ve Szklarske Porebe.
V rámci řešení nástavby hotelu byla zpracovaná kompletní projektová dokumentace, včetně statického návrhu. Projekt obsahoval dvojúrovňové dřevěné zastropení posledního podlaží, na které bylo postaveno nové celodřevěné patro v technologii lehkého skeletu. Nástavba hotelu je zastřešena v převážné části klasicky vázaným krovem vyrobeným na CNC stroji v kombinaci s prvky BSH a příhradové konstrukce vyrobené technologií styčníkové desky s prolisovanými trny.

3


Více na www.kaspercz.cz