Díky těmto vlastnostem svých výrobků je firma HAWLE Armatury, spol. s r. o., schopna poskytnout nadstandardní záruční lhůty a pojištění škod vzniklých vadou výrobku. Při výstavbě a rekonstrukci sítí investor i realizátor stavby oceňují rychlou a snadnou montáž, která zvyšuje produktivitu práce a často též odstraňuje riziko selhání lidského faktoru.

Jako špičkový hráč na vodárenském trhu nabízí firma HAWLE nejširší sortiment vodárenských armatur a příslušenství s širokým portfoliem měkce těsnicích šoupátek včetně unikátní monoblokové konstrukce typu A zajišťují bezkonkurenční pevnost šoupěte a dokonalou protikorozní úpravu po celém povrchu. Zájmu zákazníků se těší též zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily, soupravy pro pitnou, užitkovou i odpadní vodu, hydranty podzemních i nadzemních ve variantách tuhých a objezdových s několika typy hlavic a designem pro každé prostředí (s možností umístění znaku města), kompletní nabídku armatur pro montáž domovních přípojek, navrtávací pasy a opravné třmeny, přírubová spojení s jištěním tahových sil, trubní ISO fitinky, tvarovky aj. Zákazníci oceňují dostupnost armatur v síti vlastních konsignačních skladů po celém území republiky, navíc se 24hodinovým nepřetržitým servisem v Jesenici u Prahy a s možností dovozu armatur na místo havárie. Samozřejmostí je zastoupení sortimentu HAWLE u velkoobchodních partnerů a především moderní, pohodlný a cenově zvýhodněný nákup v e-shopu.

Uzavírací klapky ÖZ-KAN/HAWLE
V letošním roce přinesla firma HAWLE na tuzemský trh novinku: dvojitě excentrickou motýlovou uzavírací klapku pocházející od významného člena holdingu HAWLE, špičkové armaturky ÖZ-KAN HAWLE v tureckém Izmiru. Pro ni je, stejně jako pro ostatní výrobní závody HAWLE, zásadní individuální přístup k zákazníkům a hledání řešení, jež odpovídá jeho potřebám.

Uzavírací klapky ÖZ-KAN/HAWLE najdou využití v čerpacích stanicích, čistírnách odpadních vod, nádržích, rozvodech kapalných médií nebo v chladicích okruzích elektráren. Speciální provedení umožňuje spolehlivý provoz v různých průmyslových zařízeních.

Výhody klapek ÖZ-KAN/HAWLE:
• Nízká hmotnost, méně nároků na prostor
• Jednoduchá montáž
• Nízké ovládací momenty
• Bezúdržbové provedení
• Dokonalé uzavření, oboustranná těsnost
• Různé možnosti ovládání a pohonů

Regionální obchodně techničtí poradci společnosti HAWLE jsou připraveni poradit každému zákazníkovi při zpracování
projektů a kladečských schémat i při hledání nejvýhodnějších technických řešení na míru v nestandardních podmínkách.

www.hawle.cz