Management společnosti navázal na firemní kulturu, kterou podniku vtiskli jeho zakladatelé, a to jak ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům či regionu. Ve své firemní strategii si firma klade jako jeden z cílů neustálé posilování vztahů s odběrateli a budování důvěry v produkty a služby MATEICIUC a.s.

Výrobní sortiment společnosti tvoří stavební profily, kabelové chráničky a mikrotrubičky, hadice, protihlukové stěny a boxy, drobné vstřikované výrobky.
Každý rok uvádí společnost na trh plastových stavebních profilů nové nebo zdokonalené výrobky. Zdokonalení vychází z vlastních zkušeností z aplikace ve zkušebnách i přímo na stavbách. Stavební profily můžeme rozdělit do čtyř výrobních řad: profily pro zateplovací systémy ETICS, profily omítkové, obkladové a pro sádrokarton. V roce 2009 získala společnost MATEICIUC, po časově náročném ověřování v praxi a ověření výrobků ve zkušebnách, jako první v republice certifikát na systém stavebních plastových profilů MAT pro ETICS.

Kabelové chráničky slouží jako mechanická ochrana optických, metalických a koaxiálních kabelů uložených ve výkopech a kabelovodech. Plastové trubky se vyrábí v jednostěnném (­OPTOHARD, PYROSTOP) nebo dvoustěnném provedení (DUOFLEX, DUOHARD). Mikrotrubičky MIKROHARD jsou určeny především pro přímou instalaci do stávajících ochranných trubek OPTOHARD.

Mezi největší přednosti plastových hadic patří jejich trvanlivost a tlaková odolnost (hadice nepraskají, nelámou se), dlouhá životnost a tvarová stálost. Hadice z měkčeného PVC rozdělujeme na zahradní a průmyslové. Kvalitní zahradní hadice s textilním ovinem jsou vyrobeny tak, aby obstály i v náročných podmínkách. Flexibilní průmyslové hadice slouží pro dopravu plynných, kapalných nebo pevných látek ve všech průmyslových odvětvích.

Zakázková výroba – vstřikované výrobky, drobné výlisky dle dodaných materiálů. Zajistíme materiál a případně i návrh a výrobu formy na vstřikování.
S celým výrobním sortimentem se můžete detailně seznámit na: www.mat-plasty.cz.

Management společnosti výrazným způsobem rozvíjí investiční činnost podniku. Ať už výstavbou nových objektů, infrastruktury, zázemí pro zaměstnance, modernizací strojového parku, tak i významnou podporou vlastního vývoje, ze kterého vzešla celá řada nových výrobků. V letošním roce jsme uvedli do provozu nové moderní pracoviště pro vlastní výzkumně vývojovou činnost. Zprovoznění vývojového centra právě v tomto nelehkém období a pravděpodobné přijímání nových zaměstnanců je tak symbolem i potvrzením, že naše společnost je zdravá a její podnikatelský záměr více než konkurenceschopný.

Členství v Cechu pro zateplování budov ČR, o.s, v Cechu suché výstavby České republiky, v Hospodářské komoře ČR a Plastikářském klastru znamená pro společnost možnost prezentovat stavební profily odborné veřejnosti, seznamovat je s jejich aplikací a výhodami použití. V roce 2008 byl společnosti udělen mezinárodní certifikát v oblasti řízení lidských zdrojů „Investor in People". Je to nástroj ke zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti organizací prostřednictvím investic do lidí. V loňském roce jsme úspěšně absolvovali reaudit tohoto mezinárodního standardu.

Kvalita je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje všechny výrobní a obchodní činnosti společnosti.

MATEICIUC a.s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz