Co to zkusit rychle, elegantně a ekologicky pomocí vysoce výkonného vysavače, který je schopen vysát sypké materiály různých velikostí od prachu až po půlky cihel a vyřešit tím několik problémů najednou.

Z oficiálního názvu technologie MobileTiefbau Saugsysteme (dále jenMTS) vyplývá, že jde o stroj na automobilovém podvozku standardních rozměrů (9,5 × 2,5 × 3,7 m) a hmotnosti (20–33 tun), díky kterému je zábor veřejného prostranství nutný jen v průběhu technologických a odsávacích operací, protože nasátý materiál transportuje v 8m3 zásobníku přímo na skládku. Eventualitou může být vysypávání zásobníku do přistaveného kontejneru.

Možnosti a způsob odsávání suti
Vlastní odsávání se děje pomocí ventilátoru na cyklónovém principu s podtlakem až 34 000 Pa naprosto bezprašně. Bezprašnost je zaručena třístupňovým samočisticím filtračním systémem.

Pro stroj MTS DINO 3, který používá společnost HUTIRA - BRNO, s.r.o., je nejdelší účinná vzdálenost odsávání materiálů 80 m nebo hloubka 16 m.Výška v zásadě nerozhoduje.

Savice a odsávací potrubí o průměru 25 cm se na staveništi k jednotlivým pracovištím přivádí buď po lešení, nebo vnitřkem objektu, podle místních podmínek. Zařízení odsaje vše od prachu až po kostku o hraně20 cm a hmotnosti 20 kg.

Úspora času i financí
Standardním postupem je nasazení dělníků vybavených lopatami, kbelíky,kolečky, venkovním shozem nebo vrátkem, respektive výtahem. Těmito prostředky suť přesunou a naloží do přistavovaných kontejnerů, ve kterých je vyvezena na skládku.

S využitím technologie MTS odpadá nutnost použití shozů, vrátků, nebo výtahů. Zejména výtah bývá v neustálé permanenci a je neuralgickým bodem stavby. Výtah v bourací fázi při použití technologie MTS lze využít jinak. Tím vzniká i následná finanční úspora. Je zde tedy zřejmá úspora času a peněz – zpravidla 50 % času a 10–20 % finančních prostředků. Plně dostačuje,pokud materiál k ústí sacího potrubí přihrnují 2 až 3 dělníci. Může být využito i mechanizace – buď originální doplněk MTS pod názvem MOONER, který je variací minirypadla s pevnou radlicí, která je vstupním místem savice nebo jiný vhodný malý nakladač či rypadlo.

Příklady využití technologie MTS
Samostatnou kapitolou jsou ve městech vnitrobloky. Jakákoliv akce většího rozsahu je komplikována minimálně ztíženým přístupem techniky do těchto prostor. Jejich stavba, ale zejména rekonstrukce, nebo likvidace je černou můrou pro ty, kdo se na nich podílejí. S pomocí technologie MTS je práce snadnější a rychlejší! VozidloMTS zaparkuje v ulici před hlavním objektem a do vnitrobloku je zavedeno odsávací potrubí. Pak již stačí jen přihrnovat suť!Také prohlubování sklepů, nebo výstavba podzemních garáží je použitím technologie MTS mnohem snadnější.Jak jinak transportovat ze stísněných prostor velký objem suti nebo zeminy?!Jedinou překážkou v pohybu dělníkům zde bude potrubí o průměru25 cm!

Výhody technologie MTS při odsávání sypkých materiálů
1. Osádka MTS (2 pracovníci) přistaví vozidlo standardních rozměrů ke staveništi. Bezprašně odsají sutě, výplně podlah, zeminu, atd. z kteréhokoliv patra budovy, od sklepa až po střechu! Minimalizuje tedy dobu záboru veřejného prostranství a zamezí případnému znečištění.
2. MTS sám transportuje odsátý materiál na skládku ve vlastním zásobníku,nebo jej vysypává do přistavených kontejnerů.
3. MTS svým nasazením uvolňuje kapacitu dělníků ke smysluplnějšímu využití ve prospěch zákazníka i zaměstnavatele.
4. Díky svým možnostem MTS usnadňuje život manažerům a stavbyvedoucím a šetří tak nepřímo čas a peníze.
5. Čím větší stavba, tím větší úspora!

HUTIRA - BRNO, s.r.o.