V posledních dvou letech se fi rma podílela na několika zajímavých rekonstrukcích budov, kde při konečném výběru zákazníka rozhodovala mj. kvalita materiálů a zpracování a rychlost dodávek.

Prvním takovým příkladem je veřejnostidobře známá budova hoteluInternational v Brně, která je památkověchráněným objektem. V rámci projektuenergetických úspor a zatepleníobjektu dodávala firma DOSTINGnová okna a prosklené stěny téměřdo celého hotelu. Kromě požadavkuinvestora na velmi dobré tepelně technickévlastnosti oken, kvalitní zpracováníoken a prosklených stěn byladůležitým kritériem pro výběr dodavatelerovněž rychlost dodávky. Požadavekinvestora zněl: výměna okena prosklených stěn (zahrnující demontážstarých výplní, montáž novýchvčetně zednického zapravení a výmalby)bude probíhat za provozu s tím,že doba výměny oken a stěn v sedmipatrech hotelu nepřesáhne 7 kalendářníchtýdnů (viz obr. 1). FirmaDOSTING se s tímto úkolem vyrovnalase ctí a požadavek investora splnilabeze zbytku, dokonce s ohledemna start Grand Prix 2012 ukončila práceještě o dva dny dříve.

Druhým příkladem rychlé výrobyprovětrávané fasády je příklad rekonstrukcebudovy Polikliniky na ul. Mazurskáv Praze 8. Při projektu zateplenía revitalizace této veřejné budovy sekvůli komplikacím ve výběrovém řízeníprakticky prohospodařila letní stavebnísezona a úkolem dodavatele rekonstrukcebylo mj. ve velmi krátkémtermínu v podzimních měsících realizovatodstranění staré fasády z keramickýchobkladů a dodat novou provětrávanoufasádu ALUBOND ve výměřecca 6 000 m2. Firma DOSTING zajišťovaladodávku materiálu ALUBONDa výrobu velkého množství kazetv tempu, kdy každý druhý den odjíždělonákladní auto s kazetami na stavbudo Prahy. Investorem požadovanýtermín se díky kvalitním projektovýmpodkladům, dobré spolupráci stavební,montážní a výrobní firmy podařilosplnit ke spokojenosti nejen investora,ale zejména návštěvníků tohoto velkéhozdravotnického zařízení (viz obr. 2).Navíc se potvrdil fakt, že provětrávanéfasády ALUBOND jsou velmi vhodnénejen na novostavby, ale velmi dobřeje lze použít i na rekonstrukce budov.Třetím příkladem je rekonstrukcedvou administrativních budov v Brně,kde současně probíhala výměna všechoken za kvalitní hliníková okna a bylorealizováno zateplení fasádníhopláště, kde byl kombinován keramickýobklad s architektonicky zajímavýmiobklady vystouplých prvků fasádykompozitními panely ALUBOND.Tato stavba vyžadovala kvalitní projektovoupřípravu vycházející ze zaměřenístávajícího stavu budovy a následnouna milimetr přesnou dodávkukeramiky a výrobu ALUBONDovýchobkladů. Revitalizace celého objektuproběhla ve velmi krátkém čase a rovněžza plného provozu uvnitř budovy,kdy bourací a hlučné práce mohlybýt prováděny pouze ve večerníchhodinách a ve dnech pracovního klidu.Firma DOSTING se svými dodávkamiplně uspokojila požadavkyinvestora a výsledkem celého projektujsou, kromě spokojenosti investora,nemalé úspory energie na vytápění(viz obr. 3).

Ojedinělou novinkou, kterou firmaDOSTING představila na přelomujaro/léto 2013, je nový ALUBOND -REAL ANODIZED, což představujevysoce kvalitní povrchovou úpravu,jejíž struktura umožňuje poskytnout investorovimnohem vyšší záruky na povrchovouúpravu než je tomu u klasickýchPVDF či PE barev. Tato úpravaje odolná vůči sprejerům (dají se snadnoodstranit), nemůže zde dojít k odloupnutíbarvy, neboť samotný procestechnologie výroby toto vylučuje. Výrobcemateriálu ALUBOND je jedinývýrobce v Evropě, který tuto povrchovouúpravu, ve spolupráci se světovoujedničkou v technologii kontinuálníanodizace firmou COIL, nabízí. FirmaDOSTING nabízí technické poradenstvípro správnou volbu tohoto materiáluna vnější fasády i vnitřní obkladya je připravena spolupracovat na netradičníchřešeních fasád s vysokou trvanlivostí.V zahraničí jsou již v současnédobě projekty s použitím ALUBOND– REAL ANODIZED realizovány (vizobr. 4), v ČR je použití tohoto materiáluve stadiu příprav zajímavých staveb.Ing. Josef Suchomela,DOSTING, spol. s r. o. Brno

DOSTING, spol. s r.o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail: suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz