ALE JAK?
V současné době existuje několik metod jak mapovat a dokumentovat exteriéry budov. Ne všechny jsou však vhodné či dostatečně přesné pro měření tak členitých fasád, jako je fasáda Staroměstské radnice. Z existující nabídky metod mapování fasád je nejvhodnější ta, která využívá technologie laserového skenování.

Tradiční metody geodetického měření nabízejí projektantovi jen základní informace, které jsou využitelné pro velmi úzkou škálu aplikací. Často tak poslouží pouze k nezbytnému zákonnému zaměření podkladu pro projekt. Pokud se projektant rozhodne pro širší využití, je nucen čelit základnímu problému tradičních metod, kdy je každé měření prováděno za určitým účelem a jen obtížně lze získaná data využít pro jiné účely. Není tedy možné sekundárně definovat zaměření detailů, které nebylo v první fázi měření předmětem mapování, nebo použít data pro výpočty ploch objektu či pro prezentační vizualizace.

Pomocí laserového skenování lze jediným zaměřením získat data s komplexním spektrem využití. Ať už se jedná o vlastní výstavbu, údržbu, rekonstrukci, anebo následné architektonické studie či správu budov všude tam, kde je vyžadována přesnost.

Metody laserového skenování výrazně přispívají ke zjednodušení, zrychlení a kontrole provedených či plánovaných úkonů, navíc výrazně snižují náklady.

DOKONALOST V DETAILU
Laserové skenování v kombinaci s fotogrammetrickými metodami umožňuje vytvořit fotorealistické 3D modely fasád, jejich nejrůznější animace, průlety, které jsou lákavým prvkem na webových stránkách nebo propagačních materiálech. Technologie 3D laserového skenování nabízí architektům a projektantům jedinečnou možnost jak rozšířit portfolio nabízených služeb a zároveň výrazně zkvalitnit a zefektivnit svoji práci při minimálních vstupních nákladech.

POROVNÁNÍ KLASICKÉHO ZAMĚŘENÍ A LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ
Klasickým zaměřením (totální stanicí) získáme pouze souřadnice významných lomových bodů a pouze z nich lze později vyhodnocovat hrany.

Laserovým skenerem získáme souřadnice tisíců-milionů bodů v nastaveném cm-mm kroku (mračno bodů). Na naskenovaném objektu je možné dodatečně cokoliv vyhodnocovat, a to bez dalšího měření v terénu. Hrany jsou z mračna bodů vyhodnocovány různými metodami. Nejefektivnější se jeví práce přímo v některém CAD sytému, který projektant běžně využívá, a rozšíření nástavbou umožňující taková data z laserového skenování zpracovat.

MRAČNA BODŮ BOD KONTROLOU VE VAŠEM CADU
Uživatelé systémů CAD mohou efektivně pracovat s objemnými mračny bodů přímo s využitím nástrojů a příkazů CADu! Aplikace Pointools přidává jednoduché nástroje na prohlížení a práci s výřezy mračen bodů k urychlení 2D výkresů (např. řezů). Pointools obsahuje nové výkonné nástroje, které vylepšují pracovní postupy a snižují čas potřebný k práci s mračny bodů a k tvorbě výstupů. Projektant pomocí tohoto specializovaného softwaru vyhodnotí z mračna bodů libovolnou vektorovou kresbu.

REVOLUCE PRO TOHO, KDO VIDÍ DO BUDOUCNOSTI
Nasazení laserového skenování a následná efektivní práce v CADu umožňuje řešení takových úloh, které by při použití klasických metod představovaly neúměrně vysoké náklady nebo by nebyly vůbec realizovatelné. Pořízení přesné dokumentace prostorově složitých objektů, jako jsou fasády historických budov, pořídíte až za neuvěřitelně nízké náklady. Foto realistická 3D dokumentace fasád a okolí vás přijde pouze na 15 000,-Kč / 8 hodin skenování. Uvedené skenování Staroměstské radnice, přilehlých 5 domů a okolí v nejvyšší kvalitě s požadavkem zaměření nejmenších detailů trvalo 16 hodin.

MY VÍME JAK
Control System International
Společnost Control System International, s.r.o. se specializuje na komplexní řešení v oblasti sběru a pokročilého zpracování prostorových dat laserovým skenováním. Poskytuje odborné konzultace a speciální práce s vysokou přesností.

Pointools
Společnost Pointools přináší jednoduchý nástroj pro práci s velkými soubory dat mračen měřených bodů. Ve vašem CADu umožňuje ideální řešení pro kreslení a modelování z dat laserového skenování. Pointools podporuje váš výkon, komplexnost a flexibilitu.

ODLIŠTE SE OD KONKURENCE A ZÍSKEJTE VÍC ZAKÁZEK
Využití dat z laserového skenování vám umožní víc než jen kreslení budov - můžete svůj projekt prezentovat, otáčet, vytvořit animace pro klienty, použít elektronické tužky, zaměřit a spočítat skutečnosti, které bez laserového měření nejsou možné.

Další možnosti, kdy využijete data 3D laserového skenování a Pointools jsou:
- Prezentovat projekt přesně a srozumitelně
- Posílat návrhy a nákresy pro předběžnou kontrolu úřadům
- Usnadnit komunikaci mezi účastníky projektu
- Získat okamžitě přesnou kontrolu nad kvalitou již provedených prací (u novostaveb)
- Kontrola, zda skutečnost odpovídá projektu jednoduchými měřícími nástroji
- Přesně dokumentovat nepřístupné objekty
- Vytvářet 3D detaily pro isometrické pohledy, které můžete ukázat klientům
- Ortogonální pohledy a jejich export
- Vyberte si způsob prezentace zaměřeného objektu - animace, průlety,
obrázky ve vysokém rozlišení, stereografický pohled, elektronická tužka ...
- Multimediální dokumentace - odkazy na webové stránky a soubory
(videa, textové dokumenty, fotografie,...) přímo v mračnech měřených bodů
- Prodávat data dalším účastníkům projektu

V ceně 15.000,-Kč / 8 hodin skenování dodáváme:
- Mračno bodů a 3D fotorealistický model
- Prohlížeč Pointools View DEMO
- Trueview z každé skenovací pozice
- Výpočet plochy fasády (pro zateplení a nátěry fasád)


Control System International s.r.o.
Papírenská 5
160 00 Praha 6
tel.: + 420 222 364 526
cell: + 420 775 787 032
Cell(SE): + 46 705 093 295
www.controlsystem.cz
marek@controlsystem.cz