Trh komerčních objektů realizovaných z velké části z popudu silných zahraničních a tuzemských investorů utrpěl značné šrámy. Dle odhadů odborníků až 80 % plánovaných objektů administrativního charakteru bylo pozastaveno, časově odsunuto nebo úplně zrušeno.
Přesto i v této době vznikly především v Praze nové objekty tohoto charakteru. S potěšením můžeme konstatovat, že při jejich realizaci byly použity oblíbené aluminiové systémy společnosti Schüco International KG.
Rádi bychom Vám představili použitá řešení na některých z těchto objektů.

Prague Marina - Praha 7

Fasáda administrativní budovy je tvořena kombinací okenního systému Schüco AWS 70.HI s opláštěním obvodové konstrukce alucobond. Okna jsou samostatná v systému modulů o šířce 3 000 mm a výšce 2 700 mm. Modul má dvě části, úzké otáčivé křídlo o šířce 450 mm a výšce 2 600 mm a velké pevné prosklení vyplňující zbytek modulu.
Speciální řešení vyžadovalo kromě posouzení nadrozměru okenního křídla i bezpečnostní řešení chránící osoby před vypadnutím z otevřeného okna. Vybíralo se z několika variant. V úvahu připadalo použití standardního omezovače otvírání nebo skleněného zábradlí, ale v konečné fázi byla zvolena varianta s nově vyvinutým omezovačem otevření (poprvé představeným na veletrhu Bau 2007), který standardně umožňuje otevření do 100 mm a v druhé poloze po odemčení kliky umožní otevření celého okna.
Další zajímavostí je samotné osazení okenního modulu AWS 70.HI, které vyplývalo z potřeby úspor materiálových a montážních nákladů. Jde o úpravu spodního a horního rámu okna, která umožňuje kotvení za vnitřní hliníkový profil rámu okna, osazení pásu tepelné izolace (Styrodur) a napojení kazety z Alucobondu.

BTP - Chodov, Praha 4

Opláštění administrativní budovy vychází z modulové fasády Schüco Sky Line, která je upravena pro podmínky ČR. Pohledová šířka rámu je zvětšena na 75 mm, tepelně-izolační vlastnosti jsou upraveny tak, aby splňovaly náročnější požadavky ČSN. Modul fasády má šířku 1 500 mm a výšku 3 900 mm. Je dělen na tři části.
Spodní část, osazená u podlahy, je vysoká 2 100 mm a je prosklená, střední část má osazené ven otvíravé, cca 900 mm vysoké, okno Schüco AWS s horními panty.
Poslední část je vysoká také 900 mm, je pevná, neprůhledná a zakrývá podhled a stropní konstrukci.
Objekt má půdorys písmene "H" a tím je dosaženo velmi efektivního prosvětlení interiéru. Modul objektu je 7,5 m a od něj je následně odvozena i šířka fasádního modulu, jejíž dvojnásobek již tví šířku modulu nejmenší kanceláře. Napojení interiérových sádrokartonových příček na hliníkové sloupky umožňuje variabilní dělení prostor interiéru.
Vnější pohledová část konstrukce sloupků a příčníků je hliníková. V některých místech spojovacích krčků mezi objekty, kde není zapotřebí splnit tak vysoké tepelně-izolační parametry, je osazena konstrukce v provedení Structural Glazing.
Modulová fasáda Schüco Sky Line velmi dobře splňuje požadavky projektu. Umožňuje rychlou montáž, rychlé uzavření objektu a rychlý nástup dalších subdodavatelů. Řešní montáže umožní šetřit náklady za lešení, které pro modulové fasády není potřeba.

BB Centrum, budova E, Praha 4

Na architektonicky nevšedním objektu jsou použity následující systémy Schüco:
- fasádní systém Schüco FW 50+HI
- element fasáda, kde vložené otevíravé prvky jsou použity z okenního systému Schüco AWS 70.HI.
Budova je výjimečná svou do negativního sklonu zalomenou postupně se svažující fasádou, kterou můžeme obdivovat při jízdě po magistrále směrem do centra města. Na této zalomené fasádě nenajdeme dva stejné geometrické tvary, každý díl je originál. Velice obtížné bylo vyprojektování a skloubení prosklených prvků, alucobondových obkladů a vedení i krytí žaluzií.

BB Centrum, budova Filadelfie, Praha 4

Poslední realizací v komplexu objektů BB Centra na Pankráci je výšková budova Filadelfie.
Filadelfie je podařeným architektonickým dílem architektů Doležala a Malinského (Ateliér DaM) a je beze sporu završením celého komplexu a dominantním objektem v celém komplexu BB Centra.
Tento objekt je typickým příkladem objektového řešení co se týče systému pro lehký obvodový plášť. Firma Schüco jako osvědčený partner architekta i investora pro vývoj staveb obdobného charakteru prokázala iiípravě Filadelfie svojí kompetencii hledání optimálního řešení. Firma Schüco je svým technickým zázemím vybaveným špičkovým know-how v oblasti lehkých obvodových plášťů garantem navržené konstrukce pro zpracovatele, architekta a konečného klienta. Schopnosti sladit vizuální požadavky a zároveň přísné nároky investora z hlediska kvality a rychlosti výstavby jdou ruku v ruce s dodržením potřebných a normou daných parametrů. Nové vývojové a zkušební středisko STC firmy v Bielefeldu nabízí partnerům ověření navrhovaných vlastností nové konstrukce, tak aby dokončené dílo eliminovalo veškerá možná technická a bezpečnostní rizika.
Filadelfie je vzorovým příkladem projektu v České republice, kde Schüco dokáže naplnit představy architekta a zároveň plně uspokojit požadavky investora.


Schüco International KG
Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8
tel.: 233 081 411, fax: 233 326 394
e-mail: info@schueco.cz, www.schueco.cz