Jedinečná funkce
Hmotnost základního dílce (2,40 m) je téměř 600 kg. Díky tomu a zajištění řetětového efektu, které je vytvořeno vzájemným propojením jednotlivých dílců, vzniká stěna schopná absorbovat při nárazu poměrně velké množství kinetické energie. Tím je zaručena jednak ochrana osob za tímto svodidlem ale také aktivní ochrana posádky havarujícího vozidla. Toto nenarazí do tuhé překážky, protože zajištěním řetězového efektu a příčným vychýlením svodidla vznikne tzv. dodatečná deformační zóna. Při nízkých nájezdových rychlostech (do 50 km/h) a malých úhlech nárazu jsou vozidla svedena bez poškožení zpět na vozovku.

Promyšlená konstrukce CITYBLOC® II skládající se z:
betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné kanálky na spodní straně slouží k odvodnění, příčné kanálky je také možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvižného vozíku,
pryžových ložisek na spodní straně dílce pro zajištění stability, zabudovaných táhel a spojovacích prvků tvaru I z pozinkované oceli, pomocí kterých se jednotlivé betonové dílce propojí v článkový řetězec,
ocelového zábradlí, které se na betonové dílce přišroubuje staveništního oplocení, které se na betonové dílce osazuje pomocí speciálního prvku.

Bezpečnost v silniční dopravě se stává stále důležitější. Díky ­C­ITYBLOC® existuje systém, který poskytuje perfektní bezpečnost jak aktivním, tak i pasivním účastníkům provozu. Systém, který je možné libovolně skládat, upravovat a rozšiřovat. Kvalitní produkt, který se stále častěji uplatňuje. Jednoduchý při výstavbě a s vysokou životností při používání.

Mnohoúčelnost a flexibilita
Stavebnicový systém je obzvláště vhodný pro použití v oblasti center měst. Působivý vnější tvar CITYBLOC® a rozmanitost různých prvků (oblouky 90° a 45°, náběhové a koncové díly, atd.) otevírají nové tvůrčí možnosti ve spojení s bezpečností provozu. Prvky je možné opatřit zábradlími, dopravními značkami nebo staveništním oplocením, díky tomu poskytují vysokou ochranu, jsou velmi mobilní a mají rozmanité využití.

Použití:
- ochrana stezek pro cyklisty a pro pěší,
- ochrana školních cest,
- zajištění autobusových zastávek, nástupišť, kolejišť,
- oddělení jízdních a středových pruhů,
- zajištění dopravních ostrůvků a zklidnění provozu,
- uzavírky a zajištění stavenišť,
- zpomalení provozu v obytných zónách,
- objížďky v městských oblastech,
- vnitropodnikové řešení provozu.

Materiál
Betonové prvky – beton kvality C35/45 XC4, XF4, XA1 podle EN 206-1/ Z3 s povrchem z pohledového betonu, bez pórů, odolné proti mrazu a posypovým solím. Jakost výroby kontrolována akreditovanou zkušebnou. Zábradlí zaoblené z ocelových trubek opatřené nátěrem, spojovací prvek pozinkovaný.

Barevnost
Betonové prvky – šedý beton (transparentní), možnost barevného nátěru prvků, zábradlí opatřené nátěrem.

MABA Prefa, spol. s r. o.
Čtvrť J.Hybeše 549, 391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 207 011, fax: +420 381 207 075
e­‑mail: mabaprefa@mabaprefa.cz, www.mabaprefa.cz